ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -裆-, *裆*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[裆, dāng, ㄉㄤ] the crotch or seat of a pair of pants
Radical: Decomposition: 衤 (yī )  当 (dāng ㄉㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] clothes,  Rank: 4,099

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dāng, ㄉㄤ, / ] crotch; seat of a pair of trousers, #23,801 [Add to Longdo]
[kāi dāng kù, ㄎㄞ ㄉㄤ ㄎㄨˋ, / ] open pants (for infants before toilet training), #74,047 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You want your world in silver foil. Adventure knocks, lock up, recoil.[CN] 唯欲啮人得富贵 不敢出应风雷 The Legend of Paul and Paula (1973)
- Kneed her in the groin?[CN] - 膝盖顶她裤 Boring (1982)
I'm avenging the crotch-gougings.[CN] 我要为裤蛾眉凿谋杀的受害者报仇 Yasagure anego den: Sôkatsu rinchi (1973)
You can't wait to get into your knee pads and jock straps, can you.[CN] 你等不及要穿上你的护膝和护 是不是 Burnt Offerings (1976)
You were still kids I followed you here... to find out where you buried Wang Fu-chiu...[CN] 你们还穿着开裤哪 {\cH00FFFF}{\3cH000000}You were still kids 我跟你们上来 {\cH00FFFF}{\3cH000000}l followed you here... 就是要知道汪福球埋尸的地方 {\cH00FFFF}{\3cH000000}to find out where you buried Wang Fu Kidnap (1974)
I read about the Crotch-Gouge murders on the train.[CN] 我在火车上读了关于裤蛾眉凿谋杀的报道 Yasagure anego den: Sôkatsu rinchi (1973)
Aren't you the notorious Crotch-Gouge suspect?[CN] 你不是那个臭名昭著的裤蛾眉凿谋杀嫌疑犯吗? Yasagure anego den: Sôkatsu rinchi (1973)
We'll be crotch-gouged.[CN] 我们就成了裤蛾眉凿谋杀案的犯人了 Yasagure anego den: Sôkatsu rinchi (1973)
ANOTHER MYSTERIOUS CROTCH-GOUGE MURDER[CN] 另一起神秘的裤蛾眉凿谋杀 Yasagure anego den: Sôkatsu rinchi (1973)
But I know more about guns[CN] 我玩枪的时候,你还穿开裤哪 {\cH00FFFF}{\3cH000000}But l know more about guns Kidnap (1974)
Do you think I want my balls polished?[CN] 你以为我想练铁功吗? Lehrmädchen-Report (1972)
With such a sight the pants become tight.[CN] 这样的美景让裤好紧 Lehrmädchen-Report (1972)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top