ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -钧-, *钧*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[钧, jūn, ㄐㄩㄣ] unit of weight equal to thirty catties; your (formal)
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  匀 (yún ㄩㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] gold,  Rank: 2,504

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jūn, ㄐㄩㄣ, / ] 30 catties; great; your (honorific), #21,172 [Add to Longdo]
一发[qiān jūn yī fā, ㄑㄧㄢ ㄐㄩㄣ ㄧ ㄈㄚ, / ] a thousand pounds hangs by a thread (成语 saw); imminent peril; a matter of life or death, #44,815 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shujun is so happy.[CN] 看世那么开心 Eighteen Springs (1997)
Shijun, come here.[CN] 世,你过来 Eighteen Springs (1997)
Cuizhi, eat., Shijun.[CN] 翠芝,多吃一些,世 Eighteen Springs (1997)
One move and you're steady as a rock. This stance brings unlimited power.[CN] 正所谓一开四平马,沉稳力千 Once Upon a Time in China II (1992)
Shijun.[CN] 世 Eighteen Springs (1997)
Shujun. Mom.[CN] 世 Eighteen Springs (1997)
Mom, was Shijun here?[CN] 妈,世是不是来过? Eighteen Springs (1997)
Shijun, you're back.[CN] 世,你回来了 Eighteen Springs (1997)
Such a close call.[CN] 真是千一发 Short Cuts (1993)
All our lives hang by a thread.[CN] 我们的性命千一发 Mad Max Beyond Thunderdome (1985)
Dr Wellington Koo's signature topping the long list to come.[CN] 顾维博士的签名列在这份长长的名单的顶端 Reckoning: 1945... and After (1974)
Shen Shijun, my schoolmate.[CN] 沉世,沉先生 我的同事 Eighteen Springs (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top