ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

back up

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -back up-, *back up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back up(phrv) สนับสนุน, See also: ช่วยเหลือ
back up(phrv) กั้นขวาง, See also: กีดขวาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incremental back upการสำรองเพิ่มขึ้นหมายถึง กระบวนการของการคัดลอกแฟ้มข้อมูล ซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ ๆ หรือไม่ก็เป็นแฟ้มที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ หลังจากที่ได้คัดลอกทำสำรองไปแล้วชุดหนึ่ง

WordNet (3.0)
back(v) travel backward
back(v) establish as valid or genuine, Syn. back up
clog(v) become or cause to become obstructed, Syn. congest, back up, clog up, foul, choke, choke off, Ant. unclog
support(v) give moral or psychological support, aid, or courage to, Syn. back up

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
back up

v. i. 1. to move in a reverse direction; -- used of vehicles or animals. [ PJC ]

2. to accumulate due to a blockage of flow; as, a traffic backup due to an accident; a sewage backup. [ PJC ]

back up

v. t. 1. to serve as a backup{ 3 } for (another person or persons); as, the patrolmen backed up the detectives as they went inside to make the arrest; the center fielder backed up the shortstop on the play. [ PJC ]

2. (Computers) to make a backup{ 5 } of; as, the sysop backed up the purchasing data files every night. [ PJC ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hunt backed up against the air-lock door, his hand groping for the lever.ฮันท์ถอยหลัง แล้วโหนตัวกับคาน The Cement Garden (1993)
Back up!ถอยไป! American History X (1998)
Back up and smash him off.ถอยหลังและชนเขาออก Help! (1965)
Yeah, I gotta get back up there.ต้องรีบหนีขึ้นฟ้า Beneath the Planet of the Apes (1970)
Back up off your brother! Don't mess up your brother!ถอยไป อย่ากวนลูกพี่เรา Blazing Saddles (1974)
There's an occluded front stalled over the Dakotas, backed up all the way to Utah.มีอากาศเลวร้ายปิดกั้นเหนือดาโกต้าส์ กินระยะไปถึงยูทาห์ Airplane! (1980)
Back up!ถอยไป! The Road Warrior (1981)
Interest rates are going back up and I'm paying a demolition crew to sit around in a restaurant they're supposed to be knocking down.แล้วผมต้องมาจ่ายพนักงานรื้อตึก ให้มานั่ง... ในภัตตาคารที่พวกเขาต้องทำลายอีก ผมจะไล่พวกเขาภายในคืนนี้ครับ *batteries not included (1987)
Back up, back up.ถอยไปซิ Nothing to Lose (1997)
- I'm going back up. - No.- ขึ้นไปดีกว่า Titanic (1997)
Come back! I'm going back up!กลับมา ผมจะพาขึ้นไป! Titanic (1997)
- Back up. Leak at the plant.ถอยก่อน รังสีรั่วในโรงไฟฟ้า The Truman Show (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
back upBy the look in your eyes, I sense that you have gotten your back up.
back upCould you put your seat back up a little?
back upHis selfish attitude put my back up.
back upI looked back upon my happy school days.
back upIn an emergency he had nothing to fall back upon.
back upShe got her back up when her husband came home drunk.
back upShe managed to back up through the narrow driveway.
back upThe harassed mule got his back up and began kicking up dust.
back upWhen I look back upon those days, it all seems like a dream.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนุนหลัง(v) support, See also: back up, Syn. สนับสนุน, Example: โดยทั่วไปแล้วเรามักจะไม่ค่อยพบงานการกุศลที่มีบริษัทใหญ่ๆ หนุนหลังเพื่อการสาธารณะนัก, Thai Definition: ช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง
ดัน(v) support, See also: back up, Syn. ผลักดัน, สนับสนุน, ส่งเสริม, Example: ผู้จัดการฝ่ายบุคคลดันให้ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการผลิตขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่ายการผลิต
ดุน(v) support, See also: back up, Syn. ดัน, ผลัก, รุน, สนับสนุน, ผลักดัน, Ant. ดึง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahren Sie etwas rückwärts!Back up a little! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゅるり[jururi] (n) (m-sl) sound effect for slurping back up excess saliva (e.g. as stimulated by desire for food) [Add to Longdo]
思い直す(P);思いなおす[おもいなおす, omoinaosu] (v5s, vt) to re-think; to think back upon; to change one's mind; (P) [Add to Longdo]
思い返す[おもいかえす, omoikaesu] (v5s, vt) to re-think; to think back upon; to change one's mind [Add to Longdo]
跳ね返る;はね返る[はねかえる, hanekaeru] (v5r) to rebound; to recoil; to spring back up [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top