ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pearl

P ER1 L   
126 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pearl-, *pearl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pearl[N] ไข่มุก
pearl[N] รูปทรงไข่มุก, Syn. bead, drop
pearl[N] สีมุก, See also: สีไข่มุก, สีออกขาวนวล, Syn. bone, ivory, off-white
pearl[N] ที่มีกระแสน้ำไหลวน (แม่น้ำ), Syn. purl
pearly[ADJ] ที่คล้ายไข่มุก, Syn. opaline, milky
pearly[ADJ] ที่ประดับด้วยไข่มุก, Syn. nuts
pearl eye[N] ต้อกระจก
pearl gray[N] สีเทาอมฟ้า
pearl diver[N] คนงมหาไข่มุก, See also: คนเก็บไข่มุก
pearlescent[ADJ] คล้ายไข่มุก, See also: ซึ่งมีผิวเหมือนไข่มุก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pearl(เพิร์ล) n. ไข่มุก,สีไข่มุก
pearl ashn. =potassium carbonate
pearl barleyn. ข้าวบาเล่ย์ที่ถูกสีเป็นเม็ดกลมเล็ก ๆ
pearl divern. คนงมหาไข่มุก,
pearl eyen. ต้อกระจก
pearl fishern. คนงมหาไข่มุก,
pearl fisheryn. การงมหาไข่มุก,การทำฟาร์มหอยมุก
pearl grayn. สีเทาอมน้ำเงิน
pearl oystern. หอยมุก
pearlescentadj. คล้ายไข่มุก

English-Thai: Nontri Dictionary
pearl(n) ไข่มุก
pearly(adj) ประหนึ่งไข่มุก,คล้ายไข่มุก,ประดับด้วยไข่มุก
MOTHER-OF-mother-of-pearl(n) เปลือกมุก,หอยมุก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pearl Harbor (Hawaii), Attack on, 1941การโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ (ฮาวาย), ค.ศ. 1941 [TU Subject Heading]
Pearl milletหญ้าไข่มุก [TU Subject Heading]
Pearl oyster cultureการเพาะเลี้ยงหอยมุก [TU Subject Heading]
Pearl oystersหอยมุก [TU Subject Heading]
Pearlsไข่มุก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Black Pearl of the Borgias!ไข่มุกสีดำแห่งบอร์เจีย! The Six Thatchers (2017)
Well, Interpol think the Borgia Pearl trail leads back to London, so...องค์การตำรวจสากลคิดว่าพบเบาะแสไข่มุกแห่งบอร์เจีย นำมาที่ลอนดอน ดังนั้น The Six Thatchers (2017)
It's a pearl - get another one.ไม่เอาไข่มุก - เอาเรื่องอื่น The Six Thatchers (2017)
James Moriarty was involved with four political assassinations, over 70 assorted robberies and terrorist attacks, including a chemical weapons factory in North Korea, and had latterly shown some interest in tracking down the Black Pearl of the Borgias,เจมส์ มอริอาร์ตี้ไปเกี่ยวข้องกับการสั่งฆ่าทางการเมือง 4 ครั้ง การปล้นและก่อการร้ายมากกว่า 70 ครั้ง รวมถึงอุตสาหกรรมอาวุทเคมีในเกาหลีเหนือ The Six Thatchers (2017)
A simple pearl necklace is the exception.สร้อยคอมุกที่เรียบง่ายเป็น ข้อยกเว้น Hidden Figures (2016)
Miss Pearl ain't doing nothing but telling a big, fat lie, and I'm gonna tell her about it, too!คุณเพิร์ลกำลังโกหกคำโต แล้วฉันจะไปบอกเธอด้วย Fences (2016)
Miss Pearl ain't doing nothing but telling a big, fat lie.คุณเพิร์ลกำลังโกหก Fences (2016)
That's the second time this month Miss Pearl hit for a dollar.นั่นหนที่สองแล้วที่คุณเพิร์ลถูกรางวัลดอลล่าร์นึง Fences (2016)
Well, what he move over there for? Miss Pearl don't like nobody.แล้วเขาย้ายไปที่โน่นทำไมครับ คุณเพิร์ลไม่ชอบใคร Fences (2016)
Miss Pearl say she can't get him to eat nothing.คุณเพิร์ลบอกว่าเธอทำให้เขากินข้าวไม่ได้ Fences (2016)
Because when the Japanese attacked Pearl Harbor,เพราะเมื่อญี่ปุ่นโจมตี เพิร์ลฮาร์เบอร์ Hacksaw Ridge (2016)
I heard about Pearl Harbor on the radio."ต้องรีบกลับบ้านแล้ว เดี๋ยวไม่ทันดูละคร" Office Christmas Party (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pearlCast not pearls before swine.
pearlCast pearls before swine.
pearlCultured pearl.
pearlDo not cast pearls before swine.
pearlGood care should be taken of the pearl.
pearlHawaii is often referred to as "The Pearl of the Pacific."
pearlHe last he stopped looking for the pearl.
pearlHe who would search for pearls must dive deep.
pearlHis great oration was like pearls before swine.
pearlHong Kong is referred to as the Pearl of Asia.
pearlHoping to cheer up his wife, Tom bought her a beautiful pearl necklace.
pearlI gave my sister a pearl necklace on her birthday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไข่มุก[N] pearl, Syn. มุก, Example: รายได้หลักของจังหวัดภูเก็ตมาจากการขายไข่มุก, Count unit: เม็ด, Thai definition: วัตถุมีค่า ลักษณะกลมๆ เกิดจากหอยบางชนิด มีหลายสี ใช้เป็นเครื่องประดับ
มุตตา[N] pearl, See also: round silvery-white gem, opal, Syn. ไข่มุก, มุก, Example: เกาะลังกาเป็นมุตตาแห่งมหาสมุทรอินเดีย, Count unit: เม็ด, Thai definition: แก้วชนิดหนึ่ง สีหมอกอ่อนๆ คล้ายสีไข่มุก
มุกดา[N] pearl, See also: round small silvery-white mass formed inside the shell of oyster, kind of gem, Syn. มุกดาหาร, มุก, ไข่มุก, Example: ท่านเจ้าสัวอยากซื้อของมีค่าราคาแพงอย่างฉากฝังมุกดา เป็นลวดลายในเทพนิยายของจีน, Thai definition: ชื่อรัตนะอย่างหนึ่ง ในพวกนพรัตน์ สีหมอกอ่อนๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]
บานประตูประดับมุก[n. exp.] (bānpratū pradap muk) EN: mother-of-pearl inlaid door panels   
บุษย์ [n.] (but) EN: white pearl   
หอยมุก[n. exp.] (høi muk) EN: pearl oyster   FR: huître perlière [f]
การประดับมุก[n. exp.] (kān pradap muk) EN: mother-of-pearl inlay   
ไข่มุก[n.] (khaimuk) EN: pearl   FR: perle [f]
ไข่มุกเลี้ยง[n. exp.] (khaimuk līeng) EN: cultured pearl   FR: perle de culture [f]
ไข่มุกธรรมชาติ[n. exp.] (khaimuk thammachāt) EN: natural pearl   FR: perle naturelle [f]
ไข่มุกเทียม[n. exp.] (khaimuk thīem) EN: imitation pearl   FR: perle d'imitation [f]
มุก[n.] (muk) EN: pearl ; pearl oyster; mother-of-pearl ; nacer   FR: perle [f] ; nacre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEARL    P ER1 L
PEARLS    P ER1 L Z
PEARLY    P ER1 L IY0
PEARLE    P ER1 L
PEARLINE    P ER1 L AY0 N
PEARLING    P ER1 L IH0 NG
PEARLMAN    P ER1 L M AE2 N
PEARLSTEIN    P ER1 L S T AY2 N
PEARLSTEIN    P ER1 L S T IY2 N
PEARLSTINE    P ER1 L S T AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Pearl    (n) pˈɜːʳl (p @@1 l)
pearl    (v) pˈɜːʳl (p @@1 l)
pearls    (v) pˈɜːʳlz (p @@1 l z)
pearly    (j) pˈɜːʳliː (p @@1 l ii)
pearled    (v) pˈɜːʳld (p @@1 l d)
pearlier    (j) pˈɜːʳlɪəʳr (p @@1 l i@ r)
pearlies    (n) pˈɜːʳliːz (p @@1 l ii z)
pearling    (v) pˈɜːʳlɪŋ (p @@1 l i ng)
pearliest    (j) pˈɜːʳlɪɪst (p @@1 l i i s t)
pearl-sago    (n) pˈɜːʳl-sˈɛɪgou (p @@1 l - s ei1 g ou)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珍珠[zhēn zhū, ㄓㄣ ㄓㄨ, ] pearl; also written 真珠, #7,606 [Add to Longdo]
珠宝[zhū bǎo, ㄓㄨ ㄅㄠˇ, / ] pearls; jewels; precious stones, #7,966 [Add to Longdo]
珠江[Zhū jiāng, ㄓㄨ ㄐㄧㄤ, ] Pearl River (Guangdong), #10,101 [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, ] pearl used in sacrifice, #26,114 [Add to Longdo]
珠江三角洲[Zhū jiāng sān jiǎo zhōu, ㄓㄨ ㄐㄧㄤ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄡ, ] Pearl River Delta, #26,345 [Add to Longdo]
珍珠港[Zhēn zhū gǎng, ㄓㄣ ㄓㄨ ㄍㄤˇ, ] Pearl Harbor (Hawaii), #35,017 [Add to Longdo]
珠玉[zhū yù, ㄓㄨ ㄩˋ, ] pearls and jades; jewels; clever remark; beautiful writing; gems of wisdom; genius; outstanding person, #64,275 [Add to Longdo]
[ěr, ㄦˇ, ] pearl or jade earring, #97,226 [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, ] pearly, #97,722 [Add to Longdo]
无价珍珠[wú jià zhēn zhū, ㄨˊ ㄐㄧㄚˋ ㄓㄣ ㄓㄨ, / ] Pearl of Great Price [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Perle {f}; Muschelperle {f} | Perlen {pl} | Perlen vor die Säue werfenpearl | pearls | to throw pearls before swine [Add to Longdo]
Perlenfischerei {f}pearl fishery [Add to Longdo]
Perlentaucher {m}pearl diver [Add to Longdo]
Perlgraupen {pl}pearl barley [Add to Longdo]
Perlmuttknopf {m}pearl button; pearly button [Add to Longdo]
Perlweiß {n}pearl powder [Add to Longdo]
perlfarben {adj}pearl coloured [Add to Longdo]
perlgrau {adj}pearl grey [Add to Longdo]
Perlaar [ornith.] {m}Pearl Kite [Add to Longdo]
Perlmuschel {f} [zool.]pearl oyster [Add to Longdo]
Mosaikfadenfisch {m} (Trichogaster leeri) [zool.]pearl gourami [Add to Longdo]
Spitze Blasenkoralle {f}; Ballonkoralle {f} (Physogyra lichtensteini) [zool.]pearl coral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]
パーライト[, pa-raito] (n) (1) (also written as 波来土) pearlite; (2) perlite [Add to Longdo]
パーリーゴートフィッシュ[, pa-ri-go-tofisshu] (n) pearly goatfish (Parupeneus margaritatus) [Add to Longdo]
パール[, pa-ru] (n) (1) pearl; (2) {comp} Perl; (3) (See パール編み) purl (knitting stitch); (P) [Add to Longdo]
パールグレー[, pa-rugure-] (n) pearl gray; pearl grey [Add to Longdo]
ブルースポッティドサージャント[, buru-supotteidosa-janto] (n) pearly sergeant (Abudefduf margariteus) [Add to Longdo]
マダガスカルバタフライフィッシュ[, madagasukarubatafuraifisshu] (n) Seychelles butterflyfish (Chaetodon madagaskariensis); Madagascar butterflyfish; Indian Ocean chevron butterflyfish; pearlscale butterflyfish; pearly butterflyfish [Add to Longdo]
阿古屋貝[あこやがい;アコヤガイ, akoyagai ; akoyagai] (n) (uk) Marten's pearl oyster (Pinctada fucata martensii); Akoya pearl oyster [Add to Longdo]
隠れ魚[かくれうお;カクレウオ, kakureuo ; kakureuo] (n) (uk) Encheliophis sagamianus (species of pearlfish) [Add to Longdo]
烏貝[からすがい;カラスガイ, karasugai ; karasugai] (n) (uk) cockscomb pearl mussel (Cristaria plicata) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
真珠湾[しんじゅわん, shinjuwan] Pearl_Harbour [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pearl \Pearl\ (p[~e]rl), n.
   A fringe or border. [Obs.] -- v. t. To fringe; to border.
   [Obs.] See {Purl}.
   [1913 Webster]
 
   {Pearl stitch}. See {Purl stitch}, under {Purl}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pearl \Pearl\, n. [OE. perle, F. perle, LL. perla, perula,
   probably fr. (assumed) L. pirulo, dim. of L. pirum a pear.
   See {Pear}, and cf. {Purl} to mantle.]
   1. (Zool.) A shelly concretion, usually rounded, and having a
    brilliant luster, with varying tints, found in the mantle,
    or between the mantle and shell, of certain bivalve
    mollusks, especially in the pearl oysters and river
    mussels, and sometimes in certain univalves. It is usually
    due to a secretion of shelly substance around some
    irritating foreign particle. Its substance is the same as
    nacre, or mother-of-pearl.
 
   Note: Pearls which are round, or nearly round, and of fine
      luster, are highly esteemed as jewels, and at one time
      compared in value with the precious stones. Since
      development of cultured pearls, the relative value has
      diminished somewhat, though the best pearls are still
      expensive, and natural pearls even more so. Artificial
      pearls may be made of various materials, including
      material similar to that of natural pearls; these are
      less expensive than natural or cultured pearls. See
      {cultured pearl}, below.
      [1913 Webster +PJC]
 
   2. Hence, figuratively, something resembling a pearl;
    something very precious.
    [1913 Webster]
 
       I see thee compassed with thy kingdom's pearl.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And those pearls of dew she wears.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Nacre, or mother-of-pearl.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) A fish allied to the turbot; the brill.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) A light-colored tern.
    [1913 Webster]
 
   6. (Zool.) One of the circle of tubercles which form the bur
    on a deer's antler.
    [1913 Webster]
 
   7. A whitish speck or film on the eye. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   8. A capsule of gelatin or similar substance containing some
    liquid for medicinal application, as ether.
    [1913 Webster]
 
   9. (Print.) A size of type, between agate and diamond.
    [1913 Webster]
 
   {Ground pearl}. (Zool.) See under {Ground}.
 
   {Pearl barley}, kernels of barley, ground so as to form
    small, round grains.
 
   {Pearl diver}, one who dives for pearl oysters.
 
   {Pearl edge}, an edge of small loops on the side of some
    kinds of ribbon; also, a narrow kind of thread edging to
    be sewed on lace.
 
   {Pearl eye}, cataract. [R.]
 
   {Pearl gray}, a very pale and delicate blue-gray color.
 
   {Pearl millet}, Egyptian millet ({Penicillaria spicata}).
 
   {Pearl moss}. See {Carrageen}.
 
   {Pearl moth} (Zool.), any moth of the genus {Margaritia}; --
    so called on account of its pearly color.
 
   {Pearl oyster} (Zool.), any one of several species of large
    tropical marine bivalve mollusks of the genus
    {Meleagrina}, or {Margaritifera}, found in the East Indies
    (especially at Ceylon), in the Persian Gulf, on the coast
    of Australia, and on the Pacific coast of America. Called
    also {pearl shell}, and {pearl mussel}.
 
   {Pearl powder}. See {Pearl white}, below.
 
   {Pearl sago}, sago in the form of small pearly grains.
 
   {Pearl sinter} (Min.), fiorite.
 
   {Pearl spar} (Min.), a crystallized variety of dolomite,
    having a pearly luster.
 
   {Pearl white}.
    (a) Basic bismuth nitrate, or bismuth subchloride; -- used
      chiefly as a cosmetic.
    (b) A variety of white lead blued with indigo or Berlin
      blue.
 
   {cultured pearl}, a pearl grown by a pearl oyster into which
    a round pellet has been placed, to serve as the seed for
    more predictable growth of the pearl. The pellet is
    usually made from mother-of-pearl, and additional layers
    of nacre are deposited onto the seed by the oyster. Such
    pearls, being more easily obtained than natural pearls
    from wild oysters, are less expensive.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pearl \Pearl\ (p[~e]rl), a.
   Of or pertaining to pearl or pearls; made of pearls, or of
   mother-of-pearl.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pearl \Pearl\, v. t.
   1. To set or adorn with pearls, or with mother-of-pearl. Used
    also figuratively.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to resemble pearls; to make into small round
    grains; as, to pearl barley.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pearl \Pearl\, v. i.
   1. To resemble pearl or pearls.
    [1913 Webster]
 
   2. To dive or hunt for pearls; as, to go pearling.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brill \Brill\, n. [Cf. Corn. brilli mackerel, fr. brith
   streaked, speckled.] (Zool.)
   A fish allied to the turbot ({Rhombus levis}), much esteemed
   in England for food; -- called also {bret}, {pearl}, {prill}.
   See {Bret}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pearl
   n 1: a smooth lustrous round structure inside the shell of a
      clam or oyster; much valued as a jewel
   2: a shade of white the color of bleached bones [syn: {bone},
     {ivory}, {pearl}, {off-white}]
   3: a shape that is spherical and small; "he studied the shapes
     of low-viscosity drops"; "beads of sweat on his forehead"
     [syn: {drop}, {bead}, {pearl}]
   v 1: gather pearls, from oysters in the ocean

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PEARL
     Process and Experiment Automation Realtime Language
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top