ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-bad-tempered-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bad-tempered, *bad-tempered*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bad-tempered(adj) อารมณ์เสีย, See also: โมโหรุนแรง, Syn. petulant, Ant. mild-tempered

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bad-tempered(แบด'เทมเพิร์ดฺ) adj. อารมณ์ร้าย, อารมณ์ไม่ดี, Syn. irritable

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bad-temperedHe became bad-tempered, continually criticized his wife's cooking and complained of a pain in his stomach.
bad-temperedHe looks bad-tempered, but he is kind at heart.
bad-temperedThe bad-tempered man snapped at his daughter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อารมณ์ร้าย(adj) bad-tempered, See also: bad disposition, Ant. อารมณ์ดี, Example: เขาเป็นคนอารมณ์ร้าย ใครๆ ต่างก็กลัวเขากันทั้งนั้น
อารมณ์ร้าย(adj) bad-tempered, See also: bad disposition, Ant. อารมณ์ดี, Example: เขาเป็นคนอารมณ์ร้าย ใครๆ ต่างก็กลัวเขากันทั้งนั้น

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bad-tempered
   adj 1: annoyed and irritable [syn: {crabbed}, {crabby}, {cross},
       {fussy}, {grouchy}, {grumpy}, {bad-tempered}, {ill-
       tempered}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top