ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-malnutrition-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malnutrition-, *malnutrition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malnutrition(n) ภาวะขาดสารอาหาร, Syn. starvation, hunger, illness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malnutrition(แมลนิวทริช'เชิน) n. การขาดแคลนโภชนาการ, ภาวะการขาดแคลนอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
malnutrition(n) การขาดแคลนอาหาร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malnutritionทุพโภชนาการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Malnutritionภาวะทุพโภชนา [TU Subject Heading]
Malnutritionโรคขาดอาหาร, ทุโภชนาการ, ทุพโภชนาการ, การขาดอาหาร, การขาดสารอาหาร, การขาดแคลนอาหารแร่ธาตุและวิตามินต่าง ๆ, ภาวะทุพโภชนาการ, ขาดอาหาร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Her malnutrition and the amount of ibuprofen she's been taking, she's lucky to be alive.เธอขาดสารอาหาร และเธอก็กินไอบูโพรเฟนมากไป เธอโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่ The Heart of the Matter (2007)
i wanted to determine if malnutrition played a part in his death.ผมคิดว่าการขาดสารอาหาร อาจเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิต The Instincts (2008)
I usually see malnutrition and vitamin deficiencies, but not here.ผมมักจะเห็นการขาดสารอาหารและวิตามิน แต่ไม่ใช่กรณีนี้ Supply and Demand (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตานขโมย(n) malnutrition, See also: rickets with enlargement of the abdomen, Example: เด็กในชนบทมักเป็นโรคตานขโมย, Thai Definition: ชื่อโรคพยาธิลำไส้อย่างหนึ่ง มักเป็นแก่เด็กอายุประมาณ 5 ขวบขึ้นไป มีลักษณะผอม ท้องป่อง ก้นปอด แต่กินอาหารได้มาก มีอาการปวดท้องและซึม
การขาดอาหาร(n) malnutrition, Example: ประเทศที่ยากจนพบว่ามีคนตายเพราะสาเหตุการขาดอาหารโดยส่วนมาก
ทุโภชนาการ(n) malnutrition, See also: scurvy, consumption, rickets

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขาดอาหาร[kān khāt āhān] (n) EN: malnutrition  FR: malnutrition [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
malnutrition

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
malnutrition

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
营养不良[yíng yǎng bù liáng, ㄧㄥˊ ㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ,     /    ] malnutrition; undernourishment; deficiency disease; dystrophy #19,201 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄養失調[えいようしっちょう, eiyoushicchou] (n, adj-no) malnutrition; (P) [Add to Longdo]
栄養不足[えいようぶそく, eiyoubusoku] (n, adj-no) malnutrition [Add to Longdo]
栄養不良[えいようふりょう, eiyoufuryou] (n, adj-no) malnutrition; malnourishment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 malnutrition \mal`nu*tri"tion\, n. [Mal- + nutrition.]
   (Physiol.)
   Faulty or imperfect nutrition; inadequate or unbalanced food
   intake.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 malnutrition
   n 1: a state of poor nutrition; can result from insufficient or
      excessive or unbalanced diet or from inability to absorb
      foods

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top