ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

卤化

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -卤化-, *卤化*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卤化[lǔ huà wù, ㄌㄨˇ ㄏㄨㄚˋ ˋ, / ] halide (i.e. fluoride, chloride, bromide etc), #78,339 [Add to Longdo]
卤化[lǔ huà, ㄌㄨˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] to halogenate (combine with a halogen such as chlorine); halogenation, #98,441 [Add to Longdo]
卤化[lǔ huà yín, ㄌㄨˇ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄣˊ, / ] silver halide (usually chloride) used to fix photos [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
THEHALIDESOPENUPANDFLIP THEMSELVES AND GIVE A SORT OF THEMSELVES AND GIVE A SORT OF TEXTURAL QUALITY.[CN] (胶片上的)卤化物展开 跳跃 Side by Side (2012)
And pick up any heavy metal you can find, just in case.[CN] 再从实验室里拿一些卤化银 From the lab, get me some silver halide 和一些硫代硫酸铵 and some ammonium thiosulfate. Better Angels (2016)
AN EMULSION THAT CONTAINS GRAINS OF SILVER HALIDE CRYSTALS. OF SILVER HALIDE CRYSTALS.[CN] 含卤化银晶体颗粒的乳剂 Side by Side (2012)
"Waste containing halogenated compounds from operations of manufacturing and finishing."[CN] "生产加工过程中生成的... ...含有卤化物的废料" Gomorrah (2008)
Halide deposits.[CN] - 卤化物沉淀 The Devil and D.B. Russell (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top