ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mingle in

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mingle in-, *mingle in*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mingle in มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mingle in*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mingle in[PHRV] ผสมกัน, See also: ปนกัน, รวมกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mix and mingle in a jingling beatMix and mingle in a jingling beat Mean Girls (2004)
♪ Mix and a-mingle in the jingling beat ♪# ผสมและผสาน ไปกับจังหวะของกระดิ่ง # Glee, Actually (2012)
♪ Mix and a-mingle in the jingling beat ♪# ผสมและผสาน ไปกับจังหวะของกระดิ่ง # Glee, Actually (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top