ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -彆-, *彆*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[彆, biè, ㄅㄧㄝˋ] awkward
Radical: Decomposition: 敝 (bì ㄅㄧˋ)  弓 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] curved

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biè, ㄅㄧㄝˋ, / ] see 扭|别扭, contrary; difficult; awkward, #367 [Add to Longdo]
别嘴[biè zuǐ, ㄅㄧㄝˋ ㄗㄨㄟˇ, / ] mouthful (awkard speech); tongue-twister [Add to Longdo]
别扭[biè niu, ㄅㄧㄝˋ ㄋㄧㄡ˙, / ] awkward; difficult; uncomfortable; not agreeing; at loggerheads; gauche; awkward (writing or speech) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm going to try the tang soo do. Ready?[CN] 扂袧掘彸彸扂腔傖﹝袧掘疑鎘ˋ Corky Romano (2001)
I have some sweets. Would you like to buy some?[CN] 扂衄珨虳昒﹝ 斕砑劃鎗珨虳ˋ Candyman: Day of the Dead (1999)
Candy, candy, candy, candy...[CN] 昒ㄛ昒ㄛ昒ㄛ昒... Candyman: Day of the Dead (1999)
He must have had a quarrel with his girl friend[CN] 準是跟哪個舞女鬧扭了 把兒子抱回去 Xiong xie (1981)
Uh,strange,but again,not your fault.[CN] 有點扭 但是 不是你的錯 Seventeen Candles (2007)
Am i the only one who thinks this is extremely weird?[CN] 難道只有我一個人覺得很扭嗎? Blair Waldorf Must Pie! (2007)
Well, I can't have donuts and juice. It's unnatural.[CN] 我不能用果汁來配麵包圈 吃起來多 Goodbye for Now (2005)
- Good morning, Mr. Largo. - Good morning.[CN] - 婌ㄛ嶺珂汜 Thunderball (1965)
There's something wrong with that level of perfection.[CN] 那種完美特別 Pilot (2007)
But if it's weird,i can go talk to her.[CN] 但是 如果你覺著扭的話 我可以去跟她說 Seventeen Candles (2007)
Am i the only one who thinks this is extremely weird?[CN] 我是這裡唯一覺得很扭的人嗎? Seventeen Candles (2007)
My own personal investigation, I suspect, will be ongoing for the rest of my life.[CN] 扂赻撩覃脤懂腔賦 謁鷓蔚岆扂笝汜腔贈躇 Episode #1.5 (1990)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top