glossy แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


51 ผลลัพธ์ สำหรับ glossy
ภาษา
/G L AO1 S IY0/
หรือค้นหา: -glossy-, *glossy*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
glossy(adj) ซึ่งเป็นมันวาว, See also: ซึ่งเป็นเงามัน, Syn. shiny
glossy(n) กระดาษอัดรูปถ่ายที่มีผิวมันเงา

Hope Dictionary
glossy(กลอส'ซี) adj. เป็นเงามันหรือวาว, แสงเหลือบ, หน้าเนื้อใจเสือ, ดูเหมือนว่าถูกต้องแต่ความจริงไม่ใช่., See also: glossily adv. glossiness n., Syn. reflecting, shining

Nontri Dictionary
glossy(adj) เป็นมัน, ขึ้นเงา, เป็นเงาวาว

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
glossy tongueลิ้นเลี่ยนมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Next up, we have a very much sought-after affair seen in very, very glossy magazines. รายการต่อไป เสื้อขนสัตว์สวยบาดตา ได้ลงหนังสือมาหลายเล่มแล้ว RocknRolla (2008)
He or she or whomever will not only get an 8 X 10 glossy photo right beside Moses Finkelstein, EMPLOYEE OF THE MONTH YOUR NAME HERE the CEO and founder of Buy More,  เขาหรือเธอ หรือจะเป็นอะไรก็ตาม ไม่เพียงแต่จะได้มี รูปอัดมันขนาด 8x10 Chuck Versus the Sensei (2008)
You were trouble ever since you came to work for me with your glossy smile and those annoying little hats. นายมันตัวปัญหาตั้งแต่เริ่มมาทำงานให้ฉันแล้ว กับรอยยิ้มแวววาว และหมวกที่น่ารำค่ญพวกนั้น Dentist of Detroit (2011)
The glossy paper gives it a high-end touch, don't you think? Mm! กระดาษมันวาวจะให้ความรู้สึกหรูหราใช่ไหมละ? Never Letting Go (2011)
And with that comes an estrogen-fueled need to page through thick glossy magazines that make me hate my body. และมีที่มา มีเอสโตรเจนเป็นเชื้อเพลิง ทำให้จำเป็น ต้องอ่านนิตยสาร หน้าหนาๆเงาๆ ที่ทำให้ฉันเกลียดร่างกายของฉันเอง The Isolation Permutation (2011)
You know, broken women who want to feel better about their pitiful lives by reading hard luck stories of heartbreak and betrayal spewed across the glossy pages of 25 cent pulp sludge. นายก็รู้ ผู้หญิงอกหัก ที่อยากรู้สึกดีขึ้น จากชีวิตที่ย่ำแย่ก็ด้วยการอ่าน เรื่องราวที่เลวร้ายกว่า มีทั้งอกหักและนอกใจ Predestination (2014)
That guys gonna cover ****** on some big glossy book, no ones even wanna look at mine. ถ้าหมอนั่นออกหนังสือเกี่ยวกับแครินโฮมม์ เล่มใหญ่สี่สี อาบมัน ไม่มีใครอยากอ่านหนังสือพ่อหรอก Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
มันเงา(adj) shiny, See also: glossy, lustrous, sleek, polished, bright, Syn. มันแผลบ, มันปลาบ, Ant. ด้าน, Example: ฉันค่อยๆ เข็นกระเป๋า เพราะกลัวพื้นที่มันเงาจะเป็นรอย
แผล็บ(adj) shiny, See also: glossy, well-polished, Syn. ขึ้นเงา, วาววับ, Example: เขาชักเงาโต๊ะไม้สักเสียมันแผล็บ, Thai Definition: ที่มันเป็นเงา
เหม่ง(adj) bald, See also: glossy, shiny, bright, Syn. เหน่ง, ใส, Example: นกชนิดนี้เป็นนกหัวเหม่งอย่างนกตะกรุม
แผล็บ(adv) shiny, See also: glossy, polished, gleaming, glittering, varnished, well-polished, Syn. วาววับ, เป็นเงา, เงา, Example: เขาชักเงาโต๊ะไม้สักเสียมันแผล็บ, Thai Definition: อย่างมันเป็นเงา, อย่างขึ้นเงา

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ดำขลับ[dam khlap] (x) EN: raven ; shining black ; glossy black  FR: noir brillant ; de jais
ขจี[khajī] (adj) EN: verdant ; glossy and green ; dripping green ; shinny green ; verduous  FR: vert clair ; verdâtre ; verdoyant
ขลับ[khlap] (adj) EN: highly polished ; shiny ; slick ; glossy ; lustrous ; sleek  FR: brillant ; lumineux ; lustré
เหลือบ[leūap] (adj) EN: glassy ; sleek ; glossy ; polished ; glassy bluish
เลี่ยน[līen] (adj) EN: glossy ; smooth  FR: lisse ; poli
มัน[man] (adj) EN: glossy ; shiny ; polished  FR: brillant ; luisant ; reluisant
เงาวับ[ngaowap] (adj) EN: shiny ; lustrous ; glossy ; sleek ; polished
นกแอ่นท้องขาว[nok aen thøng khāo] (n, exp) EN: Glossy Swiftlet ; White-bellied Swiftlet  FR: Salangane soyeuse [ f ] ; Martinet soyeux [ m ]
นกช้อนหอยดำเหลือบ[nok chønhøi dam leūap] (n, exp) EN: Glossy Ibis  FR: Ibis falcinelle [ m ] ; Ibis luisant [ m ] ; Ibis vert [ m ] ; Falcinelle éclatant [ m ]
นกเอี้ยงดำปักษ์ใต้[nok īeng dam pak tāi] (n, exp) EN: Asian Glossy Starling ; Philippine Glossy Starling  FR: Stourne bronzé [ m ] ; Stourne métallique [ m ] ; Étourneau malais [ m ] ; Étourneau luisant [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
glossy

Oxford Advanced Learners Dictionary
glossy

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
光滑[guāng hua, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄚ˙,  ] glossy; sleek; smooth #9,525 [Add to Longdo]
油黑[yóu hēi, ㄧㄡˊ ㄏㄟ,  ] glossy black #112,278 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Glanzlicht { n }glossy highlight; specular highlight [Add to Longdo]
Glanzpapier { n }glossy paper [Add to Longdo]
Hochglanzbild { n }; Hochglanzfotoglossy print [Add to Longdo]
Hochglanzbroschüre { f }glossy brochure [Add to Longdo]
Kunstdruckpapier { n }glossy paper [Add to Longdo]
glänzend; glatt { adj } | glänzender; glatter | am glänzendsten; am glattestenglossy | glossier | glossiest [Add to Longdo]
Sichler { m } [ ornith. ]Glossy Ibis (Plegadis falcinellus) [Add to Longdo]
Braunsichler { m } [ ornith. ]Glossy Ibis [Add to Longdo]
Braunkopfkakadu { m } [ ornith. ]Glossy Cockatoo [Add to Longdo]
Trauerameisenwürger { m } [ ornith. ]Glossy Antshrike [Add to Longdo]
Stahlhakenschnabel { m } [ ornith. ]Glossy Flowerpiercer [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
光沢[こうたく, koutaku] (n) brilliance; polish; lustre; luster; glossy finish (of photographs); (P) #18,579 [Add to Longdo]
アダルトグラフィック;アダルト・グラフィック[adarutogurafikku ; adaruto . gurafikku] (n) glossy sex magazine (wasei [Add to Longdo]
グロッシー[gurosshi-] (n) glossy [Add to Longdo]
渥然[あくぜん, akuzen] (adj-t, adv-to) glossy [Add to Longdo]
烏の濡れ羽色;からすの濡れ羽色[からすのぬればいろ, karasunonurebairo] (n) glossy black (hair) (lit [Add to Longdo]
烏羽色[からすばいろ, karasubairo] (n) glossy black [Add to Longdo]
艶々(P);艶艶[つやつや, tsuyatsuya] (adv, n) glossy; bright; slick; (P) [Add to Longdo]
艶々しい;艶艶しい[つやつやしい, tsuyatsuyashii] (adj-i) glossy [Add to Longdo]
艶やか;艷やか[つややか;あでやか, tsuyayaka ; adeyaka] (adj-na) glossy; beautiful; bewitching; fascinatingly elegant [Add to Longdo]
艶艶した;艶々した[つやつやした, tsuyatsuyashita] (adj-f) (uk) bright; glossy [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.036 seconds, cache age: 5.981 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม