ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -襠-, *襠*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[襠, dāng, ㄉㄤ] the crotch or seat of a pair of pants
Radical: Decomposition: 衤 (yī )  當 (dāng ㄉㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] clothes

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dāng, ㄉㄤ, / ] crotch; seat of a pair of trousers, #23,801 [Add to Longdo]
开裆裤[kāi dāng kù, ㄎㄞ ㄉㄤ ㄎㄨˋ, / ] open pants (for infants before toilet training), #74,047 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まち, machi] (n) gusset [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# Black, his codpiece made of metal[CN] "黑色的褲蓋是鐵做的" The Foretelling (1983)
Riichi, have Shoji take a leak.[CN] 利一 幫莊二穿個開 The Demon (1978)
- What news of the foul Marmidons?[CN] - 瑪撕星域戰況如何? Blackadder's Christmas Carol (1988)
- And codpiece, My Lord?[CN] - 護呢? The Archbishop (1983)
I've been resecting tumors since you were in diapers.[CN] 我做腫瘤切除術時 你還穿開褲呢 Push (2010)
Ma'am... rubbing my crotch under the desk won't change my mind.[CN] 女士... 從桌子底下挾持我的部 不會使我改變主意 Superhero Movie (2008)
I'm not rubbing your crotch.[CN] 我沒挾持你的 Superhero Movie (2008)
The upper part is not bad but the trousers don't fit you[CN] 上身還行下身還是應當穿免 Samsara (1988)
In your trousers[CN] 我在你的褲裡面 A Chinese Odyssey Part One: Pandora's Box (1995)
# Black his codpiece made of metal[CN] # 黑色的護是鐵做的 The Archbishop (1983)
The lucky groom-to-be is former NFL quarterback and aging playboy Mike Gambril who is a sportscaster for NBC in Los Angeles.[CN] 今天下午宣布她要结婚了 峎痰苤賬腔倷堍陔誁 岆ヶ弊暱逋⑩薊侐煦怹 摯橾豪豪鼠赽闔親臻啡嫌 Love Affair (1994)
No matter, Supreme Marshal of the Smells, what news of the foul Marmidons?[CN] 沒關系 惡臭大元帥 瑪撕星域戰況如何? Blackadder's Christmas Carol (1988)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top