ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fearfully

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fearfully-, *fearfully*, fearful
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fearfully fascinating subject.เป็นวิชาที่น่าทึ่งมากทีเดียวละ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
For more than a hundred million years, the dinosaurs were lords of the Earth while our ancestors, small mammals, scurried fearfully underfoot.เป็นเวลากว่าร้อยล้านปีที่ผ่านมา ไดโนเสาร์เป็นขุนนางของโลก ในขณะที่บรรพบุรุษของเรา เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก Standing Up in the Milky Way (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตระหนก(adv) frighteningly, See also: fearfully, awfully, terribly, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: ทั้งสองวิ่งออกไปอย่างตระหนกกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น, Thai Definition: อย่างมีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fearfully

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぞうぞ[uzouzo] (adv) (on-mim) fearfully; gingerly [Add to Longdo]
おっかなびっくり[okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
恐々;怖々;恐恐;怖怖[こわごわ, kowagowa] (adv, adv-to) fearfully; timidly; cautiously; nervously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fearfully \Fear"ful*ly\, adv.
   In a fearful manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fearfully
   adv 1: in fear, "she hurried down the stairs fearfully" [ant:
       {dauntlessly}, {fearlessly}, {intrepidly}]
   2: in an alarming manner; "they were fearfully attacked"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top