ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鹏-, *鹏*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鹏, péng, ㄆㄥˊ] fabulous bird of enormous size
Radical: Decomposition: 朋 (péng ㄆㄥˊ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 1,926

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[péng, ㄆㄥˊ, / ] large fabulous bird, #7,532 [Add to Longdo]
[Lǐ Péng, ㄌㄧˇ ㄆㄥˊ, / ] Li Peng (1928-), leading PRC politician, prime minister 1987-1998, reportedly leader of the conservative faction advocating the June 1989 Tian'anmen clampdown, #13,459 [Add to Longdo]
[huáng pěng, ㄏㄨㄤˊ ㄆㄥˇ, / ] oriole; black-naped oriole (Oriolus chinensis), #129,074 [Add to Longdo]
[dà péng, ㄉㄚˋ ㄆㄥˊ, / ] roc (mythical bird of prey) [Add to Longdo]
[kù péng, ㄎㄨˋ ㄆㄥˊ, / ] coupon (loan word) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Chen Peng-fei"! Isn't that my grandfather?[CN] 陈飞,不是我爷爷吗? The Fearless Hyena (1979)
Well, you are a rare parrot-teacher.[CN] 你是一个优秀的"鹅"教师 Much Ado About Nothing (1993)
Michael, we received information that Luk escaped to Hong Kong on a ferry last night.[CN] MICHAEL,我们收到线报 六仔昨晚上了一艘大陆货船 海号偷渡回香港 In the Line of Duty 4 (1989)
Chen Peng-fei, you can't run![CN] 陈飞,你跑不了 The Fearless Hyena (1979)
Pai Ying, Tien Peng[CN] 白鹰 田 A Touch of Zen (1971)
The person to avenge the death of Chen Peng-fei![CN] 形意门大掌门人陈飞... 再世 The Fearless Hyena (1979)
If you tell me where Chen is...[CN] 只要你讲出形意门陈飞藏身之处 The Fearless Hyena (1979)
Does Chen Peng-fei live here?[CN] 兄弟,你知道陈飞住在哪? The Fearless Hyena (1979)
Chen, today you die![CN] 陈飞,你的死期到了 The Fearless Hyena (1979)
Speak up! Where is Chen of the Sin-yi clan?[CN] 讲,陈飞到底在那里? The Fearless Hyena (1979)
Tell me where Chen is, now![CN] 陈飞在什么地方,说 The Fearless Hyena (1979)
Oh, I'd say there's about a ten-knot blow, and about a half-dozen snipes having a race.[CN] 风速10海里左右 几只在飞... Magnificent Obsession (1954)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top