ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-discomfit-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: discomfit, *discomfit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discomfit(vt) ตีพ่าย, Syn. defeat, rout
discomfit(vt) ทำให้กระอักกระอ่วน, See also: อึกอัก, Syn. embarrass, disconcert

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discomfit (v) dˈɪskˈʌmfɪt (d i1 s k uh1 m f i t)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discomfit \Dis*com"fit\, v. t. [imp. & p. p. {Discomfited}; p.
   pr. & vb. n. {Discomfiting}.] [OF. desconfit, p. p. of
   desconfire, F. d['e]confire; fr. L. dis- + conficere to make
   ready, prepare, bring about. See {Comfit}, {Fact}.]
   1. To scatter in fight; to put to rout; to defeat.
    [1913 Webster]
 
       And his proud foes discomfit in victorious field.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To break up and frustrate the plans of; to balk? to throw
    into perplexity and dejection; to disconcert.
    [1913 Webster]
 
       Well, go with me and be not so discomfited. --Shak.
 
   Syn: To defeat; overthrow; overpower; vanquish; conquer;
     baffle; frustrate; confound; discourage.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discomfit \Dis*com"fit\, a.
   Discomfited; overthrown. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discomfit \Dis*com"fit\, n.
   Rout; overthrow; discomfiture.
   [1913 Webster]
 
      Such a discomfit as shall quite despoil him. --Milton.
   [1913 Webster] discomfited

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discomfit
   v 1: cause to lose one's composure [syn: {upset}, {discompose},
      {untune}, {disconcert}, {discomfit}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-discomfit -

 


  

 
discomfit
 • ตีพ่าย[Lex2]
 • ทำให้กระอักกระอ่วน: อึกอัก [Lex2]
 • (ดิสคัม'ฟิท) vt.,n. (การ) ทำให้พ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน. ###SW. discomfiter n. ดูdiscomfit ###S. frustrate [Hope]
 • (vt) ชนะ,ทำให้พ่ายแพ้,รบกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้กระอักกระอ่วนใจ [Nontri]
 • (v) /d'ɪsk'ʌmfɪt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top