ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gravy

G R EY1 V IY0   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gravy-, *gravy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gravy[N] น้ำเกรวี่สำหรับราดอาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gravy(เกร'วี) n. น้ำของเนื้อที่ย่างใช้ราดอาหาร,เงินที่ได้มา หรือได้รับอย่างไม่ได้คาดถึงมาก่อน,ลาภลอย,งานเบา,
gravy trainอาชีพหรืองานที่เบา,โอกาสได้รับผลประโยชน์หรือผลกำไรอย่างมากโดยไม่ต้องลำบาก
pan gravyn. น้ำเนื้อย่างที่ผสมเครื่องปรงุแต่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
gravy(n) น้ำมันที่ไหลออกจากเนื้อย่าง,ลาภลอย,งานเบาๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was in the house making my gravy and I heard this commotion. We're at the scene right now.ฉันไม่อยากจะอยู่ที่นี่คนเดียว Big (1988)
I was in this room with all the presents and I was looking at this gravy boat.ฉันอยู่ในห้องที่เราใช้เก็บของขวัญ แล้วฉันก็จ้องเรือในขวดลำนึง The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
This really gorgeous Limoges gravy boat.มันเป็นเรือในขวดที่สวยมากๆ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
- I realized I was more turned on by this gravy boat than by Barry.ฉันก็คิดได้ว่า คิดได้ว่าฉันมีใจรักเรือนี่มากกว่าแบรี่ซะอีก The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
That's what makes the gravy grander!มันทำให้แกรวี่รสดียิ่งนัก! Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
# Who put the wheel on the gravy train? #ใครเป็นใส่ล้อให้รถไฟ? Teeth (2007)
and gravy with Mediterranean stock.โรยด้วยผักเมดิเตอเรเนียน Transporter 3 (2008)
Shut your gravy hole, Barry. WILL:หุบปากไปเลย แบร์รี่ The Rhodes Not Taken (2009)
- okay, just let me check the gravy first, okay?ได้ แต่ขอพ่อดูน้ำเกรวี่ก่อนนะ Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
Your gravy train's leavin' the station. Ignore what she's doing.รถไฟโชคลาภของคุณกำลังออกจากสถานีไปนะ ช่างเธอเถอะ แต่พวกเราซีเรียสนะ Environmental Science (2009)
Curlers there wants the chicken fried steak extra gravy on the side, extra mash, no veggies.ยัยนั่นที่อยู่ตรงนั้น ต้องการสเต็กไก่ เพิ่มน้ำเกรวี่ เพิ่มมันบด ไม่ใส่ผัก I Got a Right to Sing the Blues (2010)
You nearly married a gym teacher who's more gravy than man.เธอเกือบแต่งงานกับ ครูพละ ที่แสนดี Bad Reputation (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gravyWould you like some more gravy?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข่พะโล้[n. exp.] (khai phalō) EN: eggs boiled in the gravy   
หมูพะโล้[n. exp.] (mū phalō) EN: pork stewed in the gravy   
พะโล้[n.] (phalō) EN: gravy   FR: sauce [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAVY G R EY1 V IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gravy (n) grˈɛɪviː (g r ei1 v ii)
gravy-boat (n) grˈɛɪvɪ-bout (g r ei1 v i - b ou t)
gravy-boats (n) grˈɛɪvɪ-bouts (g r ei1 v i - b ou t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄌㄨˇ, / ] gravy, #13,078 [Add to Longdo]
卤汁[lǔ zhī, ㄌㄨˇ ㄓ, / ] gravy; marinade [Add to Longdo]
调味肉汁[tiáo wèi ròu zhī, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄖㄡˋ ㄓ, / 調] gravy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bratensoße {f} | Bratensoßen {pl}gravy | gravies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グレービー;グレイビー[, gure-bi-; gureibi-] (n) gravy [Add to Longdo]
掛け汁[かけじる, kakejiru] (n) gravy; dressing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gravy \Gra"vy\, n.; pl. {Gravies}. [OE. greavie; prob. fr.
   greaves, graves, the sediment of melted tallow. See
   {Greaves}.]
   1. The juice or other liquid matter that drips from flesh in
    cooking, made into a dressing for the food when served up.
    [1913 Webster]
 
   2. Liquid dressing for meat, fish, vegetables, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gravy
   n 1: a sauce made by adding stock, flour, or other ingredients
      to the juice and fat that drips from cooking meats
   2: the seasoned but not thickened juices that drip from cooking
     meats; often a little water is added [syn: {gravy}, {pan
     gravy}]
   3: a sudden happening that brings good fortune (as a sudden
     opportunity to make money); "the demand for testing has
     created a boom for those unregulated laboratories where boxes
     of specimen jars are processed like an assembly line" [syn:
     {boom}, {bonanza}, {gold rush}, {gravy}, {godsend}, {manna
     from heaven}, {windfall}, {bunce}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top