ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

felony

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -felony-, *felony*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
felony(n) อาชญากรรม, See also: การฆาตกรรม, การข่มขืนกระทำชำเรา, การกระทำผิด, Syn. crime, misdeed, misbehavior, Ant. good, virtue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
felony(เฟล'เลินนี) n. ความผิดอาญาร้ายแรง (เช่นฆาตกรรม-วางเพลิง-ข่มขืนกระทำ ชำเรา)

English-Thai: Nontri Dictionary
felony(n) อาชญากรรม, ความผิดทางอาญา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Laughs ] Well, besides the fact that I tore my dress... nearly choked to death and the felony charges, no.คือนอกจากเรื่องที่ชุดฉันขาด เกือบสำลักตาย และติดคุก ไม่มีมั้ง Just My Luck (2006)
We've attached these names to our temporary felony want, เราใส่ชื่อพวกนี้ไปกับรายชื่อผู้ถูกต้องการตัวในคดีร้ายแรง There's Something About Harry (2007)
13 of those have felony records.13 ศพในนั้นมีประวัติคดีร้ายแรง See-Through (2007)
No felony convictions.ไม่ได้มีโทษทางอาชญากรรม In the Valley of Elah (2007)
Hey, I know you don't know me would you be interested in a felony quantity of methamphetamine?"แต่คุณสนใจยาไอซ์คุณภาพชั้นเลิศไหม แบบนี้นะเหรอ Crazy Handful of Nothin' (2008)
For EPA violations, felony larceny, maybe, but not for murder.สำหรับข้อหาอื่นที่ไม่ใช่ฆาตกรรม Page Turner (2008)
It would knock down my felony possessionมันจะช่วยให้ผมไม่มีคดีติดตัว The Damage a Man Can Do (2008)
That means we've got you for felony murder.นั่นหมายความว่าเราจับคุณ ในข้อหากระทำอาชญากรรม Resurrection (2008)
It meant that the man who had committed the greatest felony in American political history would never stand trial.เราหมายถึงชายคนที่\ ก่ออาชญากรรมอย่างเลวร้ายที่สุด ในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกา ไม่เคยมีการไต่สวนเลย Frost/Nixon (2008)
We don't dispute that, but my client has no prior felony drug convictions.เราไม่คัดค้าน แต่ลูกความฉันไม่เคยถูกจับข้อหายาเสพติดมาก่อน New York Sucks (2009)
And a felony quantity.และโทษตามปริมาณยาที่ครอบครอง Better Call Saul (2009)
GARCIA FOUND 3 MALE STUDENTS ENROLLED IN CRIMINOLOGY CLASSES WITH FELONY RECORDS.การ์เซียเจอชื่อนักเรียนชายสามคน เข้าเรียนอาชญวิทยาและมีประวัติอาชญากรรม Zoe's Reprise (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชญากรรม[ātyākam = ātchayākam] (n) EN: crime ; penal offense ; felony  FR: crime [ m ] ; forfait [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
felony

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
felony

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapitalverbrechen { n }; Verbrechen { n } | Kapitalverbrechen { pl }; Verbrechen { pl }felony | felonies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
重罪[じゅうざい, juuzai] (n, adj-no) felony; serious crime [Add to Longdo]
重大犯罪[じゅうだいはんざい, juudaihanzai] (n) (See 重犯) serious crime; felony [Add to Longdo]
重犯[じゅうはん;じゅうぼん;ちょうはん, juuhan ; juubon ; chouhan] (n, vs) (1) felony; major offence; (2) felon; old offender [Add to Longdo]
重犯罪[じゅうはんざい, juuhanzai] (n) felony; serious crime [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Felony \Fel"o*ny\, n.; pl. {Felonies}. [OE. felonie cruelty, OF.
   felonie, F. f['e]lonie treachery, malice. See {Felon}, n.]
   1. (Feudal Law) An act on the part of the vassal which cost
    him his fee by forfeiture. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   2. (O.Eng.Law) An offense which occasions a total forfeiture
    either lands or goods, or both, at the common law, and to
    which capital or other punishment may be added, according
    to the degree of guilt.
    [1913 Webster]
 
   3. A heinous crime; especially, a crime punishable by death
    or imprisonment.
    [1913 Webster]
 
   Note: Forfeiture for crime having been generally abolished in
      the United States, the term felony, in American law,
      has lost this point of distinction; and its meaning,
      where not fixed by statute, is somewhat vague and
      undefined; generally, however, it is used to denote an
      offense of a high grade, punishable either capitally or
      by a term of imprisonment. In Massachusetts, by
      statute, any crime punishable by death or imprisonment
      in the state prison, and no other, is a felony; so in
      New York. the tendency now is to obliterate the
      distinction between felonies and misdemeanors; and this
      has been done partially in England, and completely in
      some of the States of the Union. The distinction is
      purely arbitrary, and its entire abolition is only a
      question of time.
      [1913 Webster]
 
   Note: There is no lawyer who would undertake to tell what a
      felony is, otherwise than by enumerating the various
      kinds of offenses which are so called. originally, the
      word felony had a meaning: it denoted all offenses the
      penalty of which included forfeiture of goods; but
      subsequent acts of Parliament have declared various
      offenses to be felonies, without enjoining that
      penalty, and have taken away the penalty from others,
      which continue, nevertheless, to be called felonies,
      insomuch that the acts so called have now no property
      whatever in common, save that of being unlawful and
      purnishable. --J. S. Mill.
      [1913 Webster]
 
   {To compound a felony}. See under {Compound}, v. t.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 felony
   n 1: a serious crime (such as murder or arson)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top