take off แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


59 ผลลัพธ์ สำหรับ take off
ภาษา
หรือค้นหา: -take off-, *take off*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
take off(phrv) ถอด, See also: ปลด, แก้, เปลื้อง, Ant. put on
take off(phrv) ปลด, See also: ปล่อย, คลาย
take off(phrv) ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว
take off(phrv) บินขึ้น (เครื่องบิน), See also: ออก เดินทาง, Syn. depart, Ant. land
take off(phrv) หยุดให้บริการ
take off(phrv) หยุดงาน, See also: หยุดพัก
take off(phrv) เลียนแบบ, Syn. imitate, mimic
take off(phrv) ชักจูงไปในทางที่ไม่ค่อยดี
take off(phrv) หักออก, See also: ลบออก, ตัดออก
take off(phrv) ลด (ราคา), Syn. discount

WordNet (3.0)
depart(v) leave, Syn. start, take off, start out, part, set forth, set out, set off
remove(v) remove something concrete, as by lifting, pushing, or taking off, or remove something abstract, Syn. take, take away, withdraw
subtract(v) make a subtraction, Syn. deduct, take off, Ant. add

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Take off

v. i. 1. to begin a leap from a surface or a flight into the air; especially, (of a bird or an airplane) to leave the ground and begin to fly; as, flight CA123 took off on schedule at 3:00 PM. [ PJC ]

2. To begin a period of accelerating growth or development; as, the economy took off in the third quarter. [ PJC ]

3. To begin a journey; to depart. [ PJC ]

Take off

v. t. 1. To remove, as from the surface or outside; to remove from the top of anything; as, to take off a load; to take off one's hat, coat or other article of clothing; to take off a coat of paint from a surface. [ 1913 Webster +PJC ]

2. To cut off; as, to take off the head, or a limb. [ 1913 Webster ]

3. To destroy; as, to take off life. [ 1913 Webster ]

4. To remove; to invalidate; as, to take off the force of an argument. [ 1913 Webster ]

5. To withdraw; to call or draw away; as, the director took him off the project. Locke. [ 1913 Webster + PJC ]

6. To swallow; as, to take off a glass of wine. [ 1913 Webster ]

7. To purchase; to take in trade. “The Spaniards having no commodities that we will take off.” Locke. [ 1913 Webster ]

8. To copy; to reproduce. “Take off all their models in wood.” Addison. [ 1913 Webster ]

9. To imitate; to mimic; to personate. [ 1913 Webster ]

10. To find place for; to dispose of; as, more scholars than preferments can take off. [ R. ] Bacon. [ 1913 Webster ]

11. To discount or deduct (from a price); the dealer took off twenty percent on remaining toys. [ PJC ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good kitty, take off. เด็กๆ หยุดนะ ถอยไป Aladdin (1992)
One million bucks to angel who saved 50 people takes off! นี่นายเพิ่งบอกว่าหนังสือพิมพ์งั้นเหรอ นายล้อเล่นใช่มั้ย ผมเปล่านะ Hero (1992)
Come on, let's take off your coat. Come on. ถอดเสื้อนายออก เร็วเข้า Come on. Of Mice and Men (1992)
So me and Lennie take off running. ฉันกับเลนนี่เลยวิ่ง Of Mice and Men (1992)
And since I am dead I can take off my head และตั้งแต่ที่ฉันตาย / ฉันถอดหัวตัวเองได้ The Nightmare Before Christmas (1993)
Oh, no! We can't take off in this. โอ้ ไม่นะ เราจะจอดที่นี่ไม่ได้ The Nightmare Before Christmas (1993)
- After breakfast you gotta take off. - กินอาหารเช้าเสร็จเธอจะได้ไปเลย Léon: The Professional (1994)
Her dad went nuts every time she'd take off to see me. พ่อของเธอโกรธมากทุกครั้ง ที่เธอออกมาเจอฉัน Léon: The Professional (1994)
- While I'm doing this, you take off her shirt and find her heart. - ในขณะที่ฉันกำลังทำอยู่นี้ คุณถอดเสื้อของเธอและพบว่าหัวใจของเธอ Pulp Fiction (1994)
Think how you would feel... if you were made to take off this mask that you are wearing. คุณจะรู้สึกอย่างไร ถ้าคุณถูกบังคับให้ถอดหน้ากาก ในขณะที่สวมอยู่ Don Juan DeMarco (1994)
Take off with me for a while. ไปเที่ยวกับผมสักพักเถอะ Heat (1995)
Take off your shirt. ถอดเสื้อออก Heat (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take offAdd "Men" and the goods take off.
take offA helicopter is able to take off and land straight up and down.
take offAnd when you talk to me, take off your hat.
take offCould you take off the price tag for me?
take offDo I have to take off my shoes?
take offHe is quick to take offense.
take offI grieved that he should take offence.
take offI have forgotten. But you can see that for yourself when you take off his hat.
take offI like watching planes take off.
take offIn Japan people take off their shoes when they enter a house.
take offI only had to take off my skirt and his pants were soaked with precum. [ XXX ]
take offI saw a jumbo jet take off.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ลาพัก(v) take off, See also: take leave, Example: ช่วงนี้เขาไม่ค่อยสบาย ดังนั้นเขาจึงลาพักเป็นเวลา 1 อาทิตย์, Thai Definition: บอกกล่าวเพื่อขอหยุดพักจากหน้าที่การงาน
ถอด(v) take off, See also: remove, unscrew, Syn. เอาออก, Example: การลบข้อมูลแต่ละครั้งจะต้องถอดชิปออกจากแผงวงจร แล้วนำไปฉายด้วยแสงอุลตราไวโอเล็ต, Thai Definition: ดึงสิ่งที่สวมหรือหุ้มให้หลุดออก
บินขึ้น(v) fly up, See also: take off, Example: ฝูงนกยูงพากันบินขึ้นพึ่บพั่บ เมื่อได้ยินเสียงคนเดินท่องน้ำ, Thai Definition: ไปในอากาศด้วยกำลังปีกหรือเครื่องยนต์
กิน(v) take off, Example: เขาถูกเจ้ามือกินไป 3 ครั้งแล้ว, Thai Definition: ได้หรือเสียในการเล่นการเล่นพนัน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ถอดออก[thøt øk] (v, exp) EN: take off  FR: enlever ; ôter ; retirer

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
上任[shàng rèn, ㄕㄤˋ ㄖㄣˋ,  ] take office #8,921 [Add to Longdo]
就任[jiù rèn, ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˋ,  ] take office; assume a post #16,996 [Add to Longdo]
就职[jiù zhí, ㄐㄧㄡˋ ㄓˊ,   /  ] take office; assume a post #17,077 [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] take off clothes #43,970 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
外す[はずす, hazusu] (v5s, vt) (1) to unfasten; to undo; (2) to remove; to take off; to deinstall; (3) to leave; to step out; to slip away; (4) (ant #3,532 [Add to Longdo]
一目置く[いちもくおく, ichimokuoku] (v5k) to take off one's hat to a person; to acknowledge anothers superiority; to give a piece or stone [Add to Longdo]
眼鏡を外す[めがねをはずす, meganewohazusu] (exp, v5s) to take off one's glasses [Add to Longdo]
気を悪くする[きをわるくする, kiwowarukusuru] (exp, vs-i) to take offense (at); to take offence (at); to feel hurt (by) [Add to Longdo]
垂直離着陸[すいちょくりちゃくりく, suichokurichakuriku] (n) vertical take off and landing; VTOL [Add to Longdo]
脱ぎ揃える[ぬぎそろえる, nugisoroeru] (v1) to take off something (e.g. a pair of shoes) and leave them neatly aligned side by side [Add to Longdo]
脱ぐ[ぬぐ, nugu] (v5g, vt) to take off (clothes, shoes, etc.); to undress; (P) [Add to Longdo]
怒りっぽい[おこりっぽい, okorippoi] (adj-i) hot-tempered; quick to take offense; quick to take offence; irascible; touchy [Add to Longdo]
踏み切る[ふみきる, fumikiru] (v5r, vt) to make a bold start; to take a plunge; to take off; (P) [Add to Longdo]
剥れる[むくれる, mukureru] (v1, vi) (1) (uk) to become angry or sullen; to take offense; to be miffed; (2) to come unstuck from; to peel off; to come off; to be taken off [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
外す[はずす, hazusu] to deinstall, to undo, to take off [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0169 seconds, cache age: 0.236 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม