ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discontinuity

D IH0 S K AA2 N T IH0 N UW1 IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discontinuity-, *discontinuity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discontinuity(n) ความไม่ต่อเนื่อง, See also: ความไม่ราบรื่น, ความไม่สม่ำเสมอ, Syn. blank, breach, gap, lapse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discontinuity(ดิสคอนทินิว'อิที) n. การหยุดชะงัก, การไม่ต่อเนื่องกัน, การเลิก, ความไม่สม่ำเสมอ, การขาดตอน, Syn. gap

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
discontinuityความไม่ต่อเนื่อง, การขาดความต่อเนื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
discontinuityภาวะไม่ต่อเนื่อง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discontinuityขาดตอน, ขาดเป็นช่วงๆ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การชะงัก(n) standstill, See also: discontinuity, interruption, Syn. การหยุด, การชะงักงัน, การหยุดชะงัก, Example: เกิดการชะงักในการผลิตสินค้าเนื่องจากคนงานประท้วง, Thai Definition: การหยุดลงกลางคันทันที

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISCONTINUITY D IH0 S K AA2 N T IH0 N UW1 IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discontinuity (n) dˌɪskəntɪnjˈuɪtiː (d i2 s k @ n t i n y u1 i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterbrechung { f } | Unterbrechungen { pl }discontinuity | discontinuities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モホロビチッチ不連続面;モホロヴィチッチ不連続面[モホロビチッチふれんぞくめん(モホロビチッチ不連続面);モホロヴィチッチふれんぞくめん(モホロヴィチッチ不連続面), mohorobichicchi furenzokumen ( mohorobichicchi furenzoku men ); mohorovichicchi fur] (n) (See モホ面) Mohorovicic discontinuity [Add to Longdo]
モホ面[モホめん, moho men] (n) (abbr) (See モホロビチッチ不連続面) Moho (Mohorovicic discontinuity) [Add to Longdo]
非連続[ひれんぞく, hirenzoku] (n) (See 不連続・ふれんぞく) discontinuity [Add to Longdo]
不連続[ふれんぞく, furenzoku] (adj-na, n) discontinuity [Add to Longdo]
不連続線[ふれんぞくせん, furenzokusen] (n) (weather-related) line of discontinuity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不連続[ふれんぞく, furenzoku] discontiguous, discontinuity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discontinuity \Dis*con`ti*nu"i*ty\, n.
   Want of continuity or cohesion; disunion of parts.
   "Discontinuity of surface." --Boyle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discontinuity
   n 1: lack of connection or continuity [ant: {continuity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top