crime แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


98 ผลลัพธ์ สำหรับ crime  K R AY1 M
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -crime-, *crime*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
crime of passion(n) อาชญากรรมที่มีต้นเหตุจากความรักความหึงหวง
war crimeอาชญากรรมสงคราม
cyber crime(n) [ cybercrime; cyber-crime; computer crime ] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
crime(n) การกระทำที่ผิดศีลธรรม
crime(n) อาชญากรรม, Syn. offense, outrage, violation

Hope Dictionary
crime(ไครมฺ) n. อาชญากรรม, การกระทำอาชญากรรมและผู้กระทำ, ความผิดร้ายแรง, บาป, การกระทำที่โง่ไร้ความสำนึกหรือน่าอับอาย, Syn. offense, tort, violation
computer crimeอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หมายถึง อาชญากรรมหรือความผิดที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น การแก้ไขตัวเลขในบัญชีเงินฝากของลูกค้า จนทำให้สามารถขโมย หรือยักย้ายถ่ายเทเงินออกไปได้ หรือการแอบเข้าไปดูและแก้ไขคะแนนสอบ เป็นต้น
petty crimesn. ความผิดลหุโทษ, ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ -Phr. (petty jury คณะลูกขุน (มักประกอบด้วย12คน), See also: petty juror n., Syn. petit jury

Nontri Dictionary
crime(n) คดีอาญา, อาชญากรรม, ความผิดทางอาญา

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
crimeอาชญากรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
crimeอาชญากรรม, ความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crime, infamousอาชญากรรมที่น่าอับอาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
crime, warอาชญากรรมสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
crimen laesae majestatis (L.)ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ [ ดู l่se majesté; leze majesty ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Crimeอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Crimeอาชญากรรม [การแพทย์]
Crime against humanityอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ [TU Subject Heading]
Crime and ageอาชญากรรมกับอายุ [TU Subject Heading]
Crime and the pressอาชญากรรมกับหนังสือพิมพ์ [TU Subject Heading]
Crime in mass mediaอาชญากรรมในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Crime Investigationการตรวจพิสูจน์อาชญากรรม [การแพทย์]
Crime on televisionอาชญากรรมในโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Crime preventionการป้องกันอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Crime prevention and architectural designการป้องกันอาชญากรรมกับการออกแบบสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.... ...เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Of all these crimes the accused has made a full spontaneous confession. ความผิดทั้งหลายนี้ จำเลยยอมรับสารภาพหมดแต่โดยดี The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I'm telling you, the crime rate in New York will kill you. ผมจะบอกให้ อาชญากรรมในนิวยอร์คจะฆ่าคุณ Jaws (1975)
Table Man. He solves crimes at dinner for four. "มนุษย์โต๊ะ ปราบอาชญากรรม ที่โต๊ะอาหาร 4 คน" Punchline (1988)
So you don't feel responsible for crimes of the rape and murder? คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความผิด ฐานข่มขืนและฆาตกรรม Casualties of War (1989)
With complaints ranging from purse-snatching to breaking and entering police switchboards have been swamped with the angry voices of more and more citizens who have fallen prey to the recent surge of crime that continues to plague the city. กับข้อร้องเรียนตั้งแต่กระเป๋าขโมย ... ... ที่จะทำลายและเข้า ... ... switchboards ตำรวจได้รับการล้นมือ ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Unfortunately, the police are the only ones available to combat what some are already dubbing "the silent crime wave. " แต่น่าเสียดายที่ตำรวจเป็นคนเดียวที่มีอยู่ ... ... การต่อสู้กับสิ่งที่บางคนอยู่แล้วขัด "คลื่นอาชญากรรมเงียบ". Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
- You know why crimes have been escalating. - Guys, look. - คุณรู้ไหมว่าทำไมอาชญากรรมได้รับเพิ่มขึ้น Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Yeah, I know it sounds like a funky club for podiatrists but I've been speaking with Japanese- Americans in the past few days who say that our crime wave is reminiscent of a secret band of ninja thieves who once operated in Japan. ใช่ฉันรู้ว่ามันเสียงเหมือนสโมสรขี้ขลาดสำหรับเท้า ... ... แต่ฉันได้รับการพูดคุยกับ Japanese - ชาวอเมริกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
He alone has challenged those who have linked organized crime with legitimate business throughout our state. เพื่อต้านบุคคลที่กระทำอาชญากรรม โดยเอาธุรกิจสุจริตบังหน็าทั่วประเทศ The Bodyguard (1992)
Having a bloody shit. No crime in that, is there? ก็ฉันขี้อยู่อ่ะ มันผิดตรงไหน? The Cement Garden (1993)
In my view, your crime is such that... life shall mean life. ในมุมมอง, อาชญากรรมของคุณของฉัน เป็นเช่นนั้น ... ชีวิตหมายถึงชีวิต In the Name of the Father (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crimeA detective arrived upon the scene of the crime.
crimeAll were imprisoned by the Allies after the war and later sentenced to death or given long prison terms for war crimes.
crimeBill was innocent of the crime.
crimeCommit one crime after another.
crimeCrime does not pay.
crimeCrime doesn't pay.
crimeCrime has often been related to poverty.
crimeCrime is certainly on the increase in many of our big cities.
crimeCrime is on the increase.
crimeCrimes sometimes result from ignorance of the law.
crimeDo you mean to charge me with the crime?
crimeDo you think the accused is really guilty of the crime?

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อาชญากรรม(n) crime, Example: อาชญากรอาชีพเป็นพวกที่ถือว่า อาชญากรรมคืออาชีพของเขา พอใจที่มีรายได้จากการประกอบอาชญากรรม, Thai Definition: การกระทำความผิดทางอาญา
บาป(n) crime, See also: wrong-doing, badness, Syn. ิกาทำบาป, Ant. บุญ, Example: การฆ่าตัวตายเป็นบาปอย่างสูง เพราะนอกจากทำร้ายตัวเองแล้ว ยังทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ด้วย, Thai Definition: ความชั่วร้ายเลวทราม, ความมัวหมอง, ความไม่บริสุทธิ์
กองปราบ(n) Crime Suppression Department, Example: ตำรวจกองปราบมีมาตรการเข้มงวดขึ้น, Count Unit: กอง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาชญากรรม[ātyākam = ātchayākam] (n) EN: crime ; penal offense ; felony  FR: crime [ m ] ; forfait [ m ]
อาชญากรรมสงคราม[ātyākam songkhrām = ātchayākam songkhrām] (n, exp) EN: war crime  FR: crime de guerre [ m ]
ฟ้องเท็จ[føng thet] (x) EN: false accusation of crime
การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ[kān min Phraboromdēchānuphāp] (n, exp) EN: lèse majesté ; lese-majesty  FR: crime de lèse-majesté [ m ]
การพรางคดี[kān phrāng khadī] (n, exp) EN: suppressing evidence of a crime
การยุยงให้กระทำผิด[kān yuyong hai kratham phit] (n, exp) EN: instigation to commit a crime
กองปราบ[køng prāp] (n, exp) EN: Crime Suppression Department
กระทำความผิด[kratham khwāmphit] (v, exp) EN: commit an offence ; perpetrate a crime  FR: commettre un crime
พรางคดี[phrāng khadī] (v, exp) EN: suppress evidence of a crime
ประกอบอาชญากรรม[prakøp ātyākam = prakøp ātchayākam] (v, exp) EN: commit a crime

CMU Pronouncing Dictionary
CRIME K R AY1 M
CRIMEA K R AY0 M IY1 AH0
CRIMES K R AY1 M Z
CRIME'S K R AY1 M Z
CRIMEAN K R IH0 M IY1 N
CRIMEAN K R AY2 M IY1 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary
crime (v) krˈaɪm (k r ai1 m)
Crimea (n) kraɪmˈiːə (k r ai m ii1 @)
crimed (v) krˈaɪmd (k r ai1 m d)
crimes (v) krˈaɪmz (k r ai1 m z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
罪行[zuì xíng, ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˊ,  ] crime; offense #8,420 [Add to Longdo]
克里米亚[Kè lǐ mǐ yà, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄇㄧˇ ㄧㄚˋ,     /    ] Crimea #79,888 [Add to Longdo]
克里木[Kè lǐ mù, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄇㄨˋ,   ] Crimea; the Crimean peninsula #120,803 [Add to Longdo]
克里木半岛[Kè lǐ mù bàn dǎo, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄇㄨˋ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ,      /     ] Crimea; the Crimean peninsula #381,168 [Add to Longdo]
公共安全罪[gōng gòng ān quán zuì, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄗㄨㄟˋ,     ] crime against public order [Add to Longdo]
反人类罪[fǎn rén lèi zuì, ㄈㄢˇ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄗㄨㄟˋ,     /    ] crimes against humanity [Add to Longdo]
煽动颠覆国家罪[shān dòng diān fù guó jiā zuì, ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄗㄨㄟˋ,        /       ] crime of conspiring to overthrow the state [Add to Longdo]
罪与罚[Zuì yǔ fá, ㄗㄨㄟˋ ㄩˇ ㄈㄚˊ,    /   ] Crime and Punishment by Dostoevsky 陀思妥耶夫斯基 [Add to Longdo]
颠覆罪[diān fù zuì, ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄗㄨㄟˋ,    /   ] crime of conspiring to overthrow the state [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Kriminalfilm { m }crime thriller; crime movie [ Am. ]; crime film [Add to Longdo]
Kriminalität { f } | organisierte Kriminalität { f }crime | organized crime [Add to Longdo]
Kriminalität { f }; Kriminalitätsrate { f }crime rate [Add to Longdo]
Kriminalliteratur { f }crime literature [Add to Longdo]
Tatortwagen { m }crime scene unit [Add to Longdo]
Untat { f }; Verbrechen { n } | Untaten { pl }; Verbrechen { pl }crime | crimes [Add to Longdo]
Verbrechen { n } | ein Verbrechen begehencrime | to commit a crime [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล

EDICT JP-EN Dictionary
島(P);嶋[しま, shima] (n) (1) island; (2) (uk) territory (of a prostitute, organized crime gang, etc.); turf; (P) #492 [Add to Longdo]
[やま, yama] (n, ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P) #606 [Add to Longdo]
犯罪[はんざい, hanzai] (n, adj-no) crime; (P) #1,968 [Add to Longdo]
[つみ, tsumi] (adj-na, n) crime; fault; indiscretion; sin; (P) #2,473 [Add to Longdo]
現場[げんば(P);げんじょう, genba (P); genjou] (n, adj-no) (See 現地) actual spot; scene; scene of the crime; (P) #3,017 [Add to Longdo]
[はん, han] (suf) perpetrators of (some) crime; (some type of) crime #5,047 [Add to Longdo]
働く[はたらく, hataraku] (v5k, vi) (1) to work; to labor; to labour; (2) to function; to operate; to be effective; to work (i.e. ... works); to come into play; (3) to commit (e.g. a crime); to perpetrate; to do; to act; to practise; to practice; (4) { ling } to be conjugated; (P) #5,440 [Add to Longdo]
及ぶ[およぶ, oyobu] (v5b, vi) (1) to reach; to amount to; to befall; to happen to; to extend; (2) (See 及ばない) to be up to the task; to come up to; (3) to compare with; to be a match (for); (4) (See 犯罪に及ぶ) to commit (a crime); (5) (See 及ばない) to require (to do) (usu. used in the negative); (P) #6,495 [Add to Longdo]
[やつ(P);しゃつ(ok), yatsu (P); shatsu (ok)] (n) (1) servant (esp. a samurai's attendant); (2) chivalrous man (c. Edo period); (3) (abbr) (See 奴豆腐) cubed tofu (often served cold); (4) (abbr) (See 奴凧) kite shaped like a footman; (5) (abbr) (See 奴頭) Edo-period hairstyle worn by samurai's attendants; (6) enslavement (of a woman; Edo-period punishment for her own or her husband's crime); (pn) (7) (arch) (derog) he; she; him; her #6,984 [Add to Longdo]
探す(P);捜す(P)[さがす, sagasu] (v5s, vt) (1) (esp. 捜す) to search (for something lost); to seek (a suspect in a crime); (2) (esp. 探す) to search (for something desired, needed); to look for; (P) #7,214 [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.5023 seconds, cache age: 5.623 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม