Search result for

*blockade*

(93 entries)
(0.0275 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: blockade, -blockade-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blockade[N] การปิดล้อม, See also: การขัดขวาง, การปิดกั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blockade(บลอค'เคด) n. การปิดล้อม,การขัดขวาง vt. ปิดล้อม, Syn. obstruction

English-Thai: Nontri Dictionary
blockade(n) การปิดล้อม,การกั้นด่าน,การขัดขวาง
blockade(vt) กีดกั้น,ปิดล้อม,กั้นด่าน,ขัดขวาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pacific blockadeการปิดล้อมยามสันติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paper blockadeการปิดล้อมที่ไร้ผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
blockadeการปิดล้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
blockadeการปิดล้อมทางทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blockade, pacificการปิดล้อมยามสันติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
blockade, paperการปิดล้อมที่ไร้ผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blockadeการปิดอ่าว [TU Subject Heading]
Neuromuscular blockadeการระงับความรู้สึกที่จุดเชื่อมต่อระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ [TU Subject Heading]
Adrenergic Alpha Receptor Blockadersสารสกัดกั้นตัวรับแอลฟาแอดรีเนอร์จิก, สารสกัดกั้นหน่วยรับความรู้สึกแอลฟาอะดรีเนอร์จิก [การแพทย์]
Adrenergic Beta Receptor Blockadersสารสกัดกั้นตัวรับบีตาแอดรีเนอร์จิก, สารสกัดกั้นหน่วยรับความรู้สึกบีตาอะดรีเนอร์จิก [การแพทย์]
Blockadeการอุดตัน,การอุดกั้น [การแพทย์]
Capillary Blockadeการอุดตันของหลอดเลือดฝอย,วิธีอุดกั้นในเส้นโลหิตฝอย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We need to blockade the roads behind us.เราต้องตั้งด่านสกัดที่ถนนด้านหลัง Public Enemies (2009)
It was blockaded, but we went up there.แล้วพวกเขาก็กางแผนที่ออกบนโต๊ะ The Cove (2009)
In a daring surprise attack, Jedi Anakin Skywalker and his padawan, Ahsoka Tano, defeated the space blockade guarding the planet.ในการจู่โจมอันอุกอาจที่ไม่ทันให้ตั้งตัว เจไดอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ และพาดาวันของเขา อาโซก้า ทาโน่ ได้ทำลายแนวปิดกั้นอวกาศ ที่คุ้มกันดาวเคราะห์ไว้ Innocents of Ryloth (2009)
Our blockade is impenetrable.ไม่มีใครสามารถฝ่าแนวปิดกั้นของเราเข้าไปได้ Storm Over Ryloth (2009)
Subjected to a brutal droid occupation, the people of Ryloth are starving under the blockade of a Separatists' fleet.ดินแดนถูกยึดครองโดยเหล่าดรอยด์ที่โหดร้าย ประชาชนแห่งไรลอธต่างพากันอดอยาก ภายใต้การปิดล้อมของกองยานฝ่ายแบ่งแยก Storm Over Ryloth (2009)
Admiral, four more enemy cruisers have joined the blockade.ท่านพลเรือครับ มียานรบข้าศึกอีกสี่ลำ เข้าร่วมแนวปิดกั้นด้วยครับ Storm Over Ryloth (2009)
I assure you our blockade is very much intact.ข้ารับประกันได้เลยว่า แนวปิดกั้นของเราสมบูรณ์แบบมาก Storm Over Ryloth (2009)
If you can't break that blockade before the next planetary rotation, we'll have to postpone the invasion.ถ้าเจ้าไม่สามารถทำลายแนวปิดกั้น ได้ก่อนที่ดาวเคราะห์จะหมุนรอบถัดไป เราคงต้องเลื่อนการโจมตีออกไป Storm Over Ryloth (2009)
We're to proceed with our attack on the blockade.เราต้องดำเนินการโจมตีแนวปิดกั้นต่อไป Storm Over Ryloth (2009)
We have to break that blockade. The Twi'leks are depending on us.เราต้องทำลายแนวปิดกั้นนั่น ชีวิตของชาวทไวเลกขึ้นอยู่กับเรา Storm Over Ryloth (2009)
We can't just smash through that blockade.เราไม่มีวันทำลายแนวปิดกั้นนั่นได้ Storm Over Ryloth (2009)
You said we couldn't smash through the blockade,เจ้าพูดว่าเราไม่มีวันทำลายแนวปิดกั้นได้ Storm Over Ryloth (2009)
{\I decided }The only way we can break the blockade is if I pilot the Defender {\right }into their battleship and take out the commander.ทางเดียวที่เราจะทำลายแนวปิดกั้นนั่นได้ คือข้าต้องบังคับยานดีเฟนเดอร์เข้าไปหายานรบของพวกมัน แล้วจัดการตัวผู้บัญชาการซะ Storm Over Ryloth (2009)
She'll lead the mission when we engage what remains of the blockade.เธอจะนำภารกิจการโจมตี แนวปิดกั้นที่เหลือ Storm Over Ryloth (2009)
Idiots! The blockade has been broken!บ้าชมัด แนวปิดกั้นแตกแล้ว Storm Over Ryloth (2009)
Citizens are being advised to report any activity, even remotely suspicious, at this time, as blockades are being set up at major intersections within a 30-mile radius, surrounding what will be considered the largest attack on this city's police department in our history.ประชาชนถูกสอบถามว่ามีใครได้รับรายงาน การกระทำต้องสงสัยบ้าง ในขณะที่บล็อกถูก วางไว้เป็นแนวยาวตลอดทางหลวง Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Our orders are to blockade, not chase.คำสั่งที่เราได้รับคือปิดกั้น ไม่ใช่ไล่ล่า Cat and Mouse (2010)
But the republic blockadeแต่สาธารณรัฐตั้งแนวสกัดกั้นไว้ Clone Cadets (2010)
I can remember after the illegal blockade of my home world,ข้ายังจำได้ถึงการปิดล้อมอย่างผิดกฏหมายที่บ้านเกิดของข้า Assassin (2010)
President Kennedy has signed a formal proclamation setting up a blockade of all missiles bound for Cuba.ประธานาธิบดี เคนเนดี้ ได้ลงนามในประกาศ ให้ปิดกั้นชีปนาวุธที่มุ่งสู่คิวบาแล้ว X-Men: First Class (2011)
I'm counting on you to ensure that nothing slips past our blockade.ข้อหวังว่าเจ้าจะมั่นใจว่าจะไม่มีใครผ่านการปิดล้อมของพวกเรา Citadel Rescue (2011)
We need more time to break through the blockade.เราต้องการเวลาที่จะตีฝ่าการปิดล้อง Citadel Rescue (2011)
The drones cannot track us, so instead, they've blockaded the stars from which Destiny recharges.เมื่อโดรนไม่สามารถตามเราได้ มันก็เลยบล็อกเราจากดาวฤกษ์แทน เพื่อกันไม่ให้ Destiny ได้ชาร์ทไฟใหม่ Gauntlet (2011)
Approaching blockade and counting five.เข้าประชิด ปิดล้อมไว้ นับห้า In Memoriam (2012)
We need as many vehicles as possible, for the blockade.ต้องใช้รถยนต์ขวางถนนหลายๆคัน The Last Stand (2013)
Steve, Captain Rogers, he fought his way through a HYDRA blockade that had pinned our allies down for months.สตีฟกัปตันโรเจอร์ส เขาต่อสู้ทางของเขาผ่านด่านไฮดรา ที่ได้ตรึงพันธมิตรของเราลงสำหรับเดือนที่ Captain America: The Winter Soldier (2014)
All Nova pilots, interlock and form a blockade.ตาย นักบินโนว่าทั้งหมด เชื่อมยานบิน สร้างเป็นกำแพงกั้น Guardians of the Galaxy (2014)
Balem ordered a blockade. Nothing is getting on or off this planet.Balem มีคำสั่งปิดล้อม ไม่มีอะไรที่จะได้รับหรือปิดโลกใบนี้ Jupiter Ascending (2015)
We can run anything through that blockade, but the whiskey always seems to get here first.เราทำอะไรก็ได้ภายใต้การปิดล้อม แต่วิสกี้ดูเหมือนจะมาที่นี่ก่อนเสมอ Free State of Jones (2016)
...arrived here on scene, but police have already set up a blockade here around the area.มาถึงที่นี่ในที่เกิดเหตุ, แต่ตำรวจได้ตั้งขึ้นแล้วที่นี่ปิด ล้อมบริเวณรอบ ๆ Arrival (2016)
Kendra, thank you, but I am good. State police are helping with blockades.ขอบคุณไม่จำเป็น ตำรวจช่วยตั้งด่านแล้ว The Space Between Us (2017)
This pursuit is designated a standard Code 44. Please respond only to that code. Code 44 indicates no requirement for a blockade.44 บ่งชี้ว่ามีความจำเป็นสำหรับ การปิดล้อมไม่มี Mad Max (1979)
...of a Main Force Patrol officer in a road blockade accident last month.ในอุบัติเหตุทางถนนปิดล้อม เดือนที่ผ่านมา Mad Max (1979)
The United States is threatening a naval blockade.ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่ คุกคาม ด่านทหารเรือ 2010: The Year We Make Contact (1984)
You know and I know that my country can't allow a blockade.คุณรู้และฉันรู้ว่าประเทศของ ฉัน ไม่สามารถอนุญาตให้ปิดล้อม 2010: The Year We Make Contact (1984)
-Still? There's a blockade.มีการปิดล้อมเป็น 2010: The Year We Make Contact (1984)
He said he wasn't gonna back down on the blockade.กลับลงมาในการปิดล้อม 2010: The Year We Make Contact (1984)
Yesterday a Soviet destroyer challenged the blockade.เมื่อวานนี้พิฆาตโซเวียต ท้าทายการปิดล้อม 2010: The Year We Make Contact (1984)
With me killed, you'd arrive at the cove, find it a stronghold, nigh impregnable able to withstand blockade for years.แหม่ ถ้าข้ามีคนที่ไม่รีบร้อนฆ่า เป็นสายอยู่ข้างในล่อพวกโจรสลัดออกมาข้างนอก คงจะดีนะ เจ้าสามารถทำทุกอย่างที่พูดได้ใช่มั๊ย? Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Well, the entire airport is completely blockaded now.ก็... ทั้งสนามบินถูกปิดกั้นหมดแล้ว Resident Evil: Degeneration (2008)
Government sources seem to be optimistic about the turnaround and say that it is to alleviate economic blockades while rumors state that it is because his ability to produce biological weapons has been removed.ทางรัฐบาลหวังว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้จะเป้นไปได้ด้วยดี และช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจถดถอย มีข่าวลือว่าที่จริงแล้วเป็นเพราะ Resident Evil: Degeneration (2008)
The Separatist blockade is holding position.กองกำลังขบวนการแบ่งแยกยังประจำตำแหน่งอยู่ Star Wars: The Clone Wars (2008)
It will not be easy to breach the blockade, Master Yoda.ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทะลวงแนวกั้น อาจารย์โยดา Star Wars: The Clone Wars (2008)
General Kenobi, if you can hear me, we're through the blockade.ท่านนายพลเคโนบี หากท่านได้ยินข้า เราผ่านแนวกั้นมาแล้ว Star Wars: The Clone Wars (2008)
This bucket of bolts will never get past that blockade.Mit dieser Schrottmühle kommen Sie niemals durch die BlockadeStar Wars: The Empire Strikes Back (1980)
However, the power still remains the brain. A lesion to the nerve centers can produce paralysis. The procedure stops the complex entirely.Verletzungen des zentralen Nervensystems erzeugen Lähmung, was zur Blockade des gesamten Organismus führt. Nightmare City (1980)
The doctor said that sometimes... a trauma can cause a psychological block.Der Arzt sagte, ein Trauma... könne manchmal eine psychische Blockade verursachen. Forget Me Not (1982)
I've increased the range of all his scanners, and I've added an electrical jamming device.Ich habe die Reichweite seiner Scanner erhöht und... eine elektrische Blockadevorrichtung eingebaut. Inside Out (1982)
Michael, Bonnie, my analysis of KARR's movements leads me to believe... he is maneuvering for a long enough run to leap over the police barricade.KARRs Bewegungen deuten an, dass er über die Blockade springen wird. Trust Doesn't Rust (1982)
I know that whoever wrote the third book, killed Mitchell Knight.Er hatte eine SchreibblockadeEtched in Steele (1982)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดป่า[V] blockade the forest, Ant. เปิดป่า, Example: นายกรัฐมนตรีออกคำสั่งปิดป่าสัมปทาน หยุดการทำไม้ในภาคใต้ทั้งหมด, Thai definition: ห้ามไม่ให้ตัดต้นไม้
ปิดล้อม[V] blockade, Syn. ล้อม, Example: ทหารพม่ายกกำลังมา 3 กองพลเพื่อโจมตีเราและหวังจะปิดล้อม, Thai definition: รุมล้อมเข้ามาเพื่อจะทำร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปิดล้อม[n.] (kān pitløm) EN: blockade ; obstruction   FR: blocus [m]
การปิดล้อมเบอร์ลิน[n. exp.] (kān pitløm Boēlin) EN: Berlin Blockade   FR: Le blocus de Berlin
ปิดล้อม[v.] (pitløm) EN: blockade   FR: bloquer

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOCKADE    B L AA2 K EY1 D
BLOCKADED    B L AA2 K EY1 D AH0 D
BLOCKADES    B L AA2 K EY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blockade    (v) (b l o1 k ei1 d)
blockaded    (v) (b l o1 k ei1 d i d)
blockades    (v) (b l o1 k ei1 d z)
blockade-runner    (n) - (b l o1 k ei1 d - r uh n @ r)
blockade-runners    (n) - (b l o1 k ei1 d - r uh n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blockade {f}; Sperre {f} | Blockaden {pl}blockade | blockades [Add to Longdo]
blockierento block; to blockade [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
海上封鎖[かいじょうふうさ, kaijoufuusa] (n) sea blockade [Add to Longdo]
完封[かんぷう, kanpuu] (n,vs) complete blockade (seal); baseball shutout; (P) [Add to Longdo]
軍事封鎖[ぐんじふうさ, gunjifuusa] (n) military blockade [Add to Longdo]
経済封鎖[けいざいふうさ, keizaifuusa] (n) economic blockade; embargo; (P) [Add to Longdo]
遮断[しゃだん, shadan] (n,vs) isolation; cut off; blockade; quarantine; interception; deprivation; (P) [Add to Longdo]
封鎖[ふうさ, fuusa] (n,vs) (1) blockade; (2) freezing (funds); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偷渡[tōu dù, ㄊㄡ ㄉㄨˋ, ] to stowaway (on a ship); to steal across the international border; to run a blockade [Add to Longdo]
封锁[fēng suǒ, ㄈㄥ ㄙㄨㄛˇ, / ] blockade; seal off [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
封鎖[ふうさ, fuusa] Blockade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blockade \Block*ade"\, v. t. [imp. & p. p. {Blockaded}; p. pr. &
   vb. n. {Blockading}.]
   1. To shut up, as a town or fortress, by investing it with
    troops or vessels or war for the purpose of preventing
    ingress or egress, or the introduction of supplies. See
    note under {Blockade}, n. "Blockaded the place by sea."
    --Gilpin.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to shut in so as to prevent egress.
    [1913 Webster]
 
       Till storm and driving ice blockade him there.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. To obstruct entrance to or egress from.
    [1913 Webster]
 
       Huge bales of British cloth blockade the door.
                          --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blockade \Block*ade"\, n. [Cf. It. bloccata. See {Block}, v. t.
   ]
   1. The shutting up of a place by troops or ships, with the
    purpose of preventing ingress or egress, or the reception
    of supplies; as, the blockade of the ports of an enemy.
    [1913 Webster]
 
   Note: Blockade is now usually applied to an investment with
      ships or vessels, while siege is used of an investment
      by land forces. To constitute a blockade, the investing
      power must be able to apply its force to every point of
      practicable access, so as to render it dangerous to
      attempt to enter; and there is no blockade of that port
      where its force can not be brought to bear. --Kent.
      [1913 Webster]
 
   2. An obstruction to passage.
    [1913 Webster]
 
   3. (physiology) interference with transmission of a
    physiological signal, or a physiological reaction.
    [PJC]
 
   {To raise a blockade}. See under {Raise}.
    [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Blockade [blɔkaːdə] (n) , s.(f )
   blockade
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top