Search result for

*capes*

(80 entries)
(0.197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: capes, -capes-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capeskin(เคพ'สคิน) n. หนังแกะหรือหนังลูกแกะที่ใช้ทำถุงมือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cultural landscapesภูมิทัศน์วัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Escapesการหลบหนี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Her name escapes me.ฉันนึกชื่อเธอไม่ออก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If he escapes, join the Republic.ถ้าเขาหนีรอดได้ เซิญฝ่าบาทเข้าร่วมกับสหพันธฯ ตามพระประสงค์ Ambush (2008)
Viceroy Gunray escapes.อุปราชกันเรย์หลบหนีไป Lair of Grievous (2008)
Good evening, and welcome to Great Escapes.สวัสดีครับท่านผู้ชม ยินดีต้อนรับสู่รายการGreat Escapes Frost/Nixon (2008)
And even today, new volcanoes continue to sculpt our landscapes.แม้แต่ทุกวันนี้, ภูเขาไฟลูกใหม่ยังคงสลักเสลาภูมิประเทศของเรา Home (2009)
No spring escapes the demands of agriculture, which accounts for 70% of humanity's water consumption.ไม่มีน้ำสักหยดที่หลุดรอดการเกษตรไปได้ ซึ่งเป็นปริมาณ 70% ของการบริโภคน้ำของมนุษย์ Home (2009)
The clock of climate change is ticking in these magnificent landscapes.นาฬิกาแห่งการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศกำลังเดินไป Home (2009)
They create spaces where human activity is in step with the preservation of species, soils and landscapes.พวกเขาสร้างพื้นที่ ที่ซึ่งกิจกรรมของมนุษย์ ก้าวไปเพื่อการอนุรักษ์ชีวิต ดิน,และภูมิประเทศ Home (2009)
Well, what about the escapes?แล้วเรื่องรอดตายล่ะ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
What I know is that cops got rules, capes don't.เท่าที่รู้ ตำรวจมีกฏ, แต่พวกสวมผ้าคลุมไม่มี Bulletproof (2009)
Why don't you capes just mind your own damn business, huh?ทำไมพวกสวมผ้าคลุมอย่างนาย ไม่ยุ่งแต่เรื่องตัวเองวะ, หา? Bulletproof (2009)
Stay here and make sure no one escapes.อยู่ที่นี่และดูให้แน่ใจว่าไม่มีใครหลบหนีออกไปได้ Blue Shadow Virus (2009)
Please, Sire. Her entire family is wiped out but she alone escapes! ?ฝ่าบาท ครอบครัวของนางถูกฆ่าตายทั้งหมด แต่นางกลับหลบหนีมาได้เพียงผู้เดียว Beauty and the Beast (2009)
No-one escapes from me.ไม่มีทางที่เจ้าจะหนีจากข้า The Lady of the Lake (2009)
"United States Senator Escapes Assassination."...จะเข้าจับกุมนาย จากการตาย ของเพื่อนชายของลูกสาวนาย Edge of Darkness (2010)
- Capes rock. - Yeah, I'm kind of feeling the cape.ก็เจ๋งดีนะ Kick-Ass (2010)
Now, these people out here with their capes,คนเหล่านีี้ Warrior (2010)
No one escapes.ไม่มีใครหนีได้ The Song Remains the Same (2010)
But then it would be a duck, not a spaceship, so your point escapes me.ถ้างั้นมันก็เป็นเป็ด ไม่ใช่ ยานอวกาศ ดังนั้น เลิกหว่านล้อมฉัน ซะที The X in the File (2010)
All the, uh, daring escapes, and last-second bomb defusions, and-and I would hope, uh, all of the world-class stakeout mixes.ทุกครั้งที่... ปลอมเป็นคู่รัก ถอดสลักระเบิดนาทีสุดท้าย, แล้วๆ ผมก็หวังว่า Chuck Versus the Final Exam (2010)
They brought us down to the beach to do seascapes.พาเราไปที่ชายหาดเพื่อวาดภาพวิวชายทะเล Epiphany (2010)
escapes your understanding?ที่นายไม่เข้าใจ? The Third Man (2010)
It should be super fun. Lots of red capes, blood and binge drinking!มันคงเริ่ดสุดๆไปเลย เสื้อคลุมสีแดง การแข่งขันดื่มเลือด Vampires Suck (2010)
My memory is a mighty fortress, Lisbon, from which no fact ever escapes once committed.ความจำผมมันยอดยังกะป้อมปราการ,ลิสบอน ไม่มีความจริงอันไหนที่จะหนีรอดไปได้ Red Sky at Night (2010)
My men will deal with him easily enough. Cenred, if he escapes...คนของข้าจัดการเขาได้ง่ายๆอยู่แล้ว พอได้แล้ว เซ็นเดร็ด ถ้าเขาหนีไปได้ The Castle of Fyrien (2010)
"The reason why people draw landscapes is to preserve it."เหตุผลที่คนวาดทัศนียภาพคือการรักษามัน Episode #1.6 (2010)
If she escapes, all is lost. Quartermaster.ถ้านางหนีไปได้ เรื่องทั้งหมดจบเห่ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Definitely where Derrick Storm escapes from the two bad guysแน่นอนครับ เป็นตอนที่เดริค สตอร์มหนีจากผู้ร้ายสองคน Heroes and Villains (2011)
Frigid winter landscapes.ทิวทัศน์ฤดูหนาว ฤดูร้อนที่เขียวชอุ่ม Always in Control (2011)
Blood? She ran away! We have to find her before she escapes!เลือดเหรอ นางหนีไปแล้ว พวกเราต้องตามหานางให้พบก่อนที่นางจะหนีไป The Princess' Man (2011)
But if he escapes from the back...แต่ถ้าเขาหนีไปทางประตูหลังล่ะ Episode #1.8 (2011)
This bot is fast! He escapes shots from these bigger bots, it's insane!หุ่นตัวนี้มันไวมาก หลบหมัดหุ่นตัวใหญ่ได้หมด บ้าไปแล้ว Real Steel (2011)
Nonsense, we've had no reports of any escapes from the reservations.ไร้สาระสิ้นดี พวกเราไม่ได้รับรายงานว่ามีแวมไพร์ตัวไหน หลุดออกจากการถูกจองจำ Priest (2011)
Actually one of my landscapes is hanging at the Hermigate, not that anyone would notice.Actually one of my landscapes is hanging at the hermitage, not that anyone would notice. Dangerous Liaisons (2012)
The witch escapes. Eben killed Isaac as punishment.พ่อมดนั่นหนีไปได้ เอเบนเลยฆ่าไอแซค เพื่อลงโทษ Traitor (2012)
While the heart mere rock behind that surface escapes our sight...ขณะที่หัวใจเต้นอยู่ เมื่อเธอลับสายตาไป Divining Rod (2012)
Right, he escapes, he exposes the entire experiment.แต่เขาหนีและเปิดโปง Pa Make Loa (2012)
In the event that the police arrive before he escapes...ส่วนในกรณีที่ตำรวจมาถึงก่อนเขาหนี... The High Road (2012)
"Render imaginated dreamscapes."พวกเราเพิ่งเรียนชีวฯใหม่ ตลอดฤดูร้อนเสร็จนะ Introduction to Finality (2012)
Oh, do we get to climb fire escapes and wear stockings on our heads for that part?โอ้ เราต้องปีนบันไดหนีไฟด้วยหรือเปล่า? และก็ต้องสวมถุงเท้าไว้บนหัวตอนปีนด้วย Monstrous Ball (2012)
Everyone else, lift the capes. Protect our friend. Bleh, bleh-bleh.ทุกคน ยกเสื้อคลุมขึ้น ปกป้องสหายเรา บลา บลา บลา Hotel Transylvania (2012)
But among his many splendid landscapes, he painted three portraits.แต่ในหมู่ภาพวาดภูมิทัศน์นั้น เขาวาดภาพเหมือนสามภาพ The Best Offer (2013)
Well, I shot terraformed landscapes for a while, but I gave it up.ผมไปถ่ายภาพ เมืองที่ถูก ทำลายทั้งหลาย ก็เลย เลิกเลย Pilot, Part 2 (2013)
Crane talks to her for all of five minutes, and tonight she escapes.เครนคุยกับเธอไปทั้งหมด 5 นาที และคืนนี้เธอก็หนีไป The Lesser Key of Solomon (2013)
You don't really suppose, do you, that all your adventures and escapes were managed by mere luck.และหนีออกมาประสบ ความสำเร็จโดยได้รับโชคดี แหวนวิเศษไม่ควรใช้เบาบิลโบ The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
Lies. No one escapes the mountain.โกหก ไม่มีใครหนีจากภูเขาได้ Long Into an Abyss (2014)
- Nothing escapes that horizon. Not even light. - The answer's there, just no way to see it.แม้กระทั่งแสง คำตอบอยู่ที่นั่น เราแค่มองไม่เห็นมัน Interstellar (2014)
The animal that escapes a snare doesn't necessarily go after the poacher.สัตว์ที่หนีหลุดจากกรง ไม่จำเป็นจะต้องรนหาทางกลับเข้าไป Green Light (2015)
Climbing fire escapes?ปืนบันไดหนีไฟ Rise of the Villains: Scarification (2015)
He escapes his jail cell without leaving any clue as to how.เขาหนีจากห้องขัง โดยไม่ทิ้งร่อยรอยวิธีการ Ant-Man (2015)
Landscapes mostly, but I was always just... copying the world outside me.ภาพทิวทัศน์ซะส่วนใหญ่ แต่ฉันก็แค่ คัดลอกภาพของโลกที่ฉันเคยเห็นเท่านั้น Trompe L'Oeil (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
capesCezanne is famous for his landscapes.
capesFirst they think that they will escape (although no smoker escapes at least the short-term effects).
capesHe often paints landscapes.
capesHer name often escapes me.
capesThe word yes never escapes his lips.

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPES    K EY1 P S
ESCAPES    AH0 S K EY1 P S
LANDSCAPES    L AE1 N D S K EY2 P S
LANDSCAPES    L AE1 N S K EY2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
capes    (n) (k ei1 p s)
escapes    (v) (i1 s k ei1 p s)
seascapes    (n) (s ii1 s k ei p s)
landscapes    (v) (l a1 n d s k ei p s)
fire-escapes    (n) - (f ai1 @ r - i s k ei p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feuerleiter {f} | Feuerleitern {pl}fire escape | fire escapes [Add to Longdo]
Landschaft {f} | Landschaften {pl}landscape | landscapes [Add to Longdo]
Stadtbild {n} | Stadtbilder {pl}townscape | townscapes [Add to Longdo]
Umhang {m} | Umhänge {pl}cape | capes [Add to Longdo]
entkommtescapes [Add to Longdo]
Der Sinn leuchtet mir nicht ein.The sense escapes me. [Add to Longdo]
Ihr Name ist mir nicht präsent.Her name escapes me. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
生有る者は必ず死有り[せいあるものはかならずしあり, seiarumonohakanarazushiari] (exp) (id) No mortal escapes death [Add to Longdo]
天網恢恢疎にして漏らさず[てんもうかいかいそにしてもらさず, tenmoukaikaisonishitemorasazu] (exp) Heaven's net has large meshes, but nothing escapes [Add to Longdo]
岬湾[こうわん, kouwan] (n) indentations; capes [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天网灰灰,疏而不漏[tiān wǎng huī huī, ㄊㄧㄢ ㄨㄤˇ ㄏㄨㄟ ㄏㄨㄟ, shu1 er2 bu4 lou4, / ] The net of heaven is wide, but no-one escapes. [Add to Longdo]
法网灰灰,疏而不漏[fǎ wǎng huī huī, ㄈㄚˇ ㄨㄤˇ ㄏㄨㄟ ㄏㄨㄟ, shu1 er2 bu4 lou4, / ] The net of justice is wide, but no-one escapes. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top