ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*brethren*

B R EH1 DH R AH0 N   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: brethren, -brethren-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brethren[N] พี่น้อง, Syn. brother

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brethren(เบรธ'ริน) n. ดูbrothers

English-Thai: Nontri Dictionary
brethren(n) พี่น้องที่นับถือกันเอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's up with your fallen brethren?มีเรื่องอะไรหรอ Hothead (2001)
You and your brethren possess what is not rightfully yours.แกและเหล่าภราดร ครอบครองสิ่งที่ไม่ใช่ของแก The Da Vinci Code (2006)
However, his Military Police brethren... used to come and take whatever they wanted.แล้วสหายพลพรรค เค็มเปไต ก็มา... ..ยึดเอาไปทุกอย่างที่พวกมันต้องการ Letters from Iwo Jima (2006)
Ito... fight for your fallen brethren... until the end.อีโตะ... สู้ให้ถึงที่สุด จนสิ้นลมปราณ... จนวาระสุดท้าย Letters from Iwo Jima (2006)
We must convene the Brethren Court.เพิ่มไอน้ำ. Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Against East India Trading Company, what value is the Brethren Court?ท่านคือเซาเฟ็ง, จอมโจรสลัดแห่งสิงคโปร์ ผู้โด่งดังยุคที่โจรสลัดรุ่งเรือง กัปตันคนกล้าที่แล่นเรือ อยู่ในน่านน้ำเสรี ยุคที่คลื่นไม่ได้วัดกันที่ความสูง... Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Did your friend mention where the Brethren Court are meeting?เราเหยียบเรื่องนี้ไว้ก่อนดีกว่า Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
The Brethren Court is called. Leave you alone for a minute, look what happens.ทำไมข้าต้องแล่นเรือไปกับพวกเจ้าด้วย? Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
The Brethren Court is a-gathering at Shipwreck Cove.โจรสลัดมารวมตัวกันเพื่อสู้ แบ็คเก็ต เจ้าก็เป็นโจรสลัด Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Summoning the Brethren Court, then, is it?โลกเราเคยกว้างใหญ่กว่านี้ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Regarding the Brethren Court, no doubt.แน่นอน เป็นการแลกเปลี่ยนที่ดี Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Shame they're not bound to honour the code of the Brethren, isn't it?เมื่อเป็นผู้แพ้เกียรติอะไรก็ไม่เหลือแล้วทั้งสิ้น เกียรติอยู่ที่ผู้ชนะเท่านั้น มันก็เป็นแค่ธุรกิจ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
I intend to release her. But for that I need the Brethren Court.เจ้าอ้วนหัวล้านหน้าตาไม่รับแขก กับพื่อนหุ่นไม้จิ้มฟันตาหลุด Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
And that is not the Brethren Court, is it?เจ้าสร้างปัญหา ไม่ได้ทำให้เรารอด Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
- The Brethren Court, not I.เป็นของมนุษย์และไม่... Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
The First Brethren Court, whose decision I would have opposed.- ข้า Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
The Brethren Court intends to release her.ศาลโจรสลัดตั้งใจจะปล่อยนาง Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
I convene this, the Fourth Brethren Court.ข้าขอเปิดศาล วันพุธ ชุมนุมโจรสลัด ครั้งที่ 4 Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
But when the First Court met, the Brethren were to a one skint broke.แต่พอประชุมศาลแรก พลพรรคโจรสลัดไม่มีตังซักคนเดียว Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
In another age, at this very spot, the First Brethren Court captured the sea goddess and bound her in her bones.กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็ที่ตรงนี้แหล่ะ ที่ชุมนุมครั้งแรก ได้จับเทพธิดาแห่งท้องทะเล และเอาไปใว้ใส่ในกระดูกและเลือดเนื้อ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
The Brethren Court?The cut of the fraternity? Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
What say you, Captain Swann, King of the Brethren Court?ข้าขอแนะนำกัปตันสวอน ราชินีแห่งพลพรรคโจรสลัด Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Advise your Brethren:บอกกับพลพรรคโจรสลัด Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Of the Brethren Court.ความเอื้อเฟื้อของแจ็ค Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
When the Brethren Court imprisoned you, who was it that told them how?เมื่อเจ้าเรียกและมันหยุด เขาคือคนที่สั่งให้มันทำ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
The Brethren will still be looking here to us, to the Black Pearl, to lead.พี่น้องโจรสลัดยังต้องพึ่งพาเรา ให้เรือแบล็กเพิร์ลนำทัพ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
You should not be squandering time condemning your brethren and the Jin clan, but devising a strategy on how to make Gomori Fortress ours.องคื๙ยไม่ควรเสียเวลาตำหนิพี่น้อง และราชตระกูลจินเลย แตควรคิดแผนการณ์ที่จะทำป้อมโกโมรฺของเรา Episode #1.4 (2010)
Even if that blood will belong to your brethren.แม้ว่านั่นจะเป็นเลือดของพี่น้องของเสด็จพี่เอง Episode #1.4 (2010)
If we marched to Gomori Fortress right this moment we could find Gochisu, and Sayu would be right behind him, but all you worry about is fighting your own brethren?ถ้าเราเดินทัพไปที่ป้อมโกโมริเดี๋ยวนี้เลย เราควรจะพบตัวโกชิสุ และซายูก็จะอยู่ที่ข้างหลังของเขา แต่สิ่งที่ท่านกังวลกลับเป็นการต่อสู้กันเองกับพี่น้อง Episode #1.4 (2010)
Of having many children, and giving them a world without discrimination, one where they could grow up as friendly and loyal brethren.และมีลูกมากมาย และได้มอบโลกที่ไม่มีการแบ่งแยกแก่พวกเขา โลกที่พวกเขาเติบโตเป็นพี่น้องที่รักและซื่อสัคย์ต่อกัน Episode #1.4 (2010)
And now its brethren have come down in force, blood.แล้วตอนนี้มันลงมากันอีกเพียบ Attack the Block (2011)
'Cause having a bunch of our less evolved brethren running amok in the city is a bad thing?เพราะพวกเรามีกันแค่สองคน กับการวิ่งตามหามันตามท่อระบายน้ำเนี่ยนะ Something Wicked This Fae Comes (2011)
Or, I should say, holiday party, so I don't offend my Jewish Brethren, or the Muslims.หรือ ผมควรพูดว่า ปาร์ตี้วันหยุด แล้ว ผมคงไม่ได้ทำให้พี่น้องยิว หรือ อิสลาม เคืองหรอกนะ I Want You Back (From the Dead) (2011)
I'll have our brethren in Atlantic City do the same.ฉันต้องการให้สถานีที่ แอตแลนติคซิตี้ทำเหมือนกันด้วย Heartbreak Hotel (2011)
That's what you said to our brethren too, the orphans.นั่นคือสิ่งที่คุณเคยพูดกับ พี่น้องของเราเช่นกัน พวกนอกคอก Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)
You and your seven brethren will bring joy to yourselves and to everyone.เจ้ากับพี่น้องทั้งเจ็ด จะนำความสุขสนุกสนานให้กับตนเองและกับทุกๆคน Dreamy (2012)
Not really. We call them "the Brethren".ก็ไม่เชิง Silent Hill: Revelation (2012)
We are gathered here with our brethren and one who has wandered far from his tribeเราจะชุมนุมกันที่นี่ กับพี่น้องของเรา และเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้เดินไกลจากเผ่าของเขา Fading Gigolo (2013)
My brethren possess a verve when dealing with trespassers that I fear can be a touch dramatic.ฉันหวังว่าพวกเธอคงไม่ ถูกต้อนรับแย่เกินไป SubterrFaenean (2013)
My Shadow Orc brethren will descend from the Black Hills and the tents of mo--ชาโดว์อาร์คของข้าจะลงมา จากแบล็คฮิลล์ และกระโจมของ... LARP and the Real Girl (2013)
You will soon be joined in hell... by scores of your brethren.แกจะไปอยู่ในนรก ด้วยบาปกรรมพี่น้องของแก The Blood Is the Life (2013)
I mean, you -- you're caught up on everything that's been going on, all the crap that your brethren's been doing to humanity all this time?ฉันหมายถึง--คุณกำลังทำได้ ในทุกสิ่งที่ควรเกิดขึ้น ทั้งหมดเกี่ยวกับพี่น้องของคุณ The Great Escapist (2013)
What kind of a man betrays his flesh-and-blood brethren for alien metal?ชนิดของคนทรยศเนื้อและเลือดของ เขา พี่น้องโลหะมนุษย์ต่างดาว? Transformers: Age of Extinction (2014)
Your mortal enemy Full Auto has claimed he killed you for exterminating all of his soul brethren.ศัตรูตัวฉกาจของท่าน ฟูล ออร์โต้ อ้างว่ามันได้ฆ่าท่านแล้ว เพื่อแก้แค้นแทนวิญญาณดวงเก่าของเขา Virtual Reality Bites (2015)
Sim Reaper exterminating Full Auto's soul brethren could've cost a serious player many thousands of dollars.ซิม รีปเปอร์ ฆ่าฟูล ออร์โต้ ไม่เหลือแม้แต่วิญญาณเลย เพื่อแก้แค้นนั่นทำให้ฟูล ออร์โต้ยอม จ่ายเงินเป็นพันๆดอลล์เลย Virtual Reality Bites (2015)
Liv, if anything brought me to violence it'd be someone exterminating my soul brethren.ลิฟ ถ้าจะมีอะไรทำให้ผม กลายเป็นคนก้าวร้าวไปได้ ก็คงเป็นเพราะมีบางคน ทำลายล้างบรรดาพี่น้องนี่แหละ Virtual Reality Bites (2015)
A 14-year-old kid had over 20 soul brethren.เด็ก 14 จัดการฆ่าเรียบ 20 กว่าดวงวิญญาณ Virtual Reality Bites (2015)
Our brethren should be joining us momentarily.เพื่อนเราก็คงจะมาถึง ในอีกไม่นานนี้ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
- And the legion of the Fell Brethren.- Und die Legion der Fell BrethrenNot Fade Away (2004)
What do you know of the Fell Brethren?Was wissen Sie über die Fell BrethrenTime Bomb (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRETHREN B R EH1 DH R AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brethren (n) brˈɛðrən (b r e1 dh r @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兄弟[xiōng dì, ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, ] brothers; brethren, #1,722 [Add to Longdo]
哥们儿[gē mén r, ㄍㄜ ㄇㄣˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 哥們|哥们, Brothers!; brethren; dude (colloq.); brother (diminutive form of address between males), #18,061 [Add to Longdo]
弟兄们[dì xiōng men, ㄉㄧˋ ㄒㄩㄥ ㄇㄣ˙, / ] brethren, #26,133 [Add to Longdo]
哥们[gē men, ㄍㄜ ㄇㄣ˙, / ] Brothers!; brethren; friend (colloq.); brother (diminutive form of address between males) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bruder {m} [relig.]brethren; brother [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
同胞[どうほう(P);どうぼう;はらから, douhou (P); doubou ; harakara] (n) brethren; brothers; fellow countrymen; fellowman; compatriot; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plymouth Brethren \Plym"outh Breth"ren\
   The members of a religious sect which first appeared at
   Plymouth, England, about 1830. They protest against
   sectarianism, and reject all official ministry or clergy.
   Also called {Brethren}, {Christian Brethren}, {Plymouthists},
   etc. The {Darbyites} are a division of the Brethren.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dunker \Dun"ker\, prop. n. [G. tunken to dip.]
   One of a religious denomination whose tenets and practices
   are mainly those of the Baptists, but partly those of the
   Quakers; -- called also {Tunkers}, {Dunkards}, {Dippers},
   and, by themselves, {Brethren}, and {German Baptists}, and
   they call their denomination the Church of the Brethren.
   [1913 Webster]
 
   Note: The denomination was founded in Germany in 1708, but
      after a few years the members emigrated to the United
      States; they were opposed to military service and
      taking legal oaths, and practiced trine immersion.
      [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
   {Seventh-day Dunkers}, a sect which separated from the
    Dunkers and formed a community, in 1728. They keep the
    seventh day or Saturday as the Sabbath.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brethren \Breth"ren\, n.;
   pl. of {Brother}.
   [1913 Webster]
 
   Note: This form of the plural is used, for the most part, in
      solemn address, and in speaking of religious sects or
      fraternities, or their members.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brother \Broth"er\ (br[u^][th]"[~e]r), n.; pl. {Brothers}
   (br[u^][th]"[~e]rz) or {Brethren} (br[e^][th]"r[e^]n). See
   {Brethren}. [OE. brother, AS. br[=o][eth]or; akin to OS.
   brothar, D. broeder, OHG. pruodar, G. bruder, Icel.
   br[=o][eth]ir, Sw. & Dan. broder, Goth. br[=o][thorn]ar, Ir.
   brathair, W. brawd, pl. brodyr, Lith. brolis, Lett. brahlis,
   Russ. brat', Pol. & Serv. brat, OSlav. bratr[u^], L. frater,
   Skr. bhr[=a]t[.r], Zend bratar brother, Gr. fra`thr, fra`twr,
   a clansman. The common plural is {Brothers}; in the solemn
   style, {Brethren}, OE. pl. brether, bretheren, AS. dative
   sing. br[=e][eth]er, nom. pl. br[=o][eth]or, br[=o][eth]ru.
   [root]258. Cf. {Friar}, {Fraternal}.]
   1. A male person who has the same father and mother with
    another person, or who has one of them only. In the latter
    case he is more definitely called a {half brother}, or
    {brother of the half blood}.
 
   Note: A brother having the same mother but different fathers
      is called a {uterine brother}, and one having the same
      father but a different mother is called an {agnate
      brother}, or in (Law) a {consanguine brother}. A
      brother having the same father and mother is called a
      {brother-german} or {full brother}. The same modifying
      terms are applied to {sister} or {sibling}.
      [1913 Webster +PJC]
 
         Two of us in the churchyard lie,
         My sister and my brother.     --Wordsworth.
      [1913 Webster]
 
   2. One related or closely united to another by some common
    tie or interest, as of rank, profession, membership in a
    society, toil, suffering, etc.; -- used among judges,
    clergymen, monks, physicians, lawyers, professors of
    religion, etc. "A brother of your order." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       We few, we happy few, we band of brothers,
       For he to-day that sheds his blood with me
       Shall be my brother.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. One who, or that which, resembles another in distinctive
    qualities or traits of character.
    [1913 Webster]
 
       He also that is slothful in his work is brother to
       him that is a great waster.      --Prov. xviii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
       That April morn
       Of this the very brother.       --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   Note: In Scripture, the term brother is applied to a kinsman
      by blood more remote than a son of the same parents, as
      in the case of Abraham and Lot, Jacob and Laban. In a
      more general sense, brother or brethren is used for
      fellow-man or fellow-men.
      [1913 Webster]
 
         For of whom such massacre
         Make they but of their brethren, men of men?
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
   {Brother Jonathan}, a humorous designation for the people of
    the United States collectively. The phrase is said to have
    originated from Washington's referring to the patriotic
    Jonathan Trumbull, governor of Connecticut, as "Brother
    Jonathan."
 
   {Blood brother}. See under {Blood}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top