ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-carry off-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: carry off, *carry off*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carry off(phrv) ทำได้สำเร็จ, Syn. win
carry off(phrv) เป็นสาเหตุความตาย
carry off(phrv) ชนะ (การแข่งขัน), See also: มีชัย, ชนะรางวัล, ได้ชัยชนะ, Syn. carry away, bear away
carry off(phrv) ประสบความสำเร็จในเรื่อง (ที่คนอื่นทำได้ยาก)
carry off(phrv) ฆ่า, See also: ทำให้ตาย, ทำให้เสียชีวิต, Syn. bear away, bear off, carry away
carry off(phrv) ปลดเปลื้อง, See also: ยอมรับ
carry off(phrv) พาออกไป (จากสถานที่), See also: นำออกไป
carry off(phrv) ทำให้ตื่นเต้น, See also: ทำให้อยากรู้, ทำให้ชื่นชอบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carry offLet us go together. We can swim across the river, carry off the bear cubs, take them to the house on the mountain, and together find happiness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คร่า(v) bereave, See also: carry off, Syn. ทำลาย, Example: ปัจจุบันโรคหัวใจเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับหนึ่ง

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carry off
   v 1: be successful; achieve a goal; "She succeeded in persuading
      us all"; "I managed to carry the box upstairs"; "She pulled
      it off, even though we never thought her capable of it";
      "The pianist negociated the difficult runs" [syn: {pull
      off}, {negociate}, {bring off}, {carry off}, {manage}]
      [ant: {fail}]
   2: remove from a certain place, environment, or mental or
     emotional state; transport into a new location or state;
     "Their dreams carried the Romantics away into distant lands";
     "The car carried us off to the meeting"; "I'll take you away
     on a holiday"; "I got carried away when I saw the dead man
     and I started to cry" [syn: {take away}, {bear off}, {bear
     away}, {carry away}, {carry off}] [ant: {bring}, {convey},
     {fetch}, {get}]
   3: kill in large numbers; "the plague wiped out an entire
     population" [syn: {eliminate}, {annihilate}, {extinguish},
     {eradicate}, {wipe out}, {decimate}, {carry off}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top