ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*clairvoyance*

K L EH0 R V OY1 AH0 N S   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: clairvoyance, -clairvoyance-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clairvoyance(แคลวอย'เอินซฺ) n. การมีตาทิพย์,การรู้ที่เหนือมนุษย์,ไหวพริบ (intuition)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your clairvoyance is real.พลังวิเศษของแท้ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Magic tricks, clairvoyance, whatever you call it.มายากล อุบาย หรืออะไรที่คุณเรียก Next (2007)
And, of course, once again, the Cardinal of Clairvoyance, Merritt McKinney.และแน่นอนอีกครั้งหนึ่ง พระคาร์ดินัลของยกเมฆ เมอร์ริ McKinney. Now You See Me (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ญาณ[n.] (yān) EN: perception ; insight ; knowledge ; vision ; sight   FR: clairvoyance [f] ; lucidité [f] ; pouvoir surnaturel [m] ; degré le plus élevé de la connaissance acquise par la méditation [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLAIRVOYANCE K L EH0 R V OY1 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clairvoyance (n) klˈɛəʳvˈɔɪəns (k l e@1 v oi1 @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千里眼[qiān lǐ yǎn, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄧㄢˇ, / ] clairvoyance, #60,701 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hellseherei {f}clairvoyance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
千里眼[せんりがん, senrigan] (n) clairvoyance [Add to Longdo]
天眼通[てんがんつう, tengantsuu] (n) clairvoyance [Add to Longdo]
透視[とうし, toushi] (n,vs) (1) seeing through; (2) X-ray (examination); (3) clairvoyance; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Clairvoyance \Clair*voy"ance\, n. [F.]
     A power, attributed to some persons while in a mesmeric
     state, of discerning objects not perceptible by the senses in
     their normal condition.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top