ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bettor*

B EH1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bettor, -bettor-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bettor(เบท'เทอะ) n. ผู้พนัน,ผู้ขันต่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
abettor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักพนัน(n) gambler, See also: bettor, Syn. นักการพนัน, Example: ตำรวจบุกทลายบ่อนพนันใหญ่และจับกุมนักพนันได้เกือบร้อยคน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่นิยมเล่นการพนัน
ผู้ยุยง(n) abettor, See also: assistant, helper, supporter, Example: เขาเป็นผู้ยุยงให้เพื่อนทั้ง 2 ฝ่ายแตกความสามัคคีกัน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้กระตุ้นให้เกิดความกระด้างกระเดื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ยุยง[phū yuyong] EN: instigator ; provocateur ; abettor ; assistant ; helper ; supporter

CMU English Pronouncing Dictionary
BETTOR B EH1 T ER0
BETTORS B EH1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bettor (n) bˈɛtər (b e1 t @ r)
bettors (n) bˈɛtəz (b e1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstifter {m}abettor [Add to Longdo]
die Wettendenbettors [Add to Longdo]
der Wettendebettor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
べっとり[bettori] (adv) (1) sticky; thick (e.g. thickly plastered); ikky; gummy; (2) to stick closely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bettor \Bet"tor\, n.
   One who bets; a better. --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bettor
   n 1: someone who bets [syn: {bettor}, {better}, {wagerer},
      {punter}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top