relieve แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


83 ผลลัพธ์ สำหรับ relieve  R IH0 L IY1 V
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -relieve-, *relieve*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
relieve(vt) ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, ปลอดเปลื้อง, ทุเลา, Syn. ease, comfort, relax
relieve(vt) ลดภาระ, See also: แบ่งเบา, Syn. assist, help, support
relieve(vt) ปลดออกจากตำแหน่ง, Syn. dismiss, fire
relieve(vt) ทำให้เด่น, See also: ทำให้สะดุดตา, ทำให้นูนออกมา
relieved(adj) ซึ่งปลดเปลื้อง
reliever(n) ผู้ช่วยผ่อนคลาย
relieve of(phrv) ช่วยบรรเทา, See also: แบ่งเบาภาระ, Syn. ease of, relieve from
relieve of(phrv) ไล่ออกจาก, See also: ปลดจาก หน้าที่, Syn. relieve from, remove from
relieve of(phrv) ขโมย, Syn. deliver of, ease of
relieve from(phrv) ลด/ปลดเปลื้องจาก, See also: บรรเทาจาก, Syn. ease of, relieve of

Hope Dictionary
relieve(รีลีฟว') vt. บรรเทา, ลด, ผ่อนคลาย, ปลดปล่อย, บรรเทา, แบ่งเบา, ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, ทำให้นูน, เปลี่ยนเวร, เปลี่ยนยาม, เปลี่ยนบรรยากาศ, เปลี่ยนอารมณ์ -Phr. (to relieve oneself ปัสสาวะหรืออุจจาระ), See also: relievable adj. relievedly adv.
reliever(รีลีฟ'เวอะ) n. ผู้ปลดปล่อย, ผู้ช่วยเหลือ, ผู้รับช่วง

Nontri Dictionary
relieve(vt) ช่วยเหลือ, บรรเทาลง, ทำให้โล่งใจ, สงเคราะห์, แบ่งเบา

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
relieveบรรเทา, แก้(อาการ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relieve๑. หลุดพ้น, พ้นจาก๒. บรรเทาทุกข์, ช่วยเหลือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Suddenly, my bowels rebelled and he ordered me to relieve myself which I did without embarrassment อย่างทันที, ที่กบฎลำไส้ของฉันและ he ordered ฉันที่จะบรรเทาตัวเอง... ...สิ่งที่ฉันทำโดยปราศจากลำบากใจ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He made me relieve myself of all that was in my bowels เขาทำฉันบรรเทาตัวเองของ all that อยู่ในลำไส้ของฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
A chamberpot was arranged for two to sit on, back to back, and relieve themselves simultaneously chamberpot ถูกจัดเรียง... ...สำหรับสองที่จะนั่งบน, กลับเพื่อกลับ, \ Nand บรรเทาตัวเองพร้อมกัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- Go relieve Hatch on point. ไปสับเปลี่ยนกับแฮทเชอร์ไป Casualties of War (1989)
I'm supposed to relieve you. ฉันมาสับเปลี่ยนนายน่ะ Casualties of War (1989)
Diaz will relieve you at 2400, okay? ดิแอชจะมาเปลี่ยนยามตอน 2 ยาม Casualties of War (1989)
-Why that miserable-- But you are going to relieve him of it! แต่ เจ้าจะต้องปลดเขาออกซะ Aladdin (1992)
Came to relieve you of your duties. ฉันมาช่วยเปลี่ยนกะกับนาย James and the Giant Peach (1996)
It relieves tension and the fear of death. จะได้ผ่อนคลายและกลัวตายน้อยลง Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
General Butlers services were also in demand in the United States in the 1930s as president Franklin Delano Roosevelt sought to relieve the misery of the depression through public enterprise and to offer regulation on corporate exploitation and misdeeds. บริการของนายพลบัทเลอร์เป็นที่ต้องการ ในสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษ 1930 ด้วย ขณะที่ประธานาธิบดีรูสเวลท์ The Corporation (2003)
It's a great way to relieve stress ค่ะ มันช่วยให้คลายเครียดลงไปได้มาก Spygirl (2004)
If you take the crusade, you may relieve your wife's position in heaven. ถ้าเจ้าเป็นพวกครูเสท, เจ้าจะช่วยให้ภรรยาเจ้าได้ขึ้นสวรรค์. Kingdom of Heaven (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relieveA cup of coffee relieved me of my headache.
relieveAnywho, I'm relieved the test is over. [ Casual ]
relieveDo you have anything to relieve a headache?
relieveDo you have a pain reliever?
relieveHe was relieved at the news.
relieveHe was relieved of his heavy responsibility.
relieveHe was relieved when she informed him that she has a new rich boyfriend.
relieveI am relieved that you are safe.
relieveI am very much relieved to know that.
relieveI feel relieved.
relieveI felt much relieved to hear the news.
relieveI felt quite relieved after I had said all I wanted to say.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
คลายทุกข์(v) relieve distress, Syn. คลายความทุกข์, Example: พวกเขาคลายทุกข์ได้เพียงชั่วระยะหนึ่งจากเสียงดนตรีของพวกเรา, Thai Definition: ช่วยให้ความเดือดร้อนใจหรือความไม่สบายใจทุเลาลง
เบาตัว(v) be relaxed, See also: relieve, feel relieved, Syn. เบาเนื้อเบาตัว, สบายตัว, Example: ฉันจะรู้สึกเบาตัวมากถ้าได้ออกกำลังกายแล้วได้ไปอบผิวต่อ, Thai Definition: รู้สึกกระปรี้กระเปร่าเพราะสบายตัว, โล่งใจหายอึดอัด
โล่งอก(adv) relievedly, See also: without worry or anxiety, Syn. โล่งใจ, เบาใจ, หมดกังวล, Ant. หนักอก, หนักใจ, หนักอกหนักใจ, Example: ชายร่างอ้วนถอนหายใจอย่างโล่งอก, Thai Definition: หมดความกังวลเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไป
เปลื้อง(v) relieve, See also: allay, alleviate, dispel, remove, ease, Syn. ปลด, ปลดเปลื้อง, ขจัดปัดเป่า, Example: คำพูดปลอบใจช่วยเปลื้องความทุกข์และคลายความเจ็บปวดได้เกือบหมดสิ้น, Thai Definition: ทำให้หลุดพ้นเพื่อแบ่งเบาหรือให้หมดไป
เปลื้อง(v) relieve, See also: allay, alleviate, dispel, remove, Syn. ปลด, ปลดเปลื้อง, ขจัดปัดเป่า, Example: คำพูดปลอบใจช่วยเปลื้องความทุกข์และคลายความเจ็บปวดได้เกือบหมดสิ้น, Thai Definition: ทำให้หลุดพ้นเพื่อแบ่งเบาหรือให้หมดไป
ไปทุ่ง(v) go to the toilet, See also: relieve oneself, defecate, go to stool, Example: ยายไปทุ่ง เดี๋ยวก็กลับมา, Thai Definition: ไปขี้, ไปถ่ายอุจจาระ
เบา(v) relieve, See also: lighten, get better, abate, Syn. ทุเลา, ลด, บรรเทา, Example: อาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวของเขาเบาลงไปมากแล้ว
ถอดถอน(v) relieve, See also: demote, Ant. แต่งตั้ง, Example: อธิบดีกรมตำรวจถอดถอนตำแหน่งนายตำรวจใหญ่ทางภาคใต้ 5 นาย, Thai Definition: ถอดออกจากตำแหน่ง
บรรเทา(v) relieve, See also: alleviate, ease, mitigate, Syn. ทุเลา, Ant. กำเริบ, Example: อาการโรคหัวใจของเขาบรรเทาลงไปบ้างหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล, Thai Definition: ทำให้ค่อยยังชั่วขึ้นจากเดิม
เบาแรง(v) relieve, See also: be easy, Syn. ผ่อนแรง, Example: เครื่องจักรช่วยเบาแรงในการทำงานที่ซ้ำซากจำเจ และทำให้งานมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย, Thai Definition: ผ่อนหรือช่วยให้ใช้แรงหรือกำลังน้อยลง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อนุกูล[anukūn] (v) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend  FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
แบ่งเบา[baengbao] (v) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share  FR: alléger
บำบัด[bambat] (v) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate  FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บรรเทา[banthao] (v) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce  FR: soulager ; apaiser ; diminuer
เบาใจ[baojai] (adj) EN: relieved  FR: réconforté ; tranquillisé ; allégé
การปลด[kān plot] (n) EN: relieve ; demotion
คลาย[khlāi] (v) EN: relieve ; alleviate ; lighten ; assuage ; ease ; lessen ; relax  FR: détendre ; se détendre ; soulager
คลายใจ[khlāijai] (v) EN: relieve ; alleviate ; lighten  FR: être rassuré ; être soulagé
คลายกังวล[khlāi kangwon] (v, exp) EN: relieve ; allay
คลายทุกข์[khlāi thuk] (v, exp) EN: relieve distress  FR: se relever ; se remettre

CMU Pronouncing Dictionary
RELIEVE R IH0 L IY1 V
RELIEVE R IY0 L IY1 V
RELIEVED R IH0 L IY1 V D
RELIEVED R IY0 L IY1 V D
RELIEVER R IY0 L IY1 V ER0
RELIEVES R IY0 L IY1 V Z
RELIEVERS R IY0 L IY1 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
relieve (v) rˈɪlˈiːv (r i1 l ii1 v)
relieved (v) rˈɪlˈiːvd (r i1 l ii1 v d)
relieves (v) rˈɪlˈiːvz (r i1 l ii1 v z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
释然[shì rán, ㄕˋ ㄖㄢˊ, / ] relieved; at ease; feel relieved #22,699 [Add to Longdo]
宽心[kuān xīn, ㄎㄨㄢ ㄒㄧㄣ, / ] relieved; comforted; to relieve anxieties; at ease; relaxed; reassuring; happy #53,550 [Add to Longdo]
败火[bài huǒ, ㄅㄞˋ ㄏㄨㄛˇ, / ] relieve inflammation or internal heat #90,965 [Add to Longdo]
宽缓[kuān huǎn, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄢˇ, / ] relieved; tensions relax #146,781 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ほっと[hotto] (adv, n, vs) (on-mim) feeling relieved; (sigh of) relief; (P) #15,956 [Add to Longdo]
さっぱり[sappari] (adj-na, adv, n, vs, adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
荷が下りる[にがおりる, nigaoriru] (exp, v1) to feel relieved; to feel happy after having been relieved of a responsibility; to be relieved from a duty [Add to Longdo]
気が抜ける[きがぬける, kiganukeru] (exp, v1) (1) to feel exhausted (after having been stressed); to feel spent; to feel relieved (from stress); (2) to become stale (i.e. of a carbonated beverage); to go flat; to lose flavor; to lose flavour [Add to Longdo]
休まる(P);安まる[やすまる, yasumaru] (v5r, vi) to be rested; to feel at ease; to repose; to be relieved; (P) [Add to Longdo]
胸の痞が下りる[むねのつかえがおりる, munenotsukaegaoriru] (exp, v1) to be relieved of a worry [Add to Longdo]
胸を撫で下ろす;胸をなで下ろす;胸をなでおろす[むねをなでおろす, munewonadeorosu] (exp, v5s) (See 撫で下ろす) to be relieved; to feel relieved [Add to Longdo]
苦痛を和らげる[くつうをやわらげる, kutsuuwoyawarageru] (exp, v1) to relieve a person's pain [Add to Longdo]
肩の荷が下りる;肩の荷がおりる[かたのにがおりる, katanonigaoriru] (exp, v1) to feel relieved of one's burden; to have a weight removed from one's mind [Add to Longdo]
御役御免;お役御免[おやくごめん, oyakugomen] (n) dismissal; firing; retirement; being relieved from one's post; being relieved of a burden [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1349 seconds, cache age: 2.428 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม