ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

second sight

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -second sight-, *second sight*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
second sight(idm) มองเห็นอนาคต, See also: ล่วงรู้อนาตค
second sight(n) การหยั่งรู้อนาคต
second sight(n) ตาทิพย์, See also: ความสามารถในการมองเห็นเหตุการณ์ข้างหน้าได้, Syn. foresight, clairvoyance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
second sightn. ญาณ, ความสามารถในการมองเห็นเหตุการณ์ในข้างหน้าได้, ตาทิพย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตาทิพย์[tā thip] (n, exp) EN: second sight  FR: seconde vue [ f ] ; double vue [ f ]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 second sight
   n 1: apparent power to perceive things that are not present to
      the senses [syn: {clairvoyance}, {second sight},
      {extrasensory perception}, {E.S.P.}, {ESP}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top