*felon* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


119 ผลลัพธ์ สำหรับ *felon*
ภาษา
/F EH1 L AH0 N/
หรือค้นหา: felon, -felon-

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
felon(n) อาชญากร, See also: คนร้าย, ผู้กระทำผิด, Syn. criminal, outlaw
felony(n) อาชญากรรม, See also: การฆาตกรรม, การข่มขืนกระทำชำเรา, การกระทำผิด, Syn. crime, misdeed, misbehavior, Ant. good, virtue
felonry(n) กลุ่มผู้กระทำความผิดทางอาญา, See also: กลุ่มอาชญากร
lifelong(adj) ตลอดชีวิต, Syn. lifetime, livelong
felonious(adj) เกี่ยวกับความชั่วร้าย, See also: เกี่ยวกับอาชญากรรมที่รุนแรง, Syn. illegal, criminal, Ant. lawful, legal

Hope Dictionary
felon(เฟล'เลิน) n. ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรง, คนชั่วช้า., ฝีตะมอย, ฝีที่ปลายนิ้ว adj. ร้ายกาจ, โหดร้าย, ทรยศ, Syn. criminal, culprit
felonious(ฟะโล'เนียส) adj. เกี่ยวกับความผิดอาญาร้ายแรง, ร้ายกาจ, โหดร้าย, ชั่วช้า, See also: feloniously adv. feloniousness n., Syn. malicious, wicked
felonry(เฟล'เลินรี) n. ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรงทั้งหลาย
felony(เฟล'เลินนี) n. ความผิดอาญาร้ายแรง (เช่นฆาตกรรม-วางเพลิง-ข่มขืนกระทำ ชำเรา)
lifelong(ไลฟฺ'ลอง) adj. ตลอดชีวิต, ชั่วชีวิต

Nontri Dictionary
felon(adj) ชั่วร้าย, ร้ายกาจ, เลว, โหดร้าย, ร้ายแรง
felon(n) ผู้กระทำผิดกฎหมาย, ผู้ทำผิดทางอาญา, คนชั่วร้าย
felonious(adj) เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, ร้ายกาจ, เกี่ยวกับความผิดทางอาญา
felony(n) อาชญากรรม, ความผิดทางอาญา
lifelong(adj) ตลอดชีวิต, ตลอดชีพ, ชั่วชีวิต

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
felon; whitlowตะมอย [ มีความหมายเหมือนกับ abscess, pulp; abscess, pulpal ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treason-felonyความผิดฐานกบฏ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
whitlow; felonตะมอย [ มีความหมายเหมือนกับ abscess, pulp; abscess, pulpal ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Felonปลายนิ้ว, ตะมอย [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are convicted felons. คุณจะตัดสินอาชญากร The Shawshank Redemption (1994)
$400 million just to lock up illegal immigrant criminals... who only got into this country because the ins decided... it's not worth the effort to screen for convicted felons. สีร้อยล้านที่ใช้เพื่อกักขังพวกต่างด้าว/ที่ก่อกาชญากรรม... พวกที่แค่เข้ามาในประเทศ / เพราะ INS เป็นผู้ตัดสินใจ... มันไม่คุ้มกับความพยายามที่จะ / ดูแลพวกนักโทษพวกนั้นเลย American History X (1998)
The guy's a multiple felon by his own admission. ไอบ้านั่นก็เลยก่ออาชญากรรม/โดยใช้สิทธิของตัวเอง American History X (1998)
Don't you look like a walking felony? คุณจะดูเหมือนสาวยั่วสวาทไปหน่อยมั้ยเนี่ย Legally Blonde (2001)
Stop this felonious and unlawful act, or I shall have to use force. หยุดการกระทำที่ร้ายแรงและ ฝ่าฝืนกฏหมายนี่ซะ... ไม่เช่นนั้นจะใช้กำลัง Inspector Gadget 2 (2003)
Stop this felonious and unlawful act, or I shall have to use force. หยุดการกระทำที่ร้ายแรงและ ฝ่าฝืนกฏหมายนี่ซะ... ไม่เช่นนั้นจะใช้กำลัง Inspector Gadget 2 (2003)
Stop this felonious and unlawful act, or I shall have to use force. หยุดการกระทำที่ร้ายแรงและ ฝ่าฝืนกฏหมายนี่ซะ... ไม่เช่นนั้นจะใช้กำลัง Inspector Gadget 2 (2003)
Stop this felonious and unlawful act, or I shall have to use force. หยุดการกระทำที่ร้ายแรงและ ฝ่าฝืนกฏหมายนี่ซะ... ไม่เช่นนั้นจะใช้กำลัง Inspector Gadget 2 (2003)
Now stop this felonious and unlawful act, or I shall have to use force. คราวนี้หยุดการกระทำที่ร้ายแรงและ ฝ่าฝืนกฏหมายนี่ซะ... ไม่เช่นนั้นจะใช้กำลัง Inspector Gadget 2 (2003)
Peter is nothing if not responsible. It's not Iike he's gonna hire a convicted felon. ฟังนะ ปีเตอร์ก็มีความรับผิดชอบ ไม่จ้างขี้คุกที่ไหนหรอกน่า Bringing Down the House (2003)
- She's a felon. - เธอเป็นคนร้ายนะ Bringing Down the House (2003)
- Convicted felon's honour? - ด้วยเกียรติคนผ่านคุกตะรางนะ Bringing Down the House (2003)
- Innocent convicted felon's honour. - ด้วยเกียรติคนผ่านคุกตะรางผู้บริสุทธิ์ Bringing Down the House (2003)
Someone has seen family members of the felon entering this house Someone has seen family members of the felon entering this house The Great Jang-Geum (2003)
Family members of the felon, come out right now! Family members of the felon, come out right now! The Great Jang-Geum (2003)
That's reckless endangerment, which incidentally is a felony. นั่นเป็นการกระทำที่ประมาท และผิดกฏหมาย Crash (2004)
Twenty-something years old and already three felonies. อายุ 20 กว่า แต่ทำการผิกกฏหมายมาแล้ว 3 ครั้ง Crash (2004)
If I touch that floor, it's a felony. ถ้าหากผมสัมผัสกับพื้นบ้าน ข้อหาจะร้ายแรงมาก Mr. Monk and the Game Show (2004)
Oh, God, David, the felonies just keep piling' up! - โธ่ เดวิด - เพิ่มข้อหาไปเรื่อยเลยนะแก Just Like Heaven (2005)
The man's a five-time felon, all right? หมอนี่โดนจับมา5ครั้งแล้วนะ Allen (2005)
I sent Hae Mo-Su away, who was my lifelong friend ข้าทำให้แฮโมซู ผู้ที่เป็นเสมือนเพื่อนตายของข้าต้องตาย Episode #1.43 (2006)
Oh, hardly, no. He was a lifelong pagan.. ไม่ใช่เลย ตลอดชีวิตพระองค์เป็นเพเกิน The Da Vinci Code (2006)
So Constantine may have been a lifelong pagan.. จักรพรรดิ คอนสแตนตินอาจจะนับถือเพเกินมาตลอดชีวิต The Da Vinci Code (2006)
[ Laughs ] Well, besides the fact that I tore my dress... nearly choked to death and the felony charges, no. คือนอกจากเรื่องที่ชุดฉันขาด เกือบสำลักตาย และติดคุก ไม่มีมั้ง Just My Luck (2006)
We share a fence with and end up lifelong friends. ที่เราใช้รั้วร่วมกัน แล้วกลายเป็นเพื่อนกันนาน Art Isn't Easy (2007)
You got in the face of a drug dealer before the police had arri-- you got in the face of a known felon while his 1-year-old child was still in the room? เธอเจอพ่อค้ายาก่อนที่ตำรวจจะมา เธอเจอหน้าคนที่ทำผิดอย่างร้ายแรงที่รู้อยู่แล้ว ขณะที่เขาแค่ขวบเดียวต้องมานอนแน่นิ่งอยู่ในห้องนี้ Love/Addiction (2007)
I'm a, uh, lifelong birdwatcher. ผมเป็น, อืม, ตลอดชีวิต ผมศึกษาดูนก Kung Fu Fighting (2007)
YOU A WANTED FELON. CINDERELLA CAN'T GO TO NO BALL. คุณก็ต้องใช้นางฟ้า \ ไม่งั้นซินเดอร์เลล่าก็ไปงานเต้นรำไม่ได้ Betty's Wait Problem (2007)
We've attached these names to our temporary felony want,  เราใส่ชื่อพวกนี้ไปกับรายชื่อผู้ถูกต้องการตัวในคดีร้ายแรง There's Something About Harry (2007)
With felons in the criminal database, all reported missing. ข้อมูลผู้กระทำผิดคดีร้ายแรงแล้ว ทุกคนถูกแจ้งว่าหายตัวไปทั้งสิ้น There's Something About Harry (2007)
This man is a felon with a body count. He brought it on himself. หมอนี่ฆ่าคนตายหลายศพ เขารนหาที่เอง There's Something About Harry (2007)
13 of those have felony records. 13 ศพในนั้นมีประวัติคดีร้ายแรง See-Through (2007)
This is such a felony, what you're doing. ทำแบบนี้จะผิดข้อหาร้ายแรงนะ Transformers (2007)
No felony convictions. ไม่ได้มีโทษทางอาชญากรรม In the Valley of Elah (2007)
Look, Kale, I'm sorry you're a felon, but this is not a vacation. ฟังนะเคล แม่รู้ว่าลูกโดนโทษอยู่ แต่นี่ไม่ใช่การพักร้อน Disturbia (2007)
I told you, this is not a lifelong commitment. Okay? ฉันบอกเธอแล้ว มันไม่ใช่งานระยะยาวหรอก The Nanny Diaries (2007)
Honey, two minutes is being late, but an hour is approaching a felony. ตัวเอง สองนาทีนี่ช้านะ แต่ถ้าชั่วโมงนึงนี่ร้ายแรงเลยหละ High School Musical 2 (2007)
YES, AND I'M A CONVICTED FELON STILL ON PROBATION. ใช่ ชั้นเคยติดคุกมาก่อนและก็ยังอยู่ในช่วงรอลงอาญา Mother Said (2008)
Hey, I know you don't know me would you be interested in a felony quantity of methamphetamine?" แต่คุณสนใจยาไอซ์คุณภาพชั้นเลิศไหม แบบนี้นะเหรอ Crazy Handful of Nothin' (2008)
It also means you made a lifelong covenant. มันหมายความว่านายทำพันธสัญญานิรันดร์ Fireproof (2008)
It is a lifelong journey that draws his heart ever closer to hers." มันเป็นการเดินทางตลอดชีวิตที่จะทำให้ใจเขาเข้าใกล้ใจเธอ Fireproof (2008)
In choosing how to react to this situation your lifelong instincts will tell you to do one thing but I implore you to do the opposite. ในการเลือกจะทำตัวเช่นไรในสถานการณ์แบบนี้ สัญชาติญาณที่ต้องการจะมีชีวิตยืนยาวต่อไป จะบอกให้คุณทำสิ่งหนึ่ง แต่ผมอ้อนวอนให้คุณทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม Saw V (2008)
For EPA violations, felony larceny, maybe, but not for murder. สำหรับข้อหาอื่นที่ไม่ใช่ฆาตกรรม Page Turner (2008)
Does it involve charging me with a felony? มันเกี่ยวกับการจับผมคดีอาญารึเปล่า? Finding Freebo (2008)
It would knock down my felony possession มันจะช่วยให้ผมไม่มีคดีติดตัว The Damage a Man Can Do (2008)
A few drug-related felonies before that. ข้อหายาเสพติดนิดหน่อยก่อนหน้านั้น The Arrival (2008)
That fun turned into a felony. ความสนุกเปลี่ยนเป็นอาชญากรรมแล้ว Bombshell (2008)
That means we've got you for felony murder. นั่นหมายความว่าเราจับคุณ ในข้อหากระทำอาชญากรรม Resurrection (2008)
I-i'm a felon who can't hold on to a job. ตอนนี้ผมเป็นไอ้ขี้คุกไม่มีงานทำ Back in Business (2008)
Because no one will hire a felon? เพราะไม่มีใครนะสิ ที่อยากจ้างคนขี้คุก Mirror, Mirror (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
felonLifelong education means perpetual retraining.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ผู้กระทำผิด(n) culprit, See also: offender, criminal, wrongdoer, transgressor, felon, Example: เขาจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลไปได้แน่นอน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ปฏิบัติไม่ตรงกับความจริงหรือที่กําหนดนิยมไว้อย่างถูกต้อง
ผู้ร้าย(n) criminal, See also: lawbreaker, offender, malefactor, culprit, crook, felon, Syn. อาชญากร, โจร, คนร้าย, มิจฉาชีพ, Ant. ตำรวจ, Example: หน้าที่ของตำรวจคืออยู่เวรยามตามหน้าที่ จับผู้ร้าย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ลักขโมยหรือปล้นทรัพย์สินผู้อื่น
อาชญากร(n) criminal, See also: felon, offender, crook, malefactor, Syn. ผู้ร้าย, ผู้กระทำผิดกฎหมาย, Example: บุคคลที่มีบุคลิกภาพ ฉุนเฉียว ดุเดือด อาจจะหาทางออกด้วยการเกเร และเป็นอาชญากร, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ก่ออาชญากรรม, ผู้กระทำความผิดที่เป็นคดีอาญา
ตลอดชีพ(adv) lifelong, See also: through one's life, in one's whole life, all one's life, Syn. ตลอดชีวิต, Example: แม้เขาไม่ร่ำรวยแต่เขารู้สึกภาคภูมิใจที่เขาทำงานด้วยความซื่อสัตย์มาตลอดชีพ, Thai Definition: ระยะเวลาทั้งหมดของการมีชีวิตอยู่

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาชญากรรม[ātyākam = ātchayākam] (n) EN: crime ; penal offense ; felony  FR: crime [ m ] ; forfait [ m ]
พยายามตลอดชีวิต[phayāyām taløt chīwit] (v, exp) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle  FR: lutter toute la vie durant
ผู้ร้าย[phūrāi] (n) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain  FR: criminel [ m ] ; délinquant [ m ] ; malfaiteur [ m ] ; bandit [ m ] ; vaurien [ m ] (vx)
ตลอดชีพ[taløt chīp] (adv) EN: lifelong ; through one's life ; in one's whole life ; all one's life ; at vitam  FR: toute la vie
ตะมอย[tamøi] (n) EN: whitlow ; felon  FR: panaris [ m ]
ต่อสู้ไปตลอดชีวิต[tøsū pai taløt chīwit] (v, exp) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle

CMU Pronouncing Dictionary
FELON
FELONS
FELONY
FELONIES
LIFELONG
FELONIOUS

Oxford Advanced Learners Dictionary
felon
felons
felony
felonies
lifelong
felonious

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
终身[zhōng shēn, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ,   /  ] lifelong #6,741 [Add to Longdo]
一世[yī shì, ㄧ ㄕˋ,  ] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings) #11,071 [Add to Longdo]
重犯[zhòng fàn, ㄓㄨㄥˋ ㄈㄢˋ,  ] serious criminal; felon #39,804 [Add to Longdo]
重罪[zhòng zuì, ㄓㄨㄥˋ ㄗㄨㄟˋ,  ] serious crime; felony #45,791 [Add to Longdo]
终身大事[zhōng shēn dà shì, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ ㄉㄚˋ ㄕˋ,     /    ] major turning point of lifelong import (esp. marriage) #49,059 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Kapitalverbrechen { n }; Verbrechen { n } | Kapitalverbrechen { pl }; Verbrechen { pl }felony | felonies [Add to Longdo]
Schwerverbrecher { m } | Schwerverbrecher { pl }felon | felons [Add to Longdo]
Verbrecher { m } | Verbrecher { pl }felon | felons [Add to Longdo]
lebenslang { adj }lifelong; for life [Add to Longdo]
lebenslanges Lernenlifelong learning [Add to Longdo]
lebenslänglich { adj }lifelong; for life [Add to Longdo]
verbrecherisch { adj }felonious [Add to Longdo]
verbrecherisch { adv }feloniously [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
一生不犯[いっしょうふぼん, isshoufubon] (n) (strict) observance of the Buddhist precept of lifelong celibacy [Add to Longdo]
終生;終世[しゅうせい, shuusei] (n-adv, n-t) all one's life; lifelong [Add to Longdo]
重罪[じゅうざい, juuzai] (n, adj-no) felony; serious crime [Add to Longdo]
重大犯罪[じゅうだいはんざい, juudaihanzai] (n) (See 重犯) serious crime; felony [Add to Longdo]
重犯[じゅうはん;じゅうぼん;ちょうはん, juuhan ; juubon ; chouhan] (n, vs) (1) felony; major offence; (2) felon; old offender [Add to Longdo]
重犯罪[じゅうはんざい, juuhanzai] (n) felony; serious crime [Add to Longdo]
生き別れ[いきわかれ, ikiwakare] (n) lifelong separation [Add to Longdo]
生涯学習[しょうがいがくしゅう, shougaigakushuu] (n) lifelong learning [Add to Longdo]
生涯教育[しょうがいきょういく, shougaikyouiku] (n) lifelong education; continuing education; further education; (P) [Add to Longdo]
生別[せいべつ, seibetsu] (n, vs) lifelong separation [Add to Longdo]
日本的経営[にほんてきけいえい, nihontekikeiei] (n) Japanese-style business management; adoption of Japanese business practices (such as lifelong employment, seniority-based promotions, etc.) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0352 seconds, cache age: 17.53 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม