ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fractiou

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fractiou-, *fractiou*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fractious[ADJ] เจ้าอารมณ์, See also: ขี้โมโห, โกรธง่าย, Syn. cross, irritable, peevish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fractious(แฟรค'เชิส) adj. ชอบทะเลาะวิวาท,หัวดื้อ,ดื้อรั้น,ขี้โมโห., See also: fractious ly adv. fractiousness n., Syn. cross

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้งอน[adj.] (khī-ngøn) EN: peevish ; petulant ; churlish ; fractious   
มีปัญหา[adj.] (mī panhā) EN: fractious   
พยศ[v.] (phayot) EN: refuse to obey ; fling and throw ; flout and fling ; be fractious   
พยศ[adj.] (phayot) EN: fractious ; refractory ; unruly   FR: indompté ; indocile ; réfractaire
ราบรื่น[adj.] (rāpreūn) EN: fractious   

CMU English Pronouncing Dictionary
FRACTIOUS F R AE1 K SH AH0 S
FRACTIOUSNESS F R AE1 K SH AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fractious (j) frˈækʃəs (f r a1 k sh @ s)
fractiously (a) frˈækʃəsliː (f r a1 k sh @ s l ii)
fractiousness (n) frˈækʃəsnəs (f r a1 k sh @ s n @ s)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top