ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鈞-, *鈞*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鈞, jūn, ㄐㄩㄣ] unit of weight equal to thirty catties; your (formal)
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  匀 (yún ㄩㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] gold

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jūn, ㄐㄩㄣ, / ] 30 catties; great; your (honorific), #21,172 [Add to Longdo]
千钧一发[qiān jūn yī fā, ㄑㄧㄢ ㄐㄩㄣ ㄧ ㄈㄚ, / ] a thousand pounds hangs by a thread (成语 saw); imminent peril; a matter of life or death, #44,815 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've reached the final minutes... the final bricks, the final effort.[CN] 已經到最後關頭了... 千一髮的時刻 Man of Marble (1977)
The place of production is Yuxian in Henan Province, the site of Junzhou in the Song Dynasty. But this is only an imitation.[CN] 產地在河南禹縣,是宋代窯故址,不過這是現在仿製的 The Herdsman (1982)
It is china from Junzhou (an ancient place famous for its china)[CN] 是州瓷? The Herdsman (1982)
Close call.[CN] 千一發的時刻 Waitress (2007)
- We really dodged a bullet, young man.[CN] 真是千一髮,年輕人 Gluten Free Ebola (2014)
We're on the verge of a tectonic...[CN] 我們現在是千一髮之際... ... Steve Jobs (2015)
- Yes, a stroke of luck.[CN] 千一髮啊 The Mother and the Whore (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top