ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鱉-, *鱉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鱉, biē, ㄅㄧㄝ] turtle
Radical: Decomposition: 敝 (bì ㄅㄧˋ)  魚 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fish,  Rank: 8,203

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biē, ㄅㄧㄝ, / ] turtle, #20,921 [Add to Longdo]
鳖甲[biē jiǎ, ㄅㄧㄝ ㄐㄧㄚˇ, / ] turtle shell [Add to Longdo]
鳖裙[biē qún, ㄅㄧㄝ ㄑㄩㄣˊ, / ] calipash [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, you think, "Hey, I don't need to get vaccinated."[CN] 吃吧,蓋瑞 Do Some Shots, Save the World (2017)
Isn't this a bit excessive?[CN] 很好 他們成了甕中之 Gods of Egypt (2016)
- That's it![CN] - 那些土剛剛攻擊了我! Führer Ex (2002)
If by some slim chance he did infiltrate with these security systems in place he'd be like a rat in a trap.[CN] 只要有這些警備系統 他就像甕中之 K-20: The Fiend with Twenty Faces (2008)
You will be like a rabbit in a trap.[CN] 你就成甕中之 Red Queen (2011)
You've become a real asshole![CN] 她幹嘛要跟那些土混一起? Führer Ex (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top