Search result for

*adios*

(96 entries)
(0.1774 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: adios, -adios-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
radioscopy[N] การถ่ายภาพเอ็กซเรย์เพื่อดูโครงสร้างภายในของสิ่งต่างๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adios(แอดดิออส') interj. ลาก่อน, อำลา
radioset(เร'ดิโอเซท) n. เครื่องรับวิทยุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
radioscope; fluoroscope; roentgenoscopeเครื่องกำเนิดภาพรังสี, รังสีทรรศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive sodium; radiosodiumโซเดียมกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioscopy; fluoroscopy; roentgenoscopyการดูภาพรังสีบนจอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiosensibility; radiosensitivityความไวต่อรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiosensitiveไวต่อรังสี [มีความหมายเหมือนกับ radioresponsive ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiosensitivity; radiosensibilityความไวต่อรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiosodium; radioactive sodiumโซเดียมกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiosulfur; radioactive sulfur; radioactive sulphur; radiosulphurกำมะถันกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiosulphur; radioactive sulfur; radioactive sulphur; radiosulfurกำมะถันกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiosurgeryรังสีศัลยกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive sulfur; radioactive sulphur; radiosulfur; radiosulphurกำมะถันกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive sulphur; radioactive sulfur; radiosulfur; radiosulphurกำมะถันกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
roentgenoscope; fluoroscope; radioscopeเครื่องกำเนิดภาพรังสี, รังสีทรรศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
roentgenoscopy; fluoroscopy; radioscopyการดูภาพรังสีบนจอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fluoroscope; radioscope; roentgenoscopeเครื่องกำเนิดภาพรังสี, รังสีทรรศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fluoroscopy; radioscopy; roentgenoscopyการดูภาพรังสีบนจอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radiosensitizerสารเพิ่มผลของรังสี, สารหรือยาเพิ่มประสิทธิภาพของรังสีในการทำลายเซลล์ เช่น ออกซิเจน สารไมโซนิดาโซล (misonidazole) และสาร 5-โบรโมดีออกซียูริดีน (5-bromodeoxyuridine) [นิวเคลียร์]
Radiosurgeryรังสีศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Transistor radiosวิทยุทรานซิสเตอร์ [TU Subject Heading]
Cells, Radiosensitiveเซลล์ไวต่อรังสี [การแพทย์]
Radiosondeเรดิโอซอนด์ หรือเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Adios.Adios For a Few Paintballs More (2011)
Adios.AdiosAbout Last Night (2008)
Okay.- Okay. Adios... Pilot (2011)
Goodbye.- AdiosCasa de mi Padre (2012)
Hi.Der Radiosendung. Hi. Bottom of the World (2014)
I was gonna get one of them new portable satellite radios.ฉันอยากได้วิทยุผ่านดาวเทียว ที่พกพาได้ด้วยตัวใหม่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
There's one more selling radios.คนขายวิทยุนั่นก็ใช่ Body of Lies (2008)
Don't hurt yourself. Adios.อย่าทำร้ายตัวเองล่ะ ลาก่อน Pineapple Express (2008)
Adios.AdiosDirt Nap (2008)
Adios.AdiosDirt Nap (2008)
Adios,homey.- - - The Art of the Deal (2008)
Adios, angelita.ออดิอัส แองเจลลีต้า Scylla (2008)
Adios, amigo.ลาก่อน เพื่อนยาก Pilot (2009)
Flashlights, radios-- only when necessary.ไฟฉาย วิทยุสื่อสาร เฉพาะเท่าที่จำเป็น Air: Part 1 (2009)
We're short on radios.พวกเราจะใช้วิทยุคลื่นสั้น Darkness (2009)
Uh, suit radios are voice-activated between you.เออ,วิทยุประจำชุดพร้อมใช้งาน ระหว่างคุณ Water (2009)
Get on the radios. Stay on the radios.พกวิทยุเอาไว้ คุยผ่านวิทยุ There Is No Normal Anymore (2009)
Hey, Bowden, I think the people in the elevator can hear our radios.เฮ้ บ้าวเด้น ผมคิดว่า คนในลิฟท์ ได้ยินพวกเราน่ะ Devil (2010)
Behold arkadios! Scourge of athens!นั้นไง อาร์คาดอสผู้สร้างหายณะสู่นครเอเธนส์ The Red Serpent (2010)
Adios, senior.อาดิโอส ซินญอร์ You Gotta Get a Gimmick (2010)
Why are all these radios on?ทำไมวิทยุพวกนี้ถึงเปิดอยู่ล่ะค่ะ The X in the File (2010)
Dave, these are the radios that heard the aliens.เดฟ นี่เป็นคลื่นความถี่ที่รับสัญญาณเอเลี่ยน The X in the File (2010)
Adios, bitch!ลาก่อน นังบ้า! Swap Meat (2010)
Adios.แค่นี้ก่อนนะ June Wedding (2010)
When we came rolling in here, our radios triggered the explosive.ตอนที่เรามาถึงนี่ วิทยุเป็นตัวลั่นไก ระเบิด นี่ไม่ใช่การลักพาตัวธรรมดา Revelation Zero: Part 1 (2010)
All the wiring, alarm clocks... radios, toasters, TV.วิทยุ เครื่องปิ้งขนมปัง โทรทัศน์ Insidious (2010)
But, either way, this is going to be fun. Adios. Heh.แต่ไม่ว่ายังไง เรื่องนี้ต้องสนุกแน่ Adios (ลาก่อน) Physical Education (2010)
Adios. Adios.Adios Physical Education (2010)
i - Adios. Adios.Adios Physical Education (2010)
Adios, señor chang. Shalom, rabbi chang.Adios ซินญอแชง Shalom แรบไบแชง Basic Genealogy (2010)
I need everybody on their radios.ให้ทุกคนคอยฟังวิทยุสื่อสารด้วย The Fight (2010)
Kate says "adios" to you at prison and gets busy with her disappearing act.เคทบอก "บ๊ายบาย" นายในคุก แล้วก็หายตัวไปเฉยๆ Withdrawal (2010)
They work with a lookout, carry radios. Alarm goes off, they don't care. They're in and out in four minutes.พวกมันเข้าออก ภายในเวลาแค่ 4 นาที Broad Daylight (2010)
He opens up human bodies out of curiosity, the same way I used to open up radios and tv sets when I was 13.เขาชำแหละร่างกายมนุษย์ เนื่องจากความอยากรู้อยากเห็น เหมือนกันกับที่ผมเคยชำแหละ ชิ้นส่วนวิทยุหรือทีวีตอนผมอายุ 13 Safe Haven (2010)
So I'd advise everyone to stay off of the streets and keep them radios locked to FM 99 Detroit.ดังนั้นผมขอแนะนำให้ทุกคน อยู่ห่าง ๆ จากท้องถนน แล้วหมุนมาที่คลื่น FM99 ดีทรอย Devil's Night (2010)
Adios! Mother Fu...ไอ้พวกบ้า The A-Team (2010)
Foxtrot! In other words... Adios!หรือเรียกอีกอย่างนึง ลาก่อนไอ้สารเลว! The A-Team (2010)
They're tracking our signals! All radios off!วิทยุสื่อสาร Battle Los Angeles (2011)
One of the radios stolen from Fort Drum.หนึ่งในวิทยุที่ถูกขโมยไปจากฐาน ฟอร์ท ดรัม Mission Creep (2011)
Most radios are tuned to it by default, so chances are, you pick up your boat radio, you're talking to the coast guard.วิทยุส่วนใหญ่แล้วถูกจูนไปที่มัน เป็นค่าเริ่มต้น เพื่อโอกาสฉุกเฉิน เมื่อคุณยกหูวิทยุของเรือขึ้นมา คุณจะติดต่อกับยามฝั่งได้เลย It's Gonna Kill Me, But I'll Do It (2011)
It's good for the hangover. Adios. How was dinner last night?กินไข่เจียวซะ ช่วยอาการเม้าค้างได้ดี ดินเนอร์เมื่อคืนเป็นไง? The Wake-Up Bomb (2011)
Cell phones, radios, internet, everything is shut down.โทรศัพท์มือถือ วิทยุ อินเทอร์เน็ต ใช้ไม่ได้เลยสักอย่าง Battleship (2012)
Use your radios, use your heads.วิทยุสื่อสาร สติปัญญา Deadfall (2012)
Adios evil fishลาก่อนปลาปีศาจ Piranha 3DD (2012)
Beyond our shores, parliaments and palaces... those who are huddled around radios... in the forgotten corners of the world... our stories are singular, but our destiny is shared.นอกเหนือจากชายฝั่งของเรา, รัฐสภาและพระราชวัง ... ผู้ที่กำลัง huddled รอบวิทยุ ... ในมุมที่ลืมของโลก ... Killing Them Softly (2012)
The clock's ticking, the time's coming when we're all gonna have to say adios.เวลากำลังเดินไป และเวลานั้นกำลังมาถึง ตอนที่เราทั้งหมดต้องบอกลา Dance with Somebody (2012)
No radiosurgery. I'd cut it out.ไม่มีการฉายรังสี ผมจะตัดมันออก Remember the Time (2012)
She was gonna do it radiosurgically but decided to go after the whole thing.เธอเคยต้องการจะทำการรักษาด้วยรังสี แต่แล้วก็ตัดสินใจใหม่หมด Remember the Time (2012)
Adios.โชคดี New Car Smell (2012)
Adios, Ash.Adios(ลาก่อน), แอช Revelations (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adiosI fix broken radios.
adiosThere were no radios in Japan in those days.
adiosThere were no radios in those times.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การถ่ายภาพเอ็กซเรย์[n. exp.] (kān thāiphāp eksaraē) EN: radioscopy   FR: radioscopie [f]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: [classifier : machines ; tools ; appliances (TVs, radios, refrigerators ...)]   FR: [classificateur : machines ; outils ; appareils électroménagers (télévisions, radios, réfrigérateurs ...) ; appareillages électriques]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADIOS    AA2 D IY0 OW1 S
RADIOS    R EY1 D IY0 OW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
radios    (n) (r ei1 d i@ u z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchleuchtung {f}radioscopy [Add to Longdo]
Radiosender {m}; Rundfunksender {m}radio station [Add to Longdo]
Radiosendung {f}radio transmission [Add to Longdo]
Radioskop {n}radioscope [Add to Longdo]
Radiosonde {f}radiosonde [Add to Longdo]
durchleuchtendradioscopic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラジオシティ[, rajioshitei] (n) {comp} radiosity [Add to Longdo]
ラジオシティ法[ラジオシティほう, rajioshitei hou] (n) {comp} radiosity method [Add to Longdo]
ラジオゾンデ[, rajiozonde] (n) radiosonde (ger [Add to Longdo]
放射線感受性[ほうしゃせんかんじゅせい, houshasenkanjusei] (n) radiosensitivity; radiosensitive [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jià, ㄐㄧㄚˋ, ] to support; frame; rack; framework; classifier for planes, large vehicles, radios etc, #1,467 [Add to Longdo]
辐射敏感性[fú shè mǐn gǎn xìng, ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄇㄧㄣˇ ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] radiosensitivity [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
放送[ほうそう, housou] Radiosendung, Fernsehsendung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adios \A`dios"\ ([aum]`dy[-o]s"), interj. [Sp., fr. L. ad to +
   deus god. Cf. {Adieu}.]
   Adieu; farewell; good-by; -- chiefly used among
   Spanish-speaking people; as, adios amigos (good-bye friends).
   [Webster 1913 Suppl.]
 
   Note: This word is often pronounced [.a]*d[=e]"[-o]s, but the
      Spanish accent, though weak, is on the final syllable.
      [Webster 1913 Suppl.]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top