ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

灯红酒绿

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -灯红酒绿-, *灯红酒绿*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灯红酒绿[dēng hóng jiǔ lǜ, ㄉㄥ ㄏㄨㄥˊ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄩˋ, 绿 / ] (set phrase) scene of feasting and pleasure-seeking; scene of debauchery, #42,096 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've blotted out the past for me more than all the bright lights of Monte Carlo.[CN] 你替我抹去往昔的影子 你的力量比灯红酒绿的蒙特卡洛要大得多 Rebecca (1940)
I just can't imagine any lack of entertainment... out there in the entertainment capital of the world.[CN] 你那灯红酒绿花花世界里的各种乐趣 居然都耗尽了吗 Waiting for Forever (2010)
Group sex Tuesdays and Fridays.[CN] 星期二和星期五还可以灯红酒绿 One Day (2011)
We'II drive over here to FairviIIe and paint the town red![CN] 我们从这开到费尔维尔 灯红酒绿 Tammy and the Bachelor (1957)
Bright lights and theaters and furs and nightclubs.[CN] 都是因为迷恋灯红酒绿,奢靡生活 The Naked City (1948)
Once, Nanjing was a corrupt capital that hosted the glorious Ming Emperors.[CN] 南京曾是一个灯红酒绿的首都 是辉煌的明朝的执政地 Chung Kuo - Cina (1972)
I'm really ready for bright lights for awhile.[CN] 我真的准备灯红酒绿一会 Final Exam (1981)
Welcome to my world, to the excruciatingly erotic world of Wild Velvet.[CN] 欢迎来到我的世界 欢迎来到灯红酒绿的野性天鹅绒 Powder Blue (2009)
You won't be able to resist playing the martyr, and I won't be able to stop laughing.[CN] 你必须排除一切 灯红酒绿的生活 而我要阻止我自己粘上你 Les Cousins (1959)
Clubs. Smoke.[CN] 所有这些灯红酒绿... Wake of Death (2004)
- # Stay out, is all you need to # - # Honey, let's go #[CN] # 你糜烂在灯红酒绿 我们走 # Spread (2009)
You know,the kind of guy that hangs out in bars.[CN] 整天沉溺于灯红酒绿之中 Knight and the City (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top