Search result for

ปนกัน

(32 entries)
(0.1477 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปนกัน-, *ปนกัน*.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compatible, Compatibility ปนกันได้ (ขยะ)
ขยะหลายชนิดซึ่งสามารถปะปนหรือถูกกำจัดรวมกัน ได้โดยไม่เกิด ผลเสียหรืออันตราย เช่น เศษอาหาร ซากสัตว์ ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The villains and the heros get all mixed up.คนร้ายกับคนดีปนกันเป็นสีเทา Quantum of Solace (2008)
Remorse. Just a lot of things.เศร้าใจ,หลายๆ อย่างปนกัน Duplicity (2009)
So a little from column "a," a little from column "b."มันเลยปนกันไป ทั้งเสียใจ และสะใจ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
- To España! - To España!ไปสเปนกัน Remains of the J (2009)
Tomorrow morning. To españa!พรุ่งนี้เช้าเลย ไปสเปนกัน Seder Anything (2009)
To españa! I met you last year. You were calling yourself savannah.ไปสเปนกัน เราเจอกันแล้วเมื่อปีที่แล้วนี่ คุณว่าคุณชื่อ Savannah Seder Anything (2009)
I thought we found out today it was a mistake, Mixing business and pleasure.ฉันนึกว่าวันนี้จะได้รู้ว่าไม่ควรเอาธุรกิจกับความพึงพอใจมาปนกัน The Wrath of Con (2009)
There shall be hail and fire mixed with blood."จะเกิดลูกเห็บและไฟไหม้ปนกันไปกับเลือด Free to Be You and Me (2009)
Adults, they get respect... but they also get the back of they head grabbed and their face pushed through jukeboxes.และผู้ใหญ่รับได้กับการโดนจับหน้าอัดตู้เพลง โอเค ทำไมเราไม่มาเรียนคำว่า "ตู้เพลง" ในภาษาสเปนกันเลยล่ะ? Pilot (2009)
Are we cramming for spanish or not?นี่เราจะติววิชาภาษาสเปนกันรึเปล่าเนี่ย? Comparative Religion (2009)
Walter, don't mix up the spoons.วอลเตอร์ อย่าใช้ช้อนปนกันล่ะ Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
We haven't had spanish class yet.เรายังไม่ได้เรียนวิชาภาษาสเปนกัน Investigative Journalism (2010)
It, uh, muddies the flavor.มัน อ่า กลิ่นรสปนกันมั่ว Consumed (2010)
Don't include personal feelings in work.อย่าได้เอาเรื่องส่วนตัวกับงานมาปะปนกัน Episode #1.7 (2010)
Honey, I don't want to mix that world and, you know, this world.ที่รัก ฉันไม่อยากเอาโลกนี้.. กับโลกนั้น.. ไปปนกัน 50/50 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปนกัน[v.] (pon kan) EN: mix   FR: mélanger
ปนกัน[adj.] (pon kan) FR: mêlé ; confondu
ปนกันยุ่ง[adj.] (pon kan yung) FR: embrouillé ; confus

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jumble together    [PHRV] ผสมปนเป, See also: ปนกันยุ่ง
mingle in    [PHRV] ผสมกัน, See also: ปนกัน, รวมกัน
mingle    [VT] ผสม, See also: ปนกัน, รวมกัน, Syn. combine, blend, admix
shuffle    [VI] ผสม, See also: ปนกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confound(คันเฟานดฺ') {confounded,confounding,confounds} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ปะปนกันยุ่ง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้แพ้,ทำลาย,ใช้ฟุ่มเฟือย., See also: confounder n. confoundingly adv., Syn. puzzle,amaze,bewilder ###A. recognize,tell
mcga(เอ็มซีจีเอ) ย่อมาจาก Monochrome/Color Graphics Adapter บริษัทไอบีเอ็มผลิตขึ้นเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ PS/2 มีลักษณะของ MGA และ CGA ปนกัน ปัจจุบัน จอภาพส่วนใหญ่จะเป็น EGA และ VGA หมดแล้ว ดู EGA, VGA ประกอบ
mingle(มิง'เกิล) v. ผสม,ปนกัน,รวมกัน,ประสาน,เข้าร่วม., See also: minglement n. mingler n., Syn. blend,mix
mix(มิคซฺ) v.,n. (การ) ผสม,ปรุง,ปนกัน,ใส่รวมกัน,รวมกันยุ่งเหยิง,รวมกัน,คบค้า,ผสมพันธ์,ส่วนผสม,น้ำโซดา,สูตร., See also: mixability n. mixable adj mixible adj., Syn. mingle ###A. separate

English-Thai: Nontri Dictionary
confound(vt) สับกัน,ปนกัน,ทำให้สับสน
intermingle(vi,vt) ผสม,เคล้า,คลุกเคล้า,ปนกัน,มั่วสุม
mixed(adj) ซึ่งปะปนกัน,ซึ่งผสมกัน,ยุ่งเหยิง,หลายหลาก
motley(adj) ปะปนกัน,ต่างๆนานา,ลานตา,ผสมผเส
tamper(vi) ปนกันยุ่ง,โน้มน้าว,ชักจูง,ให้สินบน

Are you satisfied with the result?

Go to Top