ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปนกัน

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปนกัน-, *ปนกัน*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compatible, Compatibility ปนกันได้ (ขยะ)
ขยะหลายชนิดซึ่งสามารถปะปนหรือถูกกำจัดรวมกัน ได้โดยไม่เกิด ผลเสียหรืออันตราย เช่น เศษอาหาร ซากสัตว์ ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The first sign of psychosis is a Christ complex.เอาพระคริสต์ มาปนกันแบบผิดๆ The Lawnmower Man (1992)
blue and white shirts are all mixedถึงไว้เชิ้ตสีฟ้ากับขาวปนกันหมด Paris ei yeonin (2004)
Maybe because you make perfumes, but the smell of perfumes all mixed up together is just so strong.ก็คงเป็นเพราะคุณทำน้ำหอม แต่น้ำหอมที่ปนกันไปหมดส่งกลิ่นแรงเกินไปครับ Smile Again (2006)
-Since there is no microphone, we can't hear your voice and everything gets messed up.- ขอโทษค่ะ - แม้ว่าคุณจะไม่ได้พูดใส่ไมค์ แต่เราก็ได้ยินเสียงของคุณ เสียงมันจะปนกันยุ่งไปหมด [Rec] (2007)
Maybe it's a mix-up.อาจจะไปปนกันเข้าก็ได้ Rendition (2007)
Zack Brown, we had four years Spanish together.แซ๊ค บราว เราอยู่ที่สเปนกันตั้ง 4 ปี Zack and Miri Make a Porno (2008)
Mixed signals.สัญญาณที่ปะปนกัน Memoriam (2008)
Let's not confuse the two.อย่าเอามาปนกัน Here Comes the Flood (2008)
The villains and the heros get all mixed up.คนร้ายกับคนดีปนกันเป็นสีเทา Quantum of Solace (2008)
Remorse. Just a lot of things.เศร้าใจ,หลายๆ อย่างปนกัน Duplicity (2009)
So a little from column "a," a little from column "b."มันเลยปนกันไป ทั้งเสียใจ และสะใจ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
- To España! - To España!ไปสเปนกัน Remains of the J (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปนกัน[v.] (pon kan) EN: mix   FR: mélanger
ปนกัน[adj.] (pon kan) FR: mêlé ; confondu
ปนกันยุ่ง[adj.] (pon kan yung) FR: embrouillé ; confus

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jumble together[PHRV] ผสมปนเป, See also: ปนกันยุ่ง
mingle in[PHRV] ผสมกัน, See also: ปนกัน, รวมกัน
mingle[VT] ผสม, See also: ปนกัน, รวมกัน, Syn. combine, blend, admix
shuffle[VI] ผสม, See also: ปนกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confound(คันเฟานดฺ') {confounded,confounding,confounds} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ปะปนกันยุ่ง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้แพ้,ทำลาย,ใช้ฟุ่มเฟือย., See also: confounder n. confoundingly adv., Syn. puzzle,amaze,bewilder ###A. recognize,tell
mcga(เอ็มซีจีเอ) ย่อมาจาก Monochrome/Color Graphics Adapter บริษัทไอบีเอ็มผลิตขึ้นเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ PS/2 มีลักษณะของ MGA และ CGA ปนกัน ปัจจุบัน จอภาพส่วนใหญ่จะเป็น EGA และ VGA หมดแล้ว ดู EGA, VGA ประกอบ
mingle(มิง'เกิล) v. ผสม,ปนกัน,รวมกัน,ประสาน,เข้าร่วม., See also: minglement n. mingler n., Syn. blend,mix
mix(มิคซฺ) v.,n. (การ) ผสม,ปรุง,ปนกัน,ใส่รวมกัน,รวมกันยุ่งเหยิง,รวมกัน,คบค้า,ผสมพันธ์,ส่วนผสม,น้ำโซดา,สูตร., See also: mixability n. mixable adj mixible adj., Syn. mingle ###A. separate

English-Thai: Nontri Dictionary
confound(vt) สับกัน,ปนกัน,ทำให้สับสน
intermingle(vi,vt) ผสม,เคล้า,คลุกเคล้า,ปนกัน,มั่วสุม
mixed(adj) ซึ่งปะปนกัน,ซึ่งผสมกัน,ยุ่งเหยิง,หลายหลาก
motley(adj) ปะปนกัน,ต่างๆนานา,ลานตา,ผสมผเส
tamper(vi) ปนกันยุ่ง,โน้มน้าว,ชักจูง,ให้สินบน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top