ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bad-tempered*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bad-tempered, -bad-tempered-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bad-tempered(adj) อารมณ์เสีย, See also: โมโหรุนแรง, Syn. petulant, Ant. mild-tempered

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bad-tempered(แบด'เทมเพิร์ดฺ) adj. อารมณ์ร้าย,อารมณ์ไม่ดี, Syn. irritable

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What a bad-tempered bitch.เธอช่างเป็นผู้หญิงอารมณ์ร้ายจริงๆ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
And very bad-tempered.และพวกมันก็มารยาทไม่ดีมากๆ. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Please tell me you got that bad-tempered reptile back in his box.ได้โปรด บอกฉันว่าสัตว์เลื้อยคลานนั้นกลับไปแล้ว กลับไปที่กล่อง Episode #3.1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bad-temperedHe became bad-tempered, continually criticized his wife's cooking and complained of a pain in his stomach.
bad-temperedHe looks bad-tempered, but he is kind at heart.
bad-temperedThe bad-tempered man snapped at his daughter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บอกบุญไม่รับ(adj) unfriendly, See also: morose, sullen, bad-tempered, Syn. บึ้ง, บูดบึ้ง, Ant. ชื่นบาน, เบิกบาน, Example: เขามาหาผมด้วยสีหน้าบอกบุญไม่รับ ผมก็รู้ว่าต้องมีเรื่องอะไรมาแน่ๆ, Thai Definition: แสดงสีหน้าไม่พอใจ หรือไม่สบอารมณ์
อารมณ์ร้าย(adj) bad-tempered, See also: bad disposition, Ant. อารมณ์ดี, Example: เขาเป็นคนอารมณ์ร้าย ใครๆ ต่างก็กลัวเขากันทั้งนั้น
อารมณ์ร้าย(adj) bad-tempered, See also: bad disposition, Ant. อารมณ์ดี, Example: เขาเป็นคนอารมณ์ร้าย ใครๆ ต่างก็กลัวเขากันทั้งนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ร้าย[ārom rāi] (adj) EN: bad-tempered ; hot-tempered ; bad disposition
บอกบุญไม่รับ[bøkbun mai rap] (adj) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气冲冲[qì chōng chōng, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄥ ㄔㄨㄥ, / ] angry; bad-tempered, #60,480 [Add to Longdo]
丧气鬼[sàng qì guǐ, ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] downcast wretch; bad-tempered and unpleasant person [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
機嫌の悪い[きげんのわるい, kigennowarui] (exp,adj-i) bad-tempered [Add to Longdo]
気が荒い[きがあらい, kigaarai] (exp,adj-i) (See 気の荒い) bad-tempered; quarrelsome [Add to Longdo]
気の荒い[きのあらい, kinoarai] (adj-i) (See 気が荒い) bad-tempered; quarrelsome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bad-tempered
   adj 1: annoyed and irritable [syn: {crabbed}, {crabby}, {cross},
       {fussy}, {grouchy}, {grumpy}, {bad-tempered}, {ill-
       tempered}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top