ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unchanging

AH0 N CH EY1 N JH IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unchanging-, *unchanging*, unchang
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unchanging(adj) ที่ไม่เปลี่ยนแปลง, See also: ที่ยืนยันมั่นคง, Syn. static, stable, Ant. dynamic, changeable

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Simply to survive by avoiding the weaknesses of an unchanging system.ก็เพื่อการดำรงอยู่, -- โดยการขจัดผู้อ่อนแอออกจากระบบ. Ghost in the Shell (1995)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNCHANGING AH0 N CH EY1 N JH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unchanging (j) ˈʌntʃˈɛɪnʤɪŋ (uh1 n ch ei1 n jh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
永久不変[えいきゅうふへん, eikyuufuhen] (n, adj-na, adj-no) permanence; forever unchanging [Add to Longdo]
首尾一貫[しゅびいっかん, shubiikkan] (n, vs) consistent; unchanging from beginning to end [Add to Longdo]
首尾貫徹[しゅびかんてつ, shubikantetsu] (n, vs) (logical) consistency; coherence; unchanging from beginning to end [Add to Longdo]
終始一貫[しゅうしいっかん, shuushiikkan] (adv) consistency; unchanging from beginning to end [Add to Longdo]
常住不滅[じょうじゅうふめつ, joujuufumetsu] (n, adj-no) everlasting; forever unchanging; undying [Add to Longdo]
常世[とこよ, tokoyo] (n) (1) eternalness; forever unchanging; (2) (abbr) (See 常世の国) distant land over the sea; world of the dead [Add to Longdo]
千古不易[せんこふえき, senkofueki] (n) eternally unchanging [Add to Longdo]
万古不易[ばんこふえき, bankofueki] (n) eternally unchanging [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unchanging \Unchanging\
   See {changing}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unchanging
   adj 1: conforming to the same principles or course of action
       over time
   2: showing little if any change; "a static population" [syn:
     {static}, {stable}, {unchanging}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top