ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -泰-, *泰*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[泰, tài, ㄊㄞˋ] great, exalted, superior; calm; big
Radical: Decomposition: 氺 (shui ㄕㄨㄟ˙) 
Etymology: [ideographic] Water 氺 contained by a dam,  Rank: 1,318

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tài, ㄊㄞˋ, ] safe; peaceful; most; Mt Thai 山 in Shandong; abbr. for Thailand; grand, #3,180 [Add to Longdo]
[Tài guó, ㄊㄞˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] Thailand; Thai, #3,437 [Add to Longdo]
[Tài shān, ㄊㄞˋ ㄕㄢ, ] Mt Tai in Shandong, eastern of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳, #10,931 [Add to Longdo]
晤士报[tài wù shì bào, ㄊㄞˋ ㄨˋ ㄕˋ ㄅㄠˋ, ] the Times (newspaper), #19,230 [Add to Longdo]
[tài dá, ㄊㄞˋ ㄉㄚˊ, / ] TEDA (Tianjin Economic Development Area), #22,164 [Add to Longdo]
[Tài lè, ㄊㄞˋ ㄌㄜˋ, ] Taylor (name), #24,178 [Add to Longdo]
[Tài ān, ㄊㄞˋ ㄢ, ] Tai'an city prefecture level city in Shandong, #24,914 [Add to Longdo]
[Tài zhōu, ㄊㄞˋ ㄓㄡ, ] Taizhou prefecture level city in Jiangsu, #32,029 [Add to Longdo]
[Guó tài, ㄍㄨㄛˊ ㄊㄞˋ, / ] Cathay Pacific (Hong Kong airline), #36,025 [Add to Longdo]
[tài rán, ㄊㄞˋ ㄖㄢˊ, ] calm; self-composed, #37,608 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[たい, tai] (n ) ปลอดภัย ; สงบ ; สันติ ประเทศไทย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たい;タイ(P), tai ; tai (P)] (n) (uk) Thailand; (P) [Add to Longdo]
[たいご, taigo] (n) Siamese (language); Thai [Add to Longdo]
[たいこく, taikoku] (n) Thailand [Add to Longdo]
[たいざん, taizan] (n) large mountain; Mt Taishan (China) [Add to Longdo]
山北斗[たいざんほくと, taizanhokuto] (n) a great authority [Add to Longdo]
山鳴動;大山鳴動[たいざんめいどう, taizanmeidou] (n) big fuss over nothing; much cry and little wool; much ado about nothing [Add to Longdo]
山木;大山木[たいさんぼく;タイサンボク, taisanboku ; taisanboku] (n) evergreen magnolia; Southern magnolia; Magnolia grandiflora [Add to Longdo]
西[たいせい, taisei] (n) the Occident; the West [Add to Longdo]
西名画[たいせいめいが, taiseimeiga] (n) Western painting [Add to Longdo]
[たいぜん, taizen] (adj-t,adv-to) calm; composed; self-possessed; firm [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Japan may appear to be peaceful and tranquil on the surface but the fact is that there are a lot of deep-rooted problems.日本は一見天下平だが、実はいろいろな根深い問題を抱えている。
He heard the news calmly.彼はその知らせにも然としていた。
Try to stay on her good side and you'll be on easy street.彼女に目をかけられれば、あなたは安でいられますよ。
Mimura Yasuyuki (Konichika LTD, Managing Director) died of heart attack on the third, age 45.三村・之氏(みむら・やすゆき=コニチカ株式会社取締役)三日、心不全で死去。45歳。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[Band Cheering][CN]  Drumline (2002)
- Yeah.[CN]  Child's Play 3 (1991)
I... I wish you would leave me alone. I'm way behind on the macherine...[CN] 我还得完成麦金尔的账 The Whole Town's Talking (1935)
Terence.[CN]  Layer Cake (2004)
'Course it may be sort of the law of averages, to make up to Mother for Edward going down on the Titanic.[CN] 我总是想,也许上帝 让爱德华随坦尼克号 去了之后,就照顾我们 Cavalcade (1933)
Tarzan is playing at the Adelphia Theatre.[CN] 阿德尔菲亚剧院在演<人猿山> Design for Living (1933)
- Tai[CN] -  Murderer (2009)
The boys said they wanted us all to live peacefully.[JA] お母さんも おばあちゃんも 一生安に 暮らせるわけだからと 言ってくれたから The Mamiya Brothers (2006)
- Terry.[CN] -  Ocean's Eleven (2001)
Executive Producers Yasuyoshi Tokuma[JA] エグゼクティブプロデューサー 義徳間 Pom Poko (1994)
And then you make yourself the master.[JA] そしたら安 Scarlet Street (1945)
Look, it's all a bit technical, but the important thing is that my company's future is secure.[JA] 市場にもよるけど 大事なのは... わが社の安だよ Batman Begins (2005)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たい, tai] RUHE, FRIEDEN [Add to Longdo]
[たいへい, taihei] -Frieden, -Ruhe [Add to Longdo]
然自若[たいぜんじじゃく, taizenjijaku] Unerschuetterlichkeit [Add to Longdo]
西[たいせい, taisei] Abendland, Okzident, der_Westen [Add to Longdo]
西名画[たいせいめいが, taiseimeiga] abendlaendische_Malerei [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top