ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*desegregate*

D IH0 S EH1 G R AH0 G EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: desegregate, -desegregate-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desegregate(vt) ขจัดการแบ่งแยกผิวหรือเผ่าพันธุ์, Syn. unite, bond, link, Ant. segregate, separate
desegregate(vi) ขจัดการแบ่งแยกผิวหรือเผ่าพันธุ์, Syn. unite, bond, link, Ant. segregate, separate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desegregate(ดิเซก'ระเกท) vt., vi. ขจัดการแบ่งผิว., See also: desegregation n.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We desegregated our schools.เราเลิกการแบ่งแยกโรงเรียน An Inconvenient Truth (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DESEGREGATE D IH0 S EH1 G R AH0 G EY2 T
DESEGREGATED D IH0 S EH1 G R IH0 G EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
desegregate (v) dˌiːsˈɛgrɪgɛɪt (d ii2 s e1 g r i g ei t)
desegregated (v) dˌiːsˈɛgrɪgɛɪtɪd (d ii2 s e1 g r i g ei t i d)
desegregates (v) dˌiːsˈɛgrɪgɛɪts (d ii2 s e1 g r i g ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rassentrennung { f } | die Rassentrennung aufhebenracial segregation | to desegregate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 desegregate \de*seg"re*gate\ v. t.
   to eliminate laws, regulations, or customs which prohibit
   members of a specific racial or national group from using
   (certain locations, organizations, or facilities); to
   introduce members of a racial or religious group into (a
   community, facility, or organization from which they had been
   barred).
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 desegregate
   v 1: open (a place) to members of all races and ethnic groups;
      "This school is completely desegregated" [syn:
      {desegregate}, {integrate}, {mix}] [ant: {segregate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top