SLEEK แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


34 ผลลัพธ์ สำหรับ sleek
ภาษา
/S L IY1 K/
หรือค้นหา: -sleek-, *sleek*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
sleek(adj) มันขลับ, See also: ซึ่งเป็นประกาย, Syn. silken, silky
sleek(adj) นุ่มนวล, See also: สุภาพเรียบร้อย, Syn. graceful, slender, slim, Ant. ungraceful
sleek(adj) ทันสมัย, See also: ตามสมัย
sleek(adj) คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว, พูดคล่อง
sleek(vt) ทำให้มันเงา, See also: ทำให้เรียบมัน, ทำให้เป็นประกาย, ทำให้มันขลับ, Syn. glaze, polish, smooth, shine, Ant. tarnish, erode

Hope Dictionary
sleek(สลีค) adj., vt. (ทำให้) ลื่น, เรียบเป็นมัน, อ่อนนิ่ม, มันขลิบ, หวีผมหรือขนเรียบร้อย, กลมกล่อม, ไพเราะ, สุภาพเรียบร้อย, See also: sleekness n.

Nontri Dictionary
sleek(adj) เป็นมัน, เป็นเงา, ลื่น, อ่อนนิ่ม
sleek(vt) เสย, ทำให้เรียบ, ลูบ, ทำให้เป็นมันขลับ

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Sleekคราบมัน, Example: คราบน้ำมันบนผิวน้ำ ซึ่งเกิดจากการปล่อยน้ำเสียลงไป [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's like those sleek ladies on TV. เธอดูเหมือนผู้หญิงทันสมัยในทีวีเลยค่ะ Romance of Their Own (2004)
I'm just saying, if you were on safari and you saw a sleek gazelle next to a grunting, sweaty rhino... ฉันแค่พูดว่า ถ้าเธออยู่ในซาฟารีจริงๆ และเธอเจอละมั่งขนเป็นมัน ถัดมาเป็นแรดตกมันกำลังคำราม The Story of Lucy and Jessie (2009)
It's for the Queen, I bet. I hear she's a sleek bit of mink. ข้าพนันว่าเพื่อราชินี ได้ยินว่า สำหรับนางต้องสะอาดเสมอ Winter Is Coming (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sleekHe was sleeked as chairman from among many candidates.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สลวย(adj) sleek, See also: long and flowing, fine, Example: เขาเดินมาพร้อมกับหญิงสาวผิวขาวไว้ผมสลวย, Thai Definition: เรียบร้อยงดงาม
เหลือบ(adj) glassy, See also: sleek, glossy, polished, Example: หางบ่วงบางชนิดขนเป็นมันสีเหลือบ ดูสวยมาก, Thai Definition: สีเลื่อมพรายเวลากระทบแสงเป็นหลายสีคล้ายสีตัวเหลือบ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ขลับ[khlap] (adj) EN: highly polished ; shiny ; slick ; glossy ; lustrous ; sleek  FR: brillant ; lumineux ; lustré
เหลือบ[leūap] (adj) EN: glassy ; sleek ; glossy ; polished ; glassy bluish
เงาวับ[ngaowap] (adj) EN: shiny ; lustrous ; glossy ; sleek ; polished

CMU Pronouncing Dictionary
sleek
sleeker
sleekly
sleekest

Oxford Advanced Learners Dictionary
sleek
sleeks
sleeked
sleeker
sleekly
sleekest
sleeking
sleekness

EDICT JP-EN Dictionary
さらり[sarari] (adv, adv-to) (1) (on-mim) sleek; smooth; (2) thin (of a liquid); (3) without hesitation or delay [Add to Longdo]
ぬめっと[numetto] (adv) (on-mim) glistening; shiny; sleek; slippery [Add to Longdo]
スレーキ[sure-ki] (n) sleek (fabric) [Add to Longdo]
テングハギモドキ[tenguhagimodoki] (n) sleek unicornfish (Naso hexacanthus, species of Indo-Pacific tang); sleek unicorn; blacktongue unicorn; blacktounge unicornfish; Thorpe's unicornfish; nohorn unicorn [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0224 seconds, cache age: 0.072 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม