erode แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


39 ผลลัพธ์ สำหรับ erode
ภาษา
/IH0 R OW1 D/
หรือค้นหา: -erode-, *erode*
Possible hiragana form: えろで

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
erode(vi) กร่อน, See also: กัดกร่อน, เซาะ, กัดเซาะ, Syn. decay, wear away
erode(vt) กร่อน, See also: กัดกร่อน, เซาะ, กัดเซาะ, Syn. decay, wear away

Hope Dictionary
erode(อีโรด') vt. กัดกร่อน, เซาะ, ชะ. vi. กลายเป็นสึกกร่อน., Syn. eat
erodent(อีโรด'เดินทฺ) adj. สึกกร่อน, ซึ่งถูกกัดกร่อน, ซึ่งถูกเซาะหรือชะ

Nontri Dictionary
erode(vt) เซาะ, กัดเซาะ, ชะ, กัดกร่อน, ทำให้สึกกร่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A CEO on trial for murder usually erodes consumer confidence. ผู้บริหารที่เป็น ฆาตกร ลูกค้าคงไม่เชื่อถือแน่ Crusade (2004)
Life... so small, so beautiful, unreal in this cold that erodes us. ชีวิต ช่างเล็ก และสวยงาม และเหลือเชื่อ ในความหนาวเย็นที่ก้ำกรายเรา March of the Penguins (2005)
You see, over time, water erodes the earth's soil, carving deeper... ดูซิ? ... เวลาผ่านไป กัดเซาะดิน ทำให้มันลึกลงไป The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
erodeThe company's competitive edge will be eroded if system engineers continue to leave.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สึกหรอ(v) erode, See also: deteriorate, wear away, Syn. สึกกร่อน, ผุพัง, สึก, Example: ทับหลังที่ซุ้มประตูด้านใต้ได้สึกหรอไปมาก, Thai Definition: กร่อนไปหรือผุพังเสียหายไปตามกาลเวลา
กร่อน(v) erode, See also: fret, corrode, wear down, be worn away, Syn. สึกกร่อน, ผุกร่อน, Example: ลานหินกว้างริมผาที่มีลักษณะเป็นปุ่มปมไล่เรียงอยู่เต็มพื้นที่เป็นผลจากการกร่อนทางเคมีและฟิสิกส์, Thai Definition: ค่อยๆ สึกหรอไปทีละน้อย
กัด(v) corrode, See also: erode, Syn. ขบ, Thai Definition: ทำให้โลหะกร่อนหรือทะลุโดยใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด
กัดกร่อน(v) erode, See also: corrode, Syn. กัดเซาะ, Example: พิษของน้ำประสานทองสามารถกัดกร่อนโลหะได้
ชะ(v) erode, See also: wash away, corrode, cleanse, Syn. เซาะ, Example: น้ำฝนที่ตกลงมาเมื่อวานชะหน้าดินริมฝั่งแม่น้ำไปส่วนหนึ่ง, Thai Definition: ทำให้สิ่งที่ติดอยู่หลุดไปหรือหมดไปด้วยน้ำ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาร์ทิเซอรอดส์ จาริเย[āthisoērødas jāriyē] (n, exp) EN: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae  FR: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae
อาร์ทิเซอรอดส์ โอมูโมอิ[āthisoērødas ōmūmōi] (n, exp) EN: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi  FR: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi
อาร์ทิเซอรอดส์ ไทยแลนดิคัส[āthisoērødas thailaēndikhas] (n, exp) EN: Articerodes thailandicus   FR: Articerodes thailandicus
กัด[kat] (v) EN: corrode ; erode ; eat away ; harm ; attack  FR: corroder ; mordre ; ronger ; attaquer
กัดกร่อน[katkrǿn] (v) EN: erode ; corrode
กร่อน[krǿn] (v) EN: wear down ; corrode ; erode ; etch ; eat ; undergo attrition  FR: corroder ; ronger ; éroder ; user ; attaquer ; corrompre
กร่อน[krǿn] (adj) EN: worn ; worn down ; worn away ; abraded ; eroded  FR: corrodé ; rongé ; usé
มังกรคาบแก้ว[mangkøn khāp khaēo] (n, exp) EN: Bleeding heart   FR: Clérodendron de Tomson [ m ]
นางแย้ม[nāngyaēm] (n) EN: Glory flower ; Fragrant clerodendrum
ผีเสื้อแสนสวย[phīseūa saēn sūay] (n, exp) EN: Clerodendrum ugandense Prain

CMU Pronouncing Dictionary
erode
erode
eroded
eroded
erodes

Oxford Advanced Learners Dictionary
erode
eroded
erodes

EDICT JP-EN Dictionary
メロディー(P);メロディ[merodei-(P); merodei] (n) (1) melody; (2) chime; (P) #10,405 [Add to Longdo]
ガイドメロディ[gaidomerodei] (n) guide melody (karaoke melody to help the singer hold the tune) [Add to Longdo]
メロディアス[merodeiasu] (n) melodious [Add to Longdo]
臭木[くさぎ;クサギ, kusagi ; kusagi] (n) (uk) harlequin glorybower (species of flowering plant, Clerodendrum trichotomum) [Add to Longdo]
食い込む(P);食込む[くいこむ, kuikomu] (v5m, vi) (1) to eat into; to encroach; to erode; (2) (vulg) to be wedged (a girl), i.e. underwear pulled from the back, driving it between the buttocks; (P) [Add to Longdo]
着信メロディー[ちゃくしんメロディー, chakushin merodei-] (n) ring tone [Add to Longdo]
鞏皮症[きょうひしょう, kyouhishou] (n) scleroderma [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0249 seconds, cache age: 6.419 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม