polished แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


54 ผลลัพธ์ สำหรับ polished  P AA1 L IH0 SH T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -polished-, *polished*, polish, polishe

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
polished(adj) เป็นเงาวาว, Syn. gleaming, glossy, shining
polished(adj) ไม่มีมลทิน, Syn. excellent, flaeless
polished(adj) สละสลวย, See also: ซึ่งขัดเกลาแล้ว
polished(adj) เรียบร้อย, See also: ซึ่งมีมารยาทดี, ซึ่งมีกิริยาดี, ซึ่งได้รับการอบรมมาดี, Syn. courteous, mannerly, respectful

Hope Dictionary
polished ricen. ข้าวสาร, Syn. white rice

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
polished surface dentureฟันปลอมผิวขัดมัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some highly polished jerk is sitting in Bigweld's chair. มีไอ้บ้าที่ตัวขัดมันใสปิ๊ง มานั่งแทนที่คุณบิ๊กเวลด์ Robots (2005)
She's your lab partner, you saved her life, she thinks you're a genius and she had her polished fingernails all over you? เธอเป็น คู่หูที่แย่มาก ในห้องแลป คุณช่วยชีวิตเธอ เธอว่าคุณเป็นคนเก่ง และ เมื่อกี้ เธอเอาเล็บลูบไล้คุณไปจนทั่ว Spider-Man 3 (2007)
Leave your shoes outside the locker, they will be buffed and polished each evening. แล้ววางรองเท้าไว้ด้านนอกนะ เดี๋ยวจะมีคนเอาไปขัดให้ High School Musical 2 (2007)
I'm not quite polished yet, Sire, but I'm a quick learner, I hope. ยังไม่เก่งเท่าไหร่ ฝ่าบาท แต่ข้าเรียนรู้เร็ว คิดว่านะ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Store windows, glass office buildings, polished steel, eyes in the back of your head. ไม่ว่าหน้าต่างร้านค้า, กระจกจากตึกสำนักงาน\ เงาสะท้อนจากเหล็ก เป็นเหมือนตาข้างหลัง Bangkok Dangerous (2008)
He once ate an answering machine. Just polished it off. มันยังเคยกินเครื่องตอบคำถามเลย กินซะเรียบ Marley & Me (2008)
It was shining like polished aluminum, or polished metal Yes มันเป็นเงามันแวบเหมือนกับอลูมิเนียมขัดเงา หรือโลหะขัดมัน ใช่ครับ The Fourth Kind (2009)
Some people like to look good for their funeral. But it's not them. It's just a shell, polished and painted. แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเค้า มันก็แค่เปลือกนอก, ถูกขัดแล้วก็ทาสี Cold Comfort (2009)
He's even more polished than when he was with Rising Star. ดูเหมือนว่าจะเก่งขึ้นหลังจากที่อยู่กับวงไรซ์ซิ่งสตาร์นะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
But I really need the polished door handles. แต่ฉันจะเอา มือจับประตูแบบขัดเงา Showmance (2009)
We've polished them, like, three times already. - ขัดเงาไปสัก 3 รอบแล้วมั้ง Acafellas (2009)
My action style is more polished than flashy. แอคชั่นสไตล์ผมมันสวยงามมากกว่าฉาบฉวย Episode #1.4 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
polishedHis assistant polished his shoes.
polishedI polished for all I was worth. The trouble is that my stock of low-grade gems was surprisingly low.
polishedI polished up the floor and furniture.
polishedJane could not believe it when her date polished off an entire chocolate cake.
polishedMy brother polished the silver.
polishedMy father polished his car till it shone.
polishedShe is a polished lady.
polishedWhen did the Japanese start eating polished rice?
polishedYou say you had a nibble, it looked to me like you'd polished it off.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
มันปลาบ(adj) shiny, See also: polished, bright, burnished, varnished, glossy, lustrous, Syn. มันแผลบ, มันเงา, เป็นเงาวับ, เงาวับ, Ant. ด้าน, Example: พ่อเดินเข้าไปในพื้นห้องที่มันปลาบนั้น
มันปลาบ(adj) shiny, See also: polished, bright, burnished, varnished, glossy, lustrous, Syn. มันแผลบ, มันเงา, เป็นเงาวับ, เงาวับ, Ant. ด้าน, Example: พ่อเดินเข้าไปในพื้นห้องที่มันปลาบนั้น
หินขัด(n) polished stone, Example: บ้านสมัยใหม่มักปูพื้นด้วยหินขัด

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
หินขัด[hin khat] (n, exp) EN: polished stone  FR: pierre polie [ f ]
ข้าวกล้อง[khāo klǿng] (n, exp) EN: brown rice ; milled rice imperfectly cleaned ; unpolished rice ; half milled rice ; husked rice
ข้าวซ้อมมือ[khāosom meū] (n, exp) EN: coarse rice ; half-polished rice
ขลับ[khlap] (adj) EN: highly polished ; shiny ; slick ; glossy ; lustrous ; sleek  FR: brillant ; lumineux ; lustré
เครื่องทองลงหิน[khreūangthøng longhin] (n, exp) EN: polished brassware
เหลือบ[leūap] (adj) EN: glassy ; sleek ; glossy ; polished ; glassy bluish
ลงหิน[longhin] (n) EN: stone-polished metal bowl ; polished brass bowl
มัน[man] (adj) EN: glossy ; shiny ; polished  FR: brillant ; luisant ; reluisant
เงาวับ[ngaowap] (adj) EN: shiny ; lustrous ; glossy ; sleek ; polished

CMU Pronouncing Dictionary
POLISHED P AA1 L IH0 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary
polished (v) pˈɒlɪʃt (p o1 l i sh t)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
糯米[nuò mǐ, ㄋㄨㄛˋ ㄇㄧˇ,  ] polished glutinous rice #12,697 [Add to Longdo]
[bài, ㄅㄞˋ, ] polished rice #659,185 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Kristallspiegelglas { n }polished plate glass [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[ふ, fu] (adj-no, adj-na, n, n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生, 生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P) #547 [Add to Longdo]
野性[やせい, yasei] (n, adj-no) wildness (plants, animals, etc.); uncouth; rough; unpolished; (P) #19,301 [Add to Longdo]
滑稽洒脱[こっけいしゃだつ, kokkeishadatsu] (n, adj-na) smooth-talking and polished; witty; free, easy, and urbane [Add to Longdo]
技巧的[ぎこうてき, gikouteki] (adj-na) technically accomplished; technical; polished [Add to Longdo]
空也餅[くうやもち, kuuyamochi] (n) (See 餅・もち, 餡) chunky mochi made with half-polished rice, stuffed with red bean paste [Add to Longdo]
軽妙洒脱[けいみょうしゃだつ, keimyoushadatsu] (adj-na, n) witty; smart and polished [Add to Longdo]
玄麦[げんばく, genbaku] (n) unpolished wheat or barley [Add to Longdo]
玄米[げんまい, genmai] (n) unpolished rice; unmilled rice; brown rice; (P) [Add to Longdo]
硬い(P);固い(P);堅い(P);緊い(iK)[かたい, katai] (adj-i) (1) (esp. 固い & 堅い for wood, 硬い for metal and stone) hard; solid; tough; (2) stiff; tight; wooden; unpolished (e.g. writing); (3) strong; firm (not viscous or easily moved); (4) safe; steady; honest; steadfast; (5) obstinate; stubborn; (6) (ant [Add to Longdo]
黒酢[くろず, kurozu] (n) (1) black vinegar, usu. produced from unpolished rice; (2) charred kelp or shiitake mushrooms ground and mixed with vinegar, used to dress raw fish and vegetables [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.5522 seconds, cache age: 7.653 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม