ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -獰-, *獰*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狰狞[zhēng níng, ㄓㄥ ㄋㄧㄥˊ, / ] mean and ferocious, #23,197 [Add to Longdo]
[níng, ㄋㄧㄥˊ, / ] fierce-looking, #65,489 [Add to Longdo]
狞猫[níng māo, ㄋㄧㄥˊ ㄇㄠ, / ] Lynx caracal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[どうあく, douaku] (adj-na) violent; cruel; fiendish [Add to Longdo]
猛;どう猛[どうもう;ねいもう(猛)(ik), doumou ; neimou ( doumou )(ik)] (adj-na,n) ferocity; truculence [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Their dog was so fierce that he kept away everyone.彼らの犬はとても猛なので、誰も近づけなかった。
Their dog was so fierce that he kept away every one.彼らの飼い犬はとても猛なので、誰も近づけなかった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is not a nice place You all look gruesome[CN] 此地烏煙瘴氣,各位又面目猙 A Chinese Odyssey Part One: Pandora's Box (1995)
I have to finalize my travel plans for the deposition next week.[CN] 峈賸狟問腔諳鼎抎 扂腕隆疑堤船數赫 Elsewhere (2009)
I suppose all mothers do, but Catelyn and Cersei, there's a fierceness you don't often see.[JA] 母親なら誰でもするものだろうが キャトリンとサーシーには、 中々目にできない猛さがある No One (2016)
They're big and they're dangerous.[JA] でかくて猛なやつだ Star Wars: The Force Awakens (2015)
Despite the lack of recent attacks... the city remains on high alert.[JA] <猛さは弱まっても 警戒は継続> Colossal (2016)
What can you tell us about the animals that went savage?[JA] 猛になった動物について 何がわかっていますか? Zootopia (2016)
A gift from me to you.[CN] 植扂跤斕腔昜﹝ Candyman: Day of the Dead (1999)
- A couple of weeks.[CN] 謗問賸 謗問ˋ Elsewhere (2009)
Nobody's heard from J in weeks.[CN] 苤憫疑撓跺問羶秏洘賸 Elsewhere (2009)
A soldier so fierce, he'd kill a rose.[JA] バラを殺した猛な兵士さ The New World (2015)
I'm sorry I kept leaving you alone, but I was making your birthday present.[CN] 竭惕隍狟斕珨跺ㄛ筍扂淏婓峈斕袧掘汜昜﹝ All-Star Superman (2011)
How the bloody hell did a scuzzy little toe rag like you manage to capture a thing like that?[JA] どうやってお前は あんな猛な奴らを 封じ込めたんだ? A Feast of Friends (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top