ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*windfall*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: windfall, -windfall-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
windfall(n) สิ่งดีๆ ที่ได้มาที่คาดไม่ถึง, See also: เงินที่ได้มาอย่างไม่คาดฝัน, Syn. godsend, manna

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
windfall(วินดฺ'ฟอล) n. สิ่งที่ลมพัดตกลงมา, กำไรที่คาดคิดไม่ถึง, โชคที่ลอยมาอย่างคาดคิดไม่ถึง, Syn. luck, fluke

English-Thai: Nontri Dictionary
windfall(n) ผลไม้ร่วง, ลาภลอย, โชคลาภ

WordNet (3.0)
windfall(n) fruit that has fallen from the tree
boom(n) a sudden happening that brings good fortune (as a sudden opportunity to make money), Syn. bonanza, gravy, godsend, bunce, windfall, manna from heaven, gold rush

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Windfall

n. 1. Anything blown down or off by the wind, as fruit from a tree, or the tree itself, or a portion of a forest prostrated by a violent wind, etc. “They became a windfall upon the sudden.” Bacon. [ 1913 Webster ]

2. An unexpected legacy, or other gain. [ 1913 Webster ]

He had a mighty windfall out of doubt. B. Jonson. [ 1913 Webster ]

[ 1913 Webster ]

Windfallen

a. Blown down by the wind. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What a windfall!ส้มหล่นจริงๆเลย! Episode #1.5 (2008)
I came into a small windfall.ผมมาพร้อมกับโชคเล็กน้อย The Doll in the Derby (2013)
That was just some story he told to his daughter to explain a sudden windfall and early retirement.นั่นแค่บางเรื่องที่เขาบอกลูกสาวเขา เพื่อจะอธิบายเกี่ยวกับเงินที่ได้พร้อมกับเกษียณก่อนอายุ Renaissance (2014)
All right, Willcox, Windfall, Winter... Two weeks work, half the names crossed off and what've you got?Ok, Willcox, Windfall, Winter... 2 Wochen Arbeit, die Hälfte der Namen durch und was habt ihr? All the President's Men (1976)
Wind traps.Windfallen! Dune (1984)
She means windfall.Sie meinte unverhoffter Geldregen (windfall). Ex-File (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลาภลอย(n) windfall, See also: unexpected luck, godsend, Thai Definition: สิ่งที่ได้มาโดยไม่คิดฝัน
ลาภผล(n) windfall, See also: unexpected fortune, Example: เขาทำบุญมาด้วยอะไรนะถึงได้รับลาภผลมากมายขนาดนี้, Thai Definition: ของที่ได้หรือการได้มาโดยไม่ได้คาดคิด
ทุกขลาภ(n) a gain through suffering, See also: gain through suffering, suffering windfall, hard-earned reward, Thai Definition: ลาภที่ได้มาภายหลังความทุกข์ยาก
อดิเรกลาภ(n) windfall, See also: unexpected gain, extra gain, extraordinary good fortune, Syn. อติเรกลาภ, ลาภพิเศษ, โชค, ลาภลอย, Example: เขาได้อดิเรกลาภโดยบังเอิญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดิเรกลาภ[adirēklāp] (n) EN: windfall
ลาภ[lāp] (n) EN: fortune ; luck ; stroke of good fortune ; windfall  FR: chance [ f ] ; aubaine [ f ] ; coup de chance [ m ]
ส้มหล่น[som lon] (n, exp) EN: windfall

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
windfall
windfalls

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
windfall
windfalls

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谋取暴利[móu qǔ bào lì, ㄇㄡˊ ㄑㄩˇ ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ,     /    ] to gain enormous profit; a windfall profit [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fallobst { n }windfall [Add to Longdo]
(unverhoffter) Glücksfall { m }; unerwartetes Geschenkwindfall [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もっけの幸い;物怪の幸い;勿怪の幸い[もっけのさいわい, mokkenosaiwai] (exp) windfall; piece of good luck [Add to Longdo]
ウインドフォール[uindofo-ru] (n) windfall [Add to Longdo]
授かり物;授かりもの[さずかりもの, sazukarimono] (n) boon; windfall; blessing [Add to Longdo]
拾い物(P);拾いもの[ひろいもの, hiroimono] (n) (1) a find; (2) windfall; bargain; (P) [Add to Longdo]
棚から牡丹餅;棚からぼた餅[たなからぼたもち, tanakarabotamochi] (exp) receiving a windfall; having an unexpected piece of good luck [Add to Longdo]
棚ぼた;棚牡丹[たなぼた;タナボタ, tanabota ; tanabota] (n) (uk) godsend; windfall [Add to Longdo]
渡りに船[わたりにふね, watarinifune] (exp) windfall; godsend (like a finding a ship when one needs to cross) [Add to Longdo]
零れ幸い[こぼれざいわい, koborezaiwai] (n) unexpected piece of good luck; windfall [Add to Longdo]
僥倖[ぎょうこう, gyoukou] (n, vs) fortuitous; luck; windfall; godsend; good fortune [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top