Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ help แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


135 ผลลัพธ์ สำหรับ help  HH EH1 L P
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -help-, *help*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
helpless(adj) ไร้ที่พึ่ง, ขาดที่พึ่งพา

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
help(n) การช่วย, See also: การช่วยเหลือ, การเกื้อกูล, การส่งเสริม, การสนับสนุน
help(n) คนที่ช่วยเหลือ, See also: สิ่งที่ช่วยเหลือ
help(vt) ช่วย, See also: ช่วยเหลือ, ให้ความช่วยเหลือ, จุนเจือ, เกื้อกูล, ส่งเสริม, สงเคราะห์, Syn. aid, assist, succor, Ant. hinder, hold back, obstruct
help(vi) ช่วย, See also: ช่วยเหลือ, ให้ความช่วยเหลือ, จุนเจือ, เกื้อกูล, ส่งเสริม, สงเคราะห์, Syn. aid, assist, Ant. hinder, hold back
help(vt) เสิร์ฟ (อาหาร), See also: บริการ
helper(n) ผู้ที่ช่วยเหลือ, See also: คนที่ช่วยเหลือ, Syn. assistant, assister
help in(phrv) ช่วยพาเข้าไป, See also: ช่วยพยุงไป
help on(phrv) ให้กำลังใจ, See also: กระตุ้น
help to(phrv) ช่วยเหลือตนเอง, See also: บริการตนเอง, Syn. help oneself
help up(phrv) ช่วยให้ลุกขึ้น, See also: ช่วยพยุงขึ้นยืน

Hope Dictionary
help(เฮลพฺ) v. ช่วยเหลือ n. การช่วยเหลือ, สิ่งช่วย interj. คำอุทานขอความช่วยเหลือ, Syn. aid, assist, Ant. resist, destroy
helper(เฮล'เพอะ) n. ผู้ช่วยเหลือ, สิ่งช่วยเหลือ, Syn. aide
helpful(เฮลพ'ฺฟูล) adj. ให้ความช่วยเหลือ., See also: helpfulness n.
helping(เฮล'พิง) n., adj. (การ) ช่วยเหลือ, สิ่งช่วยเหลือ, อาหารมื้อหนึ่ง ๆ
helpless(เฮลพฺ'ลิส) adj. ไม่มีประโยชน์, ช่วยอะไรไม่ได้, ทำอะไรไม่ถูก, ไร้อำนาจ, ไร้กำลัง, งงงัน
helpmate(เฮลพฺ'เมท) n. เพื่อน, สหาย, ผู้ช่วยเหลือ, ภรรยา, สาม'
balloon helpคำอธิบายสั้น ๆ หมายถึง คำอธิบายพิเศษที่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชที่ใช้ System 7 จัดไว้ เพื่ออธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้ ส่วนมากจะเป็นคำอธิบายสั้น ๆ แสดบนจอภาพในลักษณะของคำพูดในหนังสือการ์ตูน ไม่เหมือน กับเมนู Help ของเดิม ที่มีข้อมูลหรือคำอธิบายยาว ๆ
context sensitive helpคำอธิบายตามบริบทหมายถึง คำอธิบาย (help) ในระบบวินโดว์ที่จะอธิบาย เฉพาะเรื่องที่กำลังทำอยู่ ซึ่งโปรแกรมจัดไว้ให้เรียกหาได้ตลอดเวลา เช่น ในขณะที่จะสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พิมพ์ คำสั่ง Help ก็จะเปลี่ยนไปเป็นคำอธิบายการใช้คำสั่งพิมพ์เท่านั้น
whelp(เวลพฺ) n. ลูกสัตว์, เด็ก ๆ , บุคคลที่ถูกดูถูก, อ้ายหนู, เจ้าหนูน้อย, ซี่ล้อ, ฟันขอสับ, (สัตว์) ออกลูก

Nontri Dictionary
help(n) ความช่วยเหลือ, ความสงเคราะห์, การส่งเสริม
help(vt) ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, ส่งเสริม, เอื้อเฟื้อ
helper(n) ผู้ช่วยเหลือ, ผู้สงเคราะห์, เครื่องช่วย
helpful(adj) เป็นประโยชน์, ซึ่งช่วยเหลือแก่,  ซึ่งเกื้อกูลแก่
helpless(adj) หมดหนทาง, ไม่มีผู้ช่วย, ไม่เป็นประโยชน์
helplessness(n) การหมดหนทาง, ความไม่มีประโยชน์
helpmate(n) ผู้ช่วยเหลือ, สามีหรือภรรยา, เพื่อน
whelp(n) ลูกสัตว์, เด็กทะลึ่ง, เจ้าหนู, ซี่ล้อ
whelp(vt) ออกลูก, คลอดลูก, ก่อกำเนิด

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
helpคำอธิบาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
help deskแผนกช่วยเหลือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
helperผู้ช่วยเหลือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
helpคำอธิบาย [คอมพิวเตอร์]
Help-wanted advertisingโฆษณารับสมัครงาน [TU Subject Heading]
Helping behaviorพฤติกรรมการช่วยเหลือ [TU Subject Heading]
Helplessness (Psychology)ความรู้สึกหมดหนทางช่วยเหลือ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
help saveช่วยเหลือ, ช่วยรักษา, ช่วยให้รอด
helpdeskแผนกให้ความช่วยเหลือ เช่น รับแจ้ง หรือ ให้คำปรึกษา ปัญหาต่างๆ แก่ลูกค้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I couldn't help it. I can't tell. ฉันไม่สามารถช่วยได้ ฉันไม่ สามารถบอกได้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'm exhausted. Quick, help me to my plane. ฉันบาดเจ็บสาหัส เร็ว ช่วยพาฉันไปที่เครื่องบิน The Great Dictator (1940)
I can't help it. Schultz's orders. ฉันช่วยไม่ได้ คำสั่งเป็นคำสั่ง The Great Dictator (1940)
Hannah, you come and help Mrs. Jaeckel with the supper. ฮันนาห์ เธอต้องมาช่วยเรา คุณนาย แจ็คเคิลต้องการลูกมือ The Great Dictator (1940)
I should like to help everyone: ผมอยากช่วยทุกคนไม่ว่าจะเป็น.. The Great Dictator (1940)
We all want to help one another. Human beings are like that. เราทุกคนต่างรอคอยความช่วยเหลือ มนุษย์มักเป็นเช่นนั้น The Great Dictator (1940)
Atta boy, Pinoke. And I'm gonna help you. เด็กเก่ง ปีโนก และฉันจะช่วย คุณได้ Pinocchio (1940)
Oh, please help me! โอ้โปรดช่วยฉัน! Pinocchio (1940)
But this is the last time I can help you. แต่นี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉัน สามารถช่วยคุณ Pinocchio (1940)
Help! Please, you gotta help me. Oh, be a pal. กรุณาคุณด้องช่วยฉัน โอ้เป็น เพื่อน Pinocchio (1940)
Hurry up and get me the maid to help with the packing. We've no time to waste. เร็วเข้า แล้วไปเรียกเด็กมาช่วยฉัน เก็บข้าวของ เราไม่มีเวลาเเล้ว Rebecca (1940)
I do wish I could help with some of it. ฉันหวังว่าฉันพอจะช่วยเเบ่งเบาได้บ้าง Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
helpAbandoning that plan can't be helped.
helpAbove all, you must help each other.
helpA call for help rang through the night.
helpAll the girls helped each other.
helpAlthough he thought he was helping us, he was only in the way.
helpA map helps us study geography.
helpA map helps us to know where we are.
helpAncient astronomers did not have instruments to help them see objects in the sky.
helpAnd at times when I became discouraged with trying to reconcile working and bringing up children, it was my husband who helped to maintain my determination.
helpAn empty stomach doesn't help on the mental front.
helpAn essential condition for a helpful interview is a quiet room in which doctor and parents can sit comfortably and in private without being interrupted.
helpA neutral country was asked to help settle the dispute.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อุปถัมภ์ค้ำชู(v) support, See also: help, take care of, look after, sustain, Syn. ช่วยเหลือ, อุ้มชู, เลี้ยงดู, Example: เขาขอบคุณบิดามารดาที่เป็นผู้ช่วยอุปการะค้ำชูให้สามารถสร้างงานกวีประดับโลกไว้ได้
ช่วยตัวเอง(v) help oneself, See also: do it yourself, Example: พ่อแม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักช่วยตนเองเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยของเขา, Thai Definition: กระทำกิจใดๆ ด้วยตนเอง
สงเคราะห์(v) aid, See also: help, give a helping hand, assist, support, subsidize, Syn. อุดหนุน, ช่วยเหลือ, Example: ลุงอยากให้เขาสอบได้ หนูดวงช่วยสงเคราะห์ทีเถอะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุดหนุน(v) aid (with money), See also: help, Syn. ช่วยเหลือ, เกื้อกูล, สนับสนุน, Example: บริษัทได้ทำสัญญา 3 ปีที่จะอุดหนุนเงินทุนให้สถาบันทำการวิจัย
เอื้ออาทร(v) help each other, See also: aid, do (one) a favor, Syn. เอื้ออารี, มีน้ำใจ, เอื้อเฟื้อ, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Example: ถ้าทุกคนในสังคมเอื้ออาทรต่อกันจะทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น
เอื้ออารี(v) help, See also: aid, do (one) a favor, Syn. มีน้ำใจ, เอื้ออาทร, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อ, Example: คนท้องถิ่นบางคนได้แสดงน้ำใจที่จะเอื้ออารีผมในเรื่องที่พักและอาหารการกิน
โอบอ้อม(v) generous, See also: helpful, kindhearted, Syn. โอบอ้อมอารี, เผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Example: ชาวต่างชาติชื่นชมคนไทยที่โอบอ้อมอารีแก่ผู้ที่มาจากต่างถิ่น
ช่วยกัน(v) help together, Example: หากทุกคนในหมู่บ้านช่วยกัน ก็คงจะสำเร็จในไม่ช้านี้, Thai Definition: ส่งเสริมเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ร่วมกัน
ความเอื้ออาทร(n) generosity, See also: helpfulness, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอื้ออารี, Example: เจ้านายดูจะให้ความเอื้ออาทรต่อพวกคนงานหน้าใหม่เป็นพิเศษโดยเฉพาะสาวๆ สวยๆ, Thai Definition: ความเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือ
เกื้อ(v) help, See also: lend a hand, support, aid, assist, promote, favor, Syn. เกื้อหนุน, หนุน, Example: เพราะเป็นคนทันสมัยทันต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบันเกื้อให้ไกรสร พรหมวิหารกุมอำนาจการเมืองไว้อย่างเหนียวแน่น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อนุเคราะห์[anukhrǿ] (v) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize  FR: favoriser ; aider
อนุกูล[anukūn] (v) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend  FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
อับจน[apjon] (v) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up  FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อารี[ārī] (v) EN: be helpful ; be generous  FR: faire montre de bienveillance
แบ่งเบา[baengbao] (v) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share  FR: alléger
ชำร่วย[chamrūay] (v) EN: help ; assist
ช่วย[chūay] (v) EN: help ; save (a life) ; rescue ; assist ; aid ; co-operate = cooperate  FR: aider ; assister ; sauver
ช่วยด้วย[chūay dūay] (n, exp) EN: help ! ; help me !  FR: au secours ! ; à l'aide ! ; aidez-moi !
ช่วยกัน[chūay kan] (v, exp) EN: help one another ; help each other ; help together  FR: s'entraider ; s'épauler ; se soutenir
ช่วยงาน[chūay ngān] (v, exp) EN: help ; assist  FR: aider ; assister

CMU Pronouncing Dictionary
HELP HH EH1 L P
HELPS HH EH1 L P S
HELPED HH EH1 L P T
HELPER HH EH1 L P ER0
HELPING HH EH1 L P IH0 NG
HELPRIN HH EH1 L P R IH0 N
HELPFUL HH EH1 L P F AH0 L
HELPERS HH EH1 L P ER0 Z
HELPINGS HH EH1 L P IH0 NG Z
HELPLESS HH EH1 L P L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary
help (v) hˈɛlp (h e1 l p)
helps (v) hˈɛlps (h e1 l p s)
helped (v) hˈɛlpt (h e1 l p t)
helper (n) hˈɛlpər (h e1 l p @ r)
helpers (n) hˈɛlpəz (h e1 l p @ z)
helpful (j) hˈɛlpfəl (h e1 l p f @ l)
helping (v) hˈɛlpɪŋ (h e1 l p i ng)
helpings (n) hˈɛlpɪŋz (h e1 l p i ng z)
helpless (j) hˈɛlpləs (h e1 l p l @ s)
helpmate (n) hˈɛlpmɛɪt (h e1 l p m ei t)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
互助[hù zhù, ㄏㄨˋ ㄓㄨˋ, ] help each other, #10,693 [Add to Longdo]
无助[wú zhù, ㄨˊ ㄓㄨˋ, / ] helpless; helplessness; feeling useless; no help, #11,502 [Add to Longdo]
帮手[bāng shǒu, ㄅㄤ ㄕㄡˇ, / ] helper; assistant, #16,012 [Add to Longdo]
[xūn, ㄒㄩㄣ, ] helplessly intoxicated, #37,010 [Add to Longdo]
周济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, / ] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 賙濟|赒济), #40,180 [Add to Longdo]
帮工[bāng gōng, ㄅㄤ ㄍㄨㄥ, / ] help with farm work; helper, #49,859 [Add to Longdo]
助纣为虐[zhù zhòu wéinu:e4, ㄓㄨˋ ㄓㄡˋ ㄨㄟˊnu:<span class='pronunc-pinyin'>è</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄜˋ</span>, / ] helping tyrant Zhòu 紂|纣 in his oppression (成语 saw); to take the side of the evil-doer; giving succor to the enemy, #60,055 [Add to Longdo]
帮厨[bāng chú, ㄅㄤ ㄔㄨˊ, / ] help in the mess kitchen, #105,024 [Add to Longdo]
壁助[bì zhù, ㄅㄧˋ ㄓㄨˋ, ] help; assistant [Add to Longdo]
有助[yǒu zhù, ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ, ] helpful; beneficial; to help; conducive to [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Beratungsstelle { f }; Informationsschalter { m }; Auskunft { f }; Helpdesk { m }help desk; helpdesk [Add to Longdo]
Hilfe { f }; Aushilfe { f } | zusätzliche Hilfe { f } | um Hilfe rufenhelp | additional help | to call for help [Add to Longdo]
Hilfefunktion { f }help function [Add to Longdo]
Jugendhilfe { f }help for young people [Add to Longdo]
jdm. aus der Klemme helfen [ übtr. ]help someone out of a fix [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
お守り;お守;御守り;御守[おもり, omori] (n, vs) (1) (See 子守り) babysitting; babysitter; (2) taking care of; assisting; assistant; helper [Add to Longdo]
お手伝い(P);御手伝い[おてつだい, otetsudai] (n, vs) (1) maid; (2) help; (P) [Add to Longdo]
お世話;御世話[おせわ, osewa] (n) help; aid; assistance [Add to Longdo]
お代わり(P);お替り;お替わり;御代わり;お代り;御代り[おかわり, okawari] (n, vs) (1) (See 代わり・かわり・4) second helping; another cup; seconds; (int) (2) (See お手・おて・3) command to have dog place its second paw in one's hand; (P) [Add to Longdo]
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to [Add to Longdo]
ざる得ない[ざるえない, zaruenai] (exp) (See ざるを得ない) cannot help (doing); have no choice but to [Add to Longdo]
ずには居られない[ずにはいられない, zunihairarenai] (exp, adj-i) (uk) (See ないではいられない) (after neg. verb stem) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
せざるを得ない[せざるをえない, sezaruwoenai] (exp, adj-i) (See ざる) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
せざる得ない[せざるえない, sezaruenai] (exp, adj-i) (See ざる, せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
どうにもならない[dounimonaranai] (exp) helpless; futile; situation about which nothing can be done; (P) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
オンラインヘルプ[おんらいんへるぷ, onrainherupu] online help [Add to Longdo]
ヘルプ[へるぷ, herupu] help [Add to Longdo]
ヘルプデスク[へるぷですく, herupudesuku] help desk [Add to Longdo]
ヘルプファイル[へるぷふぁいる, herupufairu] help file [Add to Longdo]
ヘルプメッセージ[へるぷめっせーじ, herupumesse-ji] help message [Add to Longdo]
ヘルプメニュー[へるぷめにゅー, herupumenyu-] help menu [Add to Longdo]
ヘルプ画面[ヘルプがめん, herupu gamen] help screen [Add to Longdo]
ヘルプ機能[ヘルプきのう, herupu kinou] help function [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.181 seconds, cache age: 9.513 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม