ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discourteou

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discourteou-, *discourteou*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discourteous[ADJ] ไม่สุภาพ, See also: หยาบคาย, Syn. rude, impolite, desrespectful, Ant. polite, well-mannered

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discourteous(ดิสเคอร์'เทียส) adj. ไม่สุภาพ,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย., See also: discourteously adv. discourteousness n., Syn. impolite ###A. polite,civil

English-Thai: Nontri Dictionary
discourteous(adj) ไม่สุภาพ,ไม่เรียบร้อย,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you don't give way, don't blame me for being discourteous.ถ้าไม่หลีกทางให้ข้า, อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจล่ะ. Return of the Condor Heroes (1983)
# To cast me off so discourteously,To cast me off so discourteously, The Cement Garden (1993)
Eh? It may be discourteous, but it seems that your family is financially in trouble.จนกว่าเธอจะรู้คำตอบของตัวเอง A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
I was very discourteous to Mrs. Shim.I was very discourteous to Mrs. Shim. Unstoppable Marriage (2007)
He apologizes for being discourteous.เขาขอโทษที่ทำกริยาไม่สุภาพกับคุณ Unstoppable Marriage (2007)
I didn't mean to be discourteous, my lord.-ข้าไม่ได้ตั้งใจจะหยาบคายต่อท่านเลย The Darkest Hour: Part Two (2011)
I ended up being discourteous.กลายเป็นว่าข้าทำเรื่องเสียมารยาท The Princess' Man (2011)
I hate to be discourteous, but this is a private exit for my patients.ขอโทษที่เสียมารยาทนะครับ แต่นี่ คือทางออกส่วนบุคคลสำหรับคนไข้ผม Apéritif (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discourteous    (j) dˈɪskˈɜːʴtɪəʴs (d i1 s k @@1 t i@ s)
discourteously    (a) dˈɪskˈɜːʴtɪəʴsliː (d i1 s k @@1 t i@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失仪[shī yí, ㄕ ㄧˊ, / ] discourteous; failure of etiquette, #128,219 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top