ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-buddy-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buddy-, *buddy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buddy(n) เพื่อนรัก, See also: คู่ขา, เพื่อนคู่หู, สหาย, Syn. fellow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buddy(บัด'ดี) n. เพื่อน, สหาย, Syn. chum
buddy systemn. การว่ายน้ำเคียงคู่เพื่อมีโอกาสช่วยเหลือกันได้, การทำงานเป็นทีม, Syn. team work

English-Thai: Nontri Dictionary
buddy(n) เพื่อน, สหาย, เกลอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
buddy systemระบบคู่เคียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buddy Squatsขี่คอดันขึ้น [การแพทย์]

WordNet (3.0)
buddy(n) a close friend who accompanies his buddies in their activities, Syn. brother, pal, sidekick, chum, crony

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, buddy.เอาล่ะ คู่หู Turas (2010)
Hey, buddy.ไง บัดดี้ Lost & Found (2012)
Al! Al, little buddy!อัล อัล เพื่อนรัก Aladdin (1992)
Your ex and Catherine Tramell were girl buddies. Did you know that?อดีตภรรยาคุณและแคทเธอรีน ทราเมล เคยเป็นคู่หูกัน คุณรู้เรื่องนี้ไหม? Basic Instinct (1992)
Can you give us a hand? Hold on, buddy!นี่ อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องเพราะเบื่อสื Hero (1992)
Where are you? Hey, buddy. Goddamn it!-นี่เค้าไม่ได้โกหกใช่มั้ย นี่ๆ มันอยู่นี่ Hero (1992)
Now you listen to me, buddy.ทีนี้นายฟังฉันให้ดีนะ ฉันไม่ยอมให้นายมาพูดแบบนี้กับฉัน Cool Runnings (1993)
You're a Dennison now, buddy. One of us.นายเป็นเดนนิสันแล้ว, เพื่อน เป็นครอบครัวเรา. Hocus Pocus (1993)
It's just like if you were gonna take your buddy's wife to a movie or somethin'.ก็เช่นเดียวกับถ้าคุณกำลังจะพาภรรยาของเพื่อนของคุณที่จะหนังหรือ somethin ' Pulp Fiction (1994)
Hi, I'm Buddy. What can I get you?สวัสดี, ฉันบัดดี้ สิ่งที่ฉันจะได้รับคุณ? Pulp Fiction (1994)
I don't think Buddy Holly's much of a waiter.ฉันไม่คิดว่าบัดดี้ฮอลลี่มากของบริกร Pulp Fiction (1994)
You want some, too, buddy?อยากเจ็บตัวมั่งใช่มั้ย In the Mouth of Madness (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buddyIf you buddy up to everybody and anybody pretty soon people will think you're just a people-pleaser.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่เล่น(n) buddy, See also: partner, Syn. คู่ขา, Thai Definition: คู่เล่นร่วมกัน, คู่แสดงหรือคู่เล่นที่เข้ากันได้ดี
เพื่อนเกลอ(n) buddy, See also: intimate friend, close friend, comrade, Syn. เพื่อนคู่หู, เพื่อนสนิท, Example: เขาทั้งสองคบหากันอย่างถูกชะตา จนกลายเป็นเพื่อนรักเพื่อนเกลอในเวลาอันรวดเร็ว, Count Unit: คน
เพื่อนคู่หู(n) buddy, See also: intimate friend, bosom friend, pal, close friend, play mate, comrade, Syn. เพื่อนเกลอ, เพื่อนสนิท, Example: เขาทั้งสองคนเป็นเพื่อนคู่หูที่รู้ใจกันมานาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู่เล่น[khūlen] (n) EN: buddy ; partner  FR: partenaire [ m ]
คู่ซี้[khūsī] (n) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion  FR: ami fidèle [ m ] ; pote (inf.) [ m ]
กิ๊ก[kik] (n) EN: partner for casual sex ; fuck-buddy ; playmate
เพื่อน[pheūoen] (n) EN: friend ; comrade ; companion ; fellow ; mate ; pal ; buddy ; company  FR: ami [ m ] ; amie [ f ] ; camarade [ m ] ; copain [ m ] (fam.) ; copine [ f ] (fam.) ; pote [ m ] (fam.) ; compagnon [ m ] (vx – litt.) ; compagnie [ f ]
เพื่อนแก้ว[pheūoen kaēo] (n, exp) EN: buddy ; dear friend
เพื่อนคู่หู[pheūoen khūhū] (n, exp) EN: buddy ; intimate friend ; bosom friend ; pal ; close friend ; play mate ; comrade ; confidant friend
เพื่อนซี้[pheūoen sī] (n, exp) EN: close friend ; true friend ; bosom friend ; intimate friend ; buddy  FR: ami proche [ m ] ; ami intime [ m ] ; véritable ami [ m ]
ระบบพี่เลี้ยง[rabop phīlīeng] (n, exp) EN: buddy system

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
buddy
buddy's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buddy

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kamerad { m }; Kumpel { m } | Kameraden { pl }buddy [ Am. ] | buddies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
君(P);公[きみ, kimi] (pn, adj-no) (1) (male) (fam) (used colloquially by young females) you; buddy; pal; (2) (arch) monarch; ruler; sovereign; (one's) master; (P) #1,189 [Add to Longdo]
親友[しんゆう, shinyuu] (n) close friend; bosom (old, intimate) friend; buddy; crony; chum; (P) #5,464 [Add to Longdo]
兄さん[にいさん(P);あにさん, niisan (P); anisan] (n) (1) (hon) (See お兄さん) older brother; elder brother; (2) brother (as older-brother figure in friendly and or work relationship); (3) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) #19,584 [Add to Longdo]
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
オンラインの友人[オンラインのゆうじん, onrain noyuujin] (n) { comp } online buddy [Add to Longdo]
トモロク;ともろく[tomoroku ; tomoroku] (n) (abbr) (sl) (from ともだちとうろく) Internet friend or buddy list [Add to Longdo]
バディシステム[badeishisutemu] (n) buddy system; the idea that divers always dive with a buddy to assist each other [Add to Longdo]
ボディー(P);ボディ(P);ボデー;バディー;バディ[bodei-(P); bodei (P); bode-; badei-; badei] (n) (1) body; (2) (esp. バディー) buddy; (P) [Add to Longdo]
ヤリ友;やり友;遣り友[ヤリとも(ヤリ友);やりとも(やり友;遣り友), yari tomo ( yari tomo ); yaritomo ( yari tomo ; yari tomo )] (n) (vulg) fuck buddy; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway [Add to Longdo]
気心の知れた[きごころのしれた, kigokoronoshireta] (adj-f) bosom (buddy); trusted (friend) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top