ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ไว้ใจไม่ได้*

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไว้ใจไม่ได้, -ไว้ใจไม่ได้-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But these strange 70-pound workers are unreliable.แต่พวกคนงานหนัก 70 ปอนด์พวกนี้ ไว้ใจไม่ได้หรอก Night and Fog (1956)
Penny said so, but you know with girls like that.เพนนี บอกว่าท้อง แต่ก็อย่างว่า ผู้หญิงแบบนี้ไว้ใจไม่ได้... Dirty Dancing (1987)
People in masks cannot be trusted.พวกคนสวมหน้ากากน่ะ ไว้ใจไม่ได้ The Princess Bride (1987)
This man cannot be trusted and I'll prove it.ชายคนนี้ไว้ใจไม่ได้ ข้าจะพิสูจน์ให้ดู The Scorpion King (2002)
Strapping, young men are so difficult to deal with, but their hearts I just adore.พวกหนุ่มๆน่ะไว้ใจไม่ได้หรอก แต่หัวใจของพวกเขาสิที่ฉันโปรด! Howl's Moving Castle (2004)
The guy's a thief, Michael; he can't be trusted.หมอนั่นมันเป็นหัวโขมย ไว้ใจไม่ได้ Cell Test (2005)
Well...she is over 65, Helen, and old people can't be trusted.ยายแกก็อายุ 65 แล้วนะ เฮเลน คนแก่ๆไว้ใจไม่ได้ Fido (2006)
Somewhere inside I knew this about you.ฉันรู้อยู่ว่าคุณมันไว้ใจไม่ได้ The Holiday (2006)
She's a liar. Not to be trusted.เธอมันตอแหล ไว้ใจไม่ได้ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
Okay, it doesn't matter, but the point is that Carina is not to be trusted.ช่างเถอะ ประเด็นคือคารีน่าไว้ใจไม่ได้ Chuck Versus the Wookiee (2007)
This woman can't be trusted, Peter.ผู้หญิงคนนี้ ไว้ใจไม่ได้ ปีเตอร์ Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
I showed them how to bind her. She could not be trusted.ข้าสอนวิธีให้พวกเขาขังเธอ, นางไว้ใจไม่ได้ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Can't always trust Rogueโร๊คไว้ใจไม่ได้ War (2007)
I was still little better than a servant. Still not to be trusted!ฉันมันก็แค่ดีกว่าคนใช้ในบ้านนิดเดียวเท่านั้น ยังไงก็ไว้ใจไม่ได้อยู่ดี! Atonement (2007)
Can't be trusted.ไว้ใจไม่ได้ Good Fences (2007)
THIS WOMAN IS OUTTA CONTROL.ผู้หญิงคนนี้ไว้ใจไม่ได้อีกแล้ว Mother Said (2008)
By being a terrible, untrustworthy employee.ก็โดยการเป็นพนักงานแย่ๆ และไว้ใจไม่ได้ยังไงล่ะ Zack and Miri Make a Porno (2008)
What do you do with a guard dog you can't trust?คุณจะทำยังไงกับ\ หมาเฝ้าบ้านที่ไว้ใจไม่ได้ Automatic for the People (2008)
Yeah.เขาไว้ใจไม่ได้ โอเค You Are My Everything (2008)
If they don't hold up on their end of the deal, you know they can't be trusted.ถ้าพวกเขาไม่รักษาสัญญา คุณก็รู้ว่าพวกเขาไว้ใจไม่ได้ Minimal Loss (2008)
You know, it's sad when you can't trust a friend.มันแย่มากที่เพื่อนเราไว้ใจไม่ได้ Me and My Town (2008)
Nute Gunray cannot be trusted.นูต กันเรย์ไว้ใจไม่ได้ Bombad Jedi (2008)
But what we found was, the countries we outsourced to... had unreliable power grids.แต่เราพบว่าประเทศที่เราสอบนั้น มีประเทศที่ไว้ใจไม่ได้เรื่องพลังงานไฟฟ้า พวกโลกที่สาม Taken (2008)
Can't trust the phones.บ้านก็ถูกจับตามอง โทรศัพท์ก็ไว้ใจไม่ได้ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
- I can't even rely on you.- เจ้านี่ไว้ใจไม่ได้เลย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- they can't be trusted.พวกเขาไว้ใจไม่ได้Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Codependent girls, unfaithful girls depressed girls, narcissistic girls, phony girls.ผู้หญิงที่ควบคุมไม่ได้ ไว้ใจไม่ได้บ้างละ.. ..หดหู่ หลงตัวเอง หลอกลวงบ้าง The Ugly Truth (2009)
I should be your little brother.แซม เค้าไว้ใจไม่ได้ Sex and Violence (2009)
He can't be trusted.เขาไว้ใจไม่ได้ Adam Raised a Cain (2009)
He can't be trusted.เขาไว้ใจไม่ได้ Liberty on Ryloth (2009)
Your dad can't be trusted-- he's a liar.พ่อเธอน่ะ ไว้ใจไม่ได้นะ หมอนั่น มันโกหก Gurgle (2009)
I'm telling you, Katherine cannot be trusted.ฉันขอบอกว่าแคทเธอรีนไว้ใจไม่ได้ Don't Walk on the Grass (2009)
In any case, it's because men are unreliable, isn't it?ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าผู้ชายไว้ใจไม่ได้ จริงมั้ย Ohitori sama (2009)
She cannot be trusted.นางไว้ใจไม่ได้ The Nightmare Begins (2009)
I never trusted them.ข้านึกแล้วไอ้พวกบาร์บาริกอสไว้ใจไม่ได้ Assassin's Creed: Lineage (2009)
He can't be trusted!เขาไว้ใจไม่ได้ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
The man was a danger and not to be trusted,ชายผู้นั้นอันตราย,และไว้ใจไม่ได้ Delicate Things (2010)
We've anyone left we can trust down in Newry?พวกเราคนที่เหลือที่นิวรีย์ไว้ใจไม่ได้แล้วใช่ไหม Bainne (2010)
But Chuck has become an unreliable witness.แต่ชัคกลายเป็นพยานที่ไว้ใจไม่ได้ Chuck Versus the Subway (2010)
But they can't be trusted.คนพวกนั้น, ไว้ใจไม่ได้เด็ดขาด Over There: Part 2 (2010)
Because Colonel Young can't be trusted?เพราะผู้พันยังค์ไว้ใจไม่ได้ังั้นเหรอ? Aftermath (2010)
You don't think I'm trustworthy.คุณคิดว่าฉันไว้ใจไม่ได้ A Humiliating Business (2010)
But if we discover our neighbors can't be trusted, then it may be... time to move.แต่หากเราพบว่า เพื่อนบ้านของเรา ไว้ใจไม่ได้ บางทีนั่นอาจเป็น เวลาที่ต้องย้ายออกแล้ว Pleasant Little Kingdom (2010)
They can't be trusted, Merlin.พวกนั้นไว้ใจไม่ได้ เมอร์ลิน ไม่มีใครไว้ใจได้ The Coming of Arthur: Part One (2010)
Your words surround you like fog and make you hard to see.เจ้ามันปลิ้นปล้อน ไว้ใจไม่ได้ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
I told you, these guys are liars. They cannot be trusted.ผมบอกแล้วพวกมันโกหก มันไว้ใจไม่ได้ Horrible Bosses (2011)
I told you he couldn't be trusted.ผมบอกแล้วว่าเค้าไว้ใจไม่ได้ Shattered Bass (2011)
Listen to me. He can't be trusted.ฟังผมให้ดี เขาไว้ใจไม่ได้ Klaus (2011)
And I can't have a partner I can't trust.และฉันก็ไม่อยากมีคู่หู ที่ฉันไว้ใจไม่ได้ Talk to the Hand (2011)
Other prisoners do it to them. Lets everyone know you're a rat.นักโทษคนอื่นสักหน้าพวกเค้า เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเค้ามันไว้ใจไม่ได้ Lockout (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไว้ใจไม่ได้[adj.] (waijai mai dāi) EN: unreliable ; untrustworthy ; unsound ; unpredictable ; not dependable   FR: douteux ; à qui on ne peut pas se fier

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broken reed[IDM] คนไว้ใจไม่ได้, See also: คนไม่น่าเชื่อถือ
fly-by-night[IDM] ไม่น่าไว้วางใจ, See also: ไว้ใจไม่ได้
faithless[ADJ] ซึ่งไม่ซื่อสัตย์, See also: ไม่มีสัจจะ, ไว้ใจไม่ได้, Syn. unfaithful, untrustworthy, Ant. loyal, true
fly-by-night[SL] ไม่ซื่อ, See also: ไว้ใจไม่ได้
unreliably[ADV] อย่างไม่น่าเชื่อถือ, See also: อย่างไว้ใจไม่ได้, Syn. untrustworthy, Ant. reliably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leaky(ลี'คี) adj. รั่ว,ซึม,ไม่น่าไว้ใจ,ไว้ใจไม่ได้, See also: leakiness n. ดูleaky
yellow(เยล'โล) adj. สีเหลือง,เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์,เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง,ซีดเหลือง,ขี้ขลาด,ตาขาว,ไว้ใจไม่ได้,เก่า,คร่ำครึ,หวาดระแวง n. สีเหลือง,ไข่แดง,สีย้อมสีเหลือง vt.,vi. ทำให้เป็นสีเหลือง,กลายเป็นสีเหลือง., See also: yellowness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
leaky(adj) รั่ว,ซึม,ไว้ใจไม่ได้
unsound(adj) ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,ไว้ใจไม่ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top