ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

说话

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -说话-, *说话*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
说话[shuō huà, ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ, / ] to speak; to say; to talk; to gossip; to tell stories; talk; word, #1,380 [Add to Longdo]
大声说话[dà shēng shuō huà, ㄉㄚˋ ㄕㄥ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ, / ] speak loudly [Add to Longdo]
说话算数[shuō huà suàn shù, ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] to keep one's promise; to mean what one says [Add to Longdo]
说话要算数[shuō huà yào suàn shù, ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄠˋ ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] promises must be kept [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A dude like him?[CN] 你说话真是难听 Episode #1.5 (2004)
"Please don't lie.[CN] 请别撒谎 我不想再跟你说话 The General (1926)
Well? Now you say nothing at all.[CN] 现在怎么不说话 The Blue Angel (1930)
Now, then, off with you both. I want to talk to your mother.[CN] 哦,你们先出去吧, 我要跟你妈妈说说话 Cavalcade (1933)
- Are you talking to me?[CN] 一你在跟我说话吗? One Hour with You (1932)
As if I could hear your mum talk.[CN] 和你妈说话的样子一样 Ecstasy (1933)
I'm going to kiss you, then I want you to turn away and go on talking so you won't see.[CN] 然后你就转过身去继续说话 Cavalcade (1933)
"Cesare... Can you hear me?"[CN] 凯撒,听到我说话吗? The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
"You're speaking to my wife!"[CN] 你现在是在和我妻子说话 The Circus (1928)
"You know well enough that I am no longer alive."[CN] "你很清楚,现在和你说话 的我,不是活人中的一员" The Phantom Carriage (1921)
So what am I supposed to do?[CN] 你这臭小子 你的舌头断掉了是不是 说话这么没有规矩 Episode #1.7 (2004)
Damn old geezer![CN] 跟长辈说话吊儿郎当的 Episode #1.7 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top