Search result for

*cents*

(135 entries)
(0.0508 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cents, -cents-
English-Thai: Longdo Dictionary
my two cents(phrase ) เป็นสำนวน ย่อมาจาก "to put my two cents in" ใช้กล่าวก่อนจะแสดงความเห็นของตน โดยเป็นการถ่อมตัวว่า ความเห็นของตนอาจจะไม่ได้มีค่าอะไรมาก (เงิน 2 cents เป็นจำนวนที่น้อยมาก) ก่อนจะให้ความเห็นที่อาจจะแย้งกับความเห็นของอีกฝ่าย เช่น "If I may put my two cents in, that hat doesn't do you any favors." แปลว่า หมวกใบนั้นไม่สวย ไม่เหมาะกับคุณ หรือ "My two cents is that you should sell that stock now." คุณควรจะขายหุ้นนั้นทิ้งซะตอนนี้ (ที่มา http://en.m.wikipedia.org/wiki/My_two_cents)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
serum, convalescence; serum, convalescent; serum, convalescents'เซรุ่มระยะฟื้นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, convalescent; serum, convalescence; serum, convalescents'เซรุ่มระยะฟื้นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, convalescents'; serum, convalescence; serum, convalescentเซรุ่มระยะฟื้นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
convalescence serum; serum, convalescent; serum, convalescents'เซรุ่มระยะฟื้นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
convalescent serum; serum, convalescence; serum, convalescents'เซรุ่มระยะฟื้นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
convalescents' serum; serum, convalescence; serum, convalescentเซรุ่มระยะฟื้นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accents and accentuationการออกเสียงและการลงน้ำหนักเสียง [TU Subject Heading]
Crescentsลักษณะเป็นพระจันทร์ครึ่งซีก [การแพทย์]
Demulcentsยาบรรเทาอาการระคายเคืองของเยื่อเมือก,ยาลดการระคาย,ยาทำให้ชุ่มชื้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If the confederacy had mosquitoes, we'd all have southern accents and I'd be paying Foreman less.ถ้ามีคนมารวมกัน มันก็มียุง เราพูดสำเนียงใต้เหมือนกัน และฉันเสียพนันให้โฟร์แมนนิดหน่อย The Itch (2008)
We only neeed 599 $ and 27 more cents for rent.เราเท่านั้น neeed 599 $ \ Nand 27 เซนต์เพิ่มเติมสำหรับเช่า. Gas Pills (2008)
- 50 cents.50 เซน Baby and I (2008)
The Haitians elect a priest who decides to raise the minimum wage from 38 cents to 1 dollar a day.ชาวเฮติเลือกตั้งรัฐ จึงตัดสินใจเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ จาก 28 เซ็นต์ส มาเป็นวันละ 1 ดอลลาร์ Quantum of Solace (2008)
There were innocents at that party. Understandably collateral.มีคนบริสุทธิ์รวมอยู่ในนั้น โปรดเข้าใจด้วย WarGames: The Dead Code (2008)
And there will always be innocents.เราเป็นผู้บริสุทธิ์เสมอ WarGames: The Dead Code (2008)
I'll give you 3 cents for... every coffee collar used worldwide. - What?ผมจะให้คุณ 3 เซน ทุก ๆ ปลอกกาแฟที่ถูกใช้ทั่วโลก Made of Honor (2008)
We can halve your costs, 25 cents a kilo.ก็ดี แต่ต้องสะอาดนะ แบบเดียวกับในสหรัฐ Gomorrah (2008)
They must have about 50 cents.ออกไป Gomorrah (2008)
Based on their accents and dialects, they must be from Tropoja.ฟังจากน้ำเสียงสำเนียงพวกมันน่าจะมาจาก โทรปูจา Taken (2008)
It's not regular Army, based on all the accents.มันไม่ใช่กองกำลังทั่วๆไป, ขึ้นอยู่ว่าจะเน้นทางด้านไหน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
How you like to take on accents,affectations.รู้ว่าสำเนียง ท่าทางแกเป็นอย่างไร Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Yeah, and you could have gotten it for 50 cents at the supermarket.ใช่นาย นายสามารถไปซื้อมันได้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตเพียง 50 เซนต์ Fighting (2009)
How are you going to pay off sixteen thousand twelve hundred and 62 dollars and 70 cents with no job?จะจ่ายยังไง 16,200 กับ62เหรียญ และ70เซนต์ด้วยการไม่มีงานทำ Confessions of a Shopaholic (2009)
$16,586, 72 cents.16,586 ดออล่า กับ 72 เซ็นต์ Confessions of a Shopaholic (2009)
Your account balance is zero dollars and zero cents.เงินคงเหลือของคุณคือ 0 ดอลลาร์ 0 เซนต์ Prison Break: The Final Break (2009)
Your account balance is zero dollars and zero cents.บัญชีของคุณมี / มีศูนย์ดอลล่าร์ ศูนย์เซ็น Prison Break: The Final Break (2009)
The day before the assassination $ 1,555,999 and 90 cents was transferred from the Bank of Shanghai.หนึ่งวันก่อนถูกสังหาร 555,999.90 $... ..ถูกโอนจากธนาคารเซี่ยงไฮ้ Ninja Assassin (2009)
All right, 16,000 laundered at 75 cents on the dollar, minus my fee, which is 17%, comes to $9,960.000 ดอลลาร์ ค่าปิดบังแหล่งที่มาของเงิน 75 เซนต์ ต่อดอลลาร์ หักลบยอดออกจากค่าค่าธรรมเนียมของผม 4 Days Out (2009)
Murder wasn't Sam Crow. They're too smart to kill innocents.ฆาตกรไม่ใช่Sam Crow พวกเขาฉลาดพอที่จะฆ่าผู้บริสุทธิ์ The Culling (2009)
There's a difference between pulling innocents into a war and leaving them to extinction.มีข้อแตกต่างระหว่างการนำผู้บริสุทธิ์เข้าสู่สงคราม กับการปล่อยให้พวกเขาสูญพันธุ์ Defenders of Peace (2009)
Sorry. I'm usually good at placing people's accents, but yours I can't get a handle on.โทษนะคะ ปกติหนูฟังสำเนียงคนเก่ง Keep This Party Going (2009)
Sixty-four dollars and, like, eight cents.64 ดอล กับ 8 เซ็น Scratches (2009)
Four-and-a-half cents.สี่เซ็นต์ครึ่ง Showmance (2009)
They'll cash your check for 30 cents on the dollar providing you don't take the room.โรงแรมจ่ายให้ 30 เซ็นต์ต่อ 1 ดอลล่าร์สำหรับการไม่เข้าพัก To Hell... And Back (2009)
I'm going to give you as much as you want, 20 cents on the dollar. Puck:ฉันจะให้ของเธอ เท่าที่ต้องการ คิดแค่ 1 เหรียญ 20 เซ็นต์ Wheels (2009)
Your account balance is zero dollars and zero cents.จำนวณเงิในบัญชีของท่านคือ 0 ดอลลาร์ 0 เซนต์ Free (2009)
Your account balance is zero dollars and zero cents.ยอดเงินคงเหลือของคุณคือ 0 ดอลลาร์ 0 เซนต์ Free (2009)
50 cents off paper towels... That's a great coupon.กระดาษชำระลด 50 เซ็นต์ Boom Crunch (2009)
99 cents store, man.ร้าน 99 เซนต์เพื่อน Scary Monsters and Super Creeps (2009)
Among the children of the Jedi, there are no innocents.ในหมู่เด็กๆ ของพวกเจได ไม่มีคำว่าผู้บริสุทธิ์ Children of the Force (2009)
They've got all of our scents.มันจำกลิ่นเราได้หมด Abandon All Hope (2009)
Development costs 2.99 each. That is $ 71 and 76 cents.ค่าล้างม้วนละ 2.99 $ นั่นคิดเป็นเงิน 71 $ 76 cents The Lovely Bones (2009)
- Seventy-five cents.-75เซนท์ Watchmen (2009)
Every day it's reading the trails, the tracks at the waterhole, the tiniest scents and sounds.ทุกๆวันผมต้องฝึกแกะรอย มองหาแหล่งน้ำ ดมกลิ่นและฟังเสียง Avatar (2009)
So instead of all that I get to save 15 cents on a bottle of Juniper Breeze Antibacterial Gel.ซึ่งแทนที่จะเป็นเรื่องที่ว่ามา... ...ฉันได้ลด 15 เซนต์ ...จากใต้ขวดเจลล้างมือ Juniper Breeze ด้วย Easy A (2010)
they'll still pick up on our scents.ต่อให้อุ้มชั้นไปกลิ่นก็ยังคงโชยแน่ The Twilight Saga: Eclipse (2010)
You are only responsible for my money, not with my centsแกทำมาหากินได้ทุกวันนี้เพราะชั้น Ip Man 2 (2010)
For 50 cents, you get 3 chances50 เซ็นต์ ปาได้สามครั้ง In This Home on Ice (2010)
The number you requested, 312-421-6700 can be connected for an additional charge of twenty-five cents... by pressing the number one.เบอร์ที่คุณต้องการคือ 312 - 421 - 6700... Buried (2010)
Two hundred and sixty-eight dollars and twenty-two cents.268 ดอลล่าร์ กับ 22 เซนต์ Beautifully Broken (2010)
If I had a nickel for every time- l'd have 1 5 cents.ถ้าผมมีนิกเก้น(เพื่อให้อีกคนบอกเป็นความเชื่อ) สำหรับทุกครั้ง ฉันมี 15 เซ้นต์(มีค่ามากกว่านิกเก้น) ไม่ใช่ ฉันเอง It Hurts Me Too (2010)
He spent his days treating antisocial adolescents, delusional dowagers...เขาใช้เวลาในการบำบัดหนุ่มขวางโลก แม่ม่ายที่หลอกตัวเอง How About a Friendly Shrink? (2010)
- The fact is, is that... women still earn 70 cents to every dollar that a man does for doing the same job.แต่ผู้ชายจะได้ 1 เหรียญ จากงานเดียวกัน The Power of Madonna (2010)
Garage sale. 25 cents.เปิดท้ายขายของ 25 เซนต์ The Song Remains the Same (2010)
Kellan doesn't call any shots, but no shots get called without his two cents.เคลแลนไม่เคยโทรมาบอกอะไรเลย แต่ไม่มีการโทรติดต่ออะไร โดยที่ไม่ใช่คำสั่งจากเขาโดยตรง Widening Gyre (2010)
Because they love to hear stories About when bread was 5 cents a loaf.ต้องการฟังเรื่องซื้อขนมปังด้วยเงิน 5 เซ็นต์ซะีอีก Lovely (2010)
Over him, I'd take 25 cents.แต่ตอนนี้ 25 เซนต์ก็พอแล้ว Basic Genealogy (2010)
Ooh, close, but now I'm up 18 cents.อู้วว ใกล้แล้วล่ะ แต่ตอนนี้ผมนำอยู่ 18 เซนต์ The Witch in the Wardrobe (2010)
You're down 31 cents.คุณตามอยู่ 31 เซ็นต์ The Witch in the Wardrobe (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cents5 dollars and 65 cents an hour.
centsAdolescents often quarrel with their parents.
centsA dollar is equal to a hundred cents.
cents"How much is this handkerchief?" "It is ninety-five cents."
centsI can not understand the psychology of adolescents.
centsI can't understand the psychology of adolescents.
centsIn American money, a "quarter" is 25 cents; 4 quarters make a dollar.
centsIt will cost you 45 cents.
centsMary always has to put her two cents worth in.
centsOne hundred cents make one dollar.
centsShe spoke in mild accents.
centsShe spoke in soft accents.
centsSweet scents are borne on soft breezes.
centsThe audience were mostly adolescents.
centsThey were about 25 cents a pound cheaper.
centsThis candy costs eighty cents.
centsThis doll costs only sixty cents.
centsYou gave me only fifty cents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนุ่มสาว[N] youth, See also: young people, teenagers, adolescents, juveniles, Syn. คนหนุ่มสาว, คนหนุ่มคนสาว, Example: การที่จะห้ามหนุ่มสาวไม่ให้รักกัน ผู้ใหญ่มักจะใช้วิธีแยกให้อยู่ต่างกัน, Thai definition: ผู้ที่มีอายุพ้นวัยเด็กแล้ว, ผู้อยู่ในวัยทำงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้าร้อย[num.] (hā røi) FR: cinq cents
หนุ่มสาว[n.] (num-sāo) EN: youth ; young people ; teenagers ; adolescents ; youngsters ; juveniles   FR: jeunes [mpl] ; adolescents [mpl] ; jeunes gens [mpl]
วัยรุ่นไทย[n. exp.] (wairun Thai ) EN: Thai teenagers   FR: jeunesse thaïlandaise [f] ; jeunes Thaïs [mpl] ; adolescents thaïlandais [mpl]
๒๐๐ (สองร้อย)[num.] (søng røi) EN: 200 (two hundred)   FR: 200 (deux cents)
๓๐๐ (สามร้อย)[num.] (sām røi) EN: 300 (three hundred)   FR: 300 (trois cents)
๔๐๐ (สี่ร้อย)[num.] (sī røi) EN: 400 (four hundred)   FR: 400 (quatre cents)
๕๐๐ (ห้าร้อย)[num.] (hā røi) EN: 500 (five hundred)   FR: 500 (cinq cents)
๖๐๐ (หกร้อย)[num.] (hok røi) EN: 600 (six hundred)   FR: 600 (six cents)
๗๐๐ (เจ็ดร้อย)[num.] (jet røi) EN: 700 (seven hundred)   FR: 700 (sept cents)
๘๐๐ (แปดร้อย)[num.] (paēt røi) EN: 800 (eight hundred)   FR: 800 (huit cents)
๙๐๐ (เก้าร้อย)[num.] (kao røi) EN: 900 (nine hundred)   FR: 900 (neuf cents)

CMU English Pronouncing Dictionary
CENTS    S EH1 N S
CENTS    S EH1 N T S
SCENTS    S EH1 N T S
DOCENTS    D OW1 S AH0 N T S
ACCENTS    AE1 K S EH0 N T S
DESCENTS    D AH0 S EH1 N T S
PERCENTS    P ER0 S EH1 N T S
INNOCENTS    IH1 N AH0 S AH0 N T S
ADOLESCENTS    AE2 D OW0 L EH1 S AH0 N T S
ADOLESCENTS    AE2 D AH0 L EH1 S AH0 N T S
FLUORESCENTS    F L UH2 R EH1 S AH0 N T S
FLUORESCENTS    F L AO2 R EH1 S AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cents    (n) (s e1 n t s)
scents    (v) (s e1 n t s)
accents    (v) (a1 k s e1 n t s)
accents    (n) (a1 k s @ n t s)
ascents    (n) (@1 s e1 n t s)
descents    (n) (d i1 s e1 n t s)
crescents    (n) (k r e1 s n t s)
innocents    (n) (i1 n @ s n t s)
adolescents    (n) (a2 d @ l e1 s n t s)
convalescents    (n) (k o2 n v @ l e1 s n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstieg {m}; Heruntersteigen {n}; Hinuntersteigen {n}; Talfahrt {f} | Abstiege {pl}descent | descents [Add to Longdo]
Akzent {m} | Akzente {pl} | irischer Akzentaccent | accents | Irish accent; brogue [Add to Longdo]
Aufstieg {m}; Besteigung {f} | Aufstiege {pl}; Besteigungen {pl}ascent | ascents [Add to Longdo]
Duftstoff {m} | Duftstoffe {pl}scent | scents [Add to Longdo]
Mondsichel {f}; Halbmond {m} | Mondsicheln {pl}; Halbmonde {pl}crescent moon; crescent | crescents [Add to Longdo]
Nickel {m}; Fünfcentstück {n}nickel [Am.] [Add to Longdo]
Prozent {n} | Prozente {pl}percent; per cent | percents [Add to Longdo]
Senf {m}; Mostrich {m} | seinen Senf dazugeben [übtr.] | seinen Senf dazugeben [übtr.]mustard | to put one's oar in [fig.] | to put in one's two cents [fig.] [Add to Longdo]
10 Cents das Stück10 cents each [Add to Longdo]
Unschuldige {m,f}; Unschuldiger | Unschuldigen {pl}; Unschuldigeinnocent | innocents [Add to Longdo]
Wortakzent {m} | Wortakzente {pl}word accent | word accents [Add to Longdo]
akzentuieren; betonen; hervorheben | akzentuierend; betonend; hervorhebend | akzentuiert | akzentuierteto accent; to accentuate | accenting; accentuating | accents; accentuates | accented; accentuated [Add to Longdo]
betontaccents [Add to Longdo]
wittern | witternd | wittertto scent | scenting | scents [Add to Longdo]
Er gibt sein Senf dazu.He put in his two cents. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクサン[, akusan] (n) (See アクセント) accent (usu. French accents such as acute and grave) (fre [Add to Longdo]
シプレ調[シプレちょう, shipure chou] (n) Chypre fragrance (family of scents including sage, lavender, and oak moss, used in perfumes) [Add to Longdo]
フゼア調[フゼアちょう, fuzea chou] (n) Fougere fragrance (family of scents including coumarin, oak moss, lavender, and geranium oil, used in perfumes) [Add to Longdo]
幼児虐殺[ようじぎゃくさつ, youjigyakusatsu] (n) Massacre of the Innocents; episode of infanticide by Herod that appears in the New Testament [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五分美金[wǔ fēn Měi jīn, ˇ ㄈㄣ ㄇㄟˇ ㄐㄧㄣ, ] nickel; five US cents [Add to Longdo]
五毛[wǔ máo, ˇ ㄇㄠˊ, ] five cents; term used to belittle sb [Add to Longdo]
块儿八毛[kuài r bā máo, ㄎㄨㄞˋ ㄖ˙ ㄅㄚ ㄇㄠˊ, / ] one yuan or less; around 80 cents or one dollar [Add to Longdo]
菊科[jú kē, ㄐㄩˊ ㄎㄜ, ] Asteraceae (composites, a large family of dicotyledonous plants producing scents, includes aster, daisy and sunflower) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top