ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fearfully

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fearfully-, *fearfully*, fearful
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a big difference between wanting to die and having no fear of death.มีความแดกต'างกันอย่างมาก.. ระหว่างความอยากตายกับไม่กลัวตาย The Bodyguard (1992)
And so, because he had no fear of death, he was invincible?เพราะเขาไม่กลัวตาย เขาเลยอยู่ยงรึ The Bodyguard (1992)
And I hate my fear.และฉันเกลียตความกลัวของฉัน The Bodyguard (1992)
Something scared him, he'd keep doing it until the fear went away.พอกลัวอะไรขึ้นมา ก็ยิ่งสู้จนหายกลัว The Bodyguard (1992)
Out of the smoke and the fear, came a man with no name.สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Hero (1992)
You realize, Dr. Angelo... that my intelligence has surpassed yours... and I can't allow your fear of what you don't understand... to get in the way of this work.ก็นะ ด๊อกเตอร์แอนเจโล ความสามารถของผม ได้ก้าวล้ำคุณไปแล้ว และผมไม่อาจยอมรับ ความกลัวในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ The Lawnmower Man (1992)
I fear for Jobe's sanity.ผมกังวลสภาพจิตของเขา The Lawnmower Man (1992)
'Take away my sadness' 'Take away my fears"จาไมก้า พฤษจิกายน 1987 Cool Runnings (1993)
This one moment would decide for my whole life whether fear would rule or I would.ช่วงเวลานี้จะเป็นตัวตัดสินชีวิตทั้งชีวิตของฉัน... ไม่ว่าความกลัวจะชนะ... หรือฉันจะชนะ The Joy Luck Club (1993)
Over the years, Mom got better, although it seemed like all her fears turned into worries about me.เวลาผ่านไปหลายปี แม่ก็ดีขึ้น ถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนกับความกลัวของเธอ เปลี่ยนไปเป็นความกังวลเกี่ยวกับฉัน The Joy Luck Club (1993)
- Mom? ...this place where she hides her fears.+ สถานที่นี้ที่เธอซ่อนความกลัวเอาไว้ The Joy Luck Club (1993)
After the wedding, the fears began to sink in, take hold.หลังจากงานแต่งงาน ความกลัวก็เริ่มจมลงไป จับเอาไว้ The Joy Luck Club (1993)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตระหนก(adv) frighteningly, See also: fearfully, awfully, terribly, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: ทั้งสองวิ่งออกไปอย่างตระหนกกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น, Thai Definition: อย่างมีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fearfully

WordNet (3.0)
fearfully(adv) in fear, , Ant. fearlessly
fearfully(adv) in an alarming manner

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Fearfully

adv. In a fearful manner. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぞうぞ[uzouzo] (adv) (on-mim) fearfully; gingerly [Add to Longdo]
おっかなびっくり[okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
恐々;怖々;恐恐;怖怖[こわごわ, kowagowa] (adv, adv-to) fearfully; timidly; cautiously; nervously [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top